Øresundsintegrationen tager fart igen

Flere og flere indikatorer peger på, at Øresundsintegrationen er ved at tage fart igen. Stigende antal besøg på informationstjenester, flere køretøjer på Øresundsbron, flere svenskere på de danske arbejdspladser og flere penge at spare på at flytte til Sverige peger alt sammen i retning af et fornyet boost i integrationen over Sundet. Nyligt publicerede integrationsindeks fra henholdsvis Sydsvenska Industri- og Handelskammer & Dansk Erhverv og Öresundskomiteen viser begge en faldende integration. Begge indeks indeholder historiske data og rapporterer på årsbasis og fanger derfor ikke den seneste trend. Handelskammerets indeks har udover 2014 seneste målepunkt i 2010 og kan derfor ikke opfange en forbedring af integrationen på den korte bane og Öresundskomiteens integrationsindeks måler udviklingen i Øresundsintegrationen sat i forhold til den indenlandske udvikling. En stigende aktivitet over Sundet vil derfor kun udmønte sig i et stigende integrationsindeks, såfremt aktiviteten over Sundet stiger mere end den indenlandske aktivitet, det være sig pendling, varehandel eller andet.

Øresundsinstituttets vurdering: Stigningen i integrationen begyndte allerede i 2014 og den vil være mere moderat end under højkonjunkturårene i 00’erne.

Diagram_oresundsjob

Flere besøger informationstjenesten Øresunddirekts hjemmesider
Antallet besøg steg med 32 procent i 2014 og yderligere cirka 10 procent ifølge foreløbig statistik for januar-april 2015 viser tal fra Øresunddirekt. Det er siderne om jobsøgning i nabolandet og information om boligkøb – både i Danmark og i Sverige, der trækker statistikken op.

Kraftigste trafikvækst på Øresundsbroen siden 2008
Vejtrafikken over broen steg med 4,2 procent til gennemsnitlig 16.316 køretøjer dagligt i årets første kvartal. Det er den kraftigste vækst siden 2008, når der ses bort fra den ekstra biltrafik under togstrejken forsommeren 2014. Bustrafikken øger med (+9,8%) fulgt af biler med Bropas (+9,1%) og lastbiler (+6,9%). Også bilpendlingen stiger om end med mere beskedne 1,4 procent.

Flere svenskere får deres første job i Danmark
I følge statistik fra Skat steg antallet af svenskere, som for første gang arbejder i Danmark med 12 procent til 1.823 personer i 2014. Statistikken måler personer, som er blevet tildelt et dansk personnummer.

Antallet af svenskere, som arbejder i Danmark er begyndt at stige
Antallet af svenskere, som bor og arbejder i Danmark steg med 2,4 procent i andet halvår af 2014, og antallet af svenskere, som pendler til et job i Danmark, steg samtidig med 0,5 procent ifølge Beskæftigelsesministeriets statistikbank jobindsats.dk

Antallet pendlere over Øresund stiger igen
Antallet pendlere over Øresund steg forrige år med godt 400 personer til 16.100, viser Øresundsinstituttets beregninger baseret på statistik fra Ørestat samt trafikselskaberne.

Flere ubesatte stillinger i Danmark
I april var der 31.300 ubesatte stillinger i Danmark. Måneden forinden var antal jobopslag annonceret på jobnet.dk over 31.800, hvilket er det højeste tal siden oktober 2008.

Flere penge at spare på at flytte over sundet
Forrige år var der rekordfå danskere, som flyttede til Skåne. Men der er igen penge at spare på at flytte fra København til Skåne. Udflytningen fra København til resten af Sjælland er allerede rekordstor. Ifølge en analyse fra Øresundsinstituttet fra efteråret, steg gevinsten ved at flytte fra København til Malmø i 2014 med 3.100 kroner til 7.600 kroner månedligt for en børnefamilie med to børn og to biler. Gevinsten ved at flytte til Helsingborg steg i samme periode med 2.500 kroner til 11.000 kroner om måneden. Analysen er baseret på at familien fortsætter med at arbejde i København og vælger at arbejdspendle fra Skåne.

Fakta: Øresunddirekt – rådgivningstjeneste for Øresundspendlere og virksomheder
Øresunddirekt består af en dansk webredaktion og et informationscenter i Malmø, der skal hjælpe privatpersoner og virksomheder, som vil arbejde på den anden side af Øresund med information om skatteregler og andre fakta. På Øresunddirekts hjemmesider kan man finde såvel information om skatteregler som stillingsannoncer fra danske og svenske arbejdsgivere. Webredaktionen i København finansieres af Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Skat, Nordisk Ministerråd og Region Skåne. Informationscenteret i Malmø bemandes af medarbejdere fra Arbetsförmedlingen, den svenske sygesikring, Länsstyrelsen og Skatteverket og får finansiering fra Region Skåne og Nordisk Ministerråd.

Kilder: Øresunddirekt, SKAT, Øresundsinstituttet, Ørestat, Jobnet.dk, Jobindsats.dk