Historik

Øresundsinstituttet har i de seneste år sendt flere af organisationens dansk-svenske netværksmøder og analysepræsentationer digitalt under konceptet “LIVE”. Organisationen har deltaget i to Interreg-projekter og lancerede i foråret 2022 Øresundsindex, der fokuserer på integration på tværs af Øresund, bestilt af Øresundsbro Konsortiet. To nyligt tilføjede analyseområder er kultur og bæredygtighed.

2022

I foråret 2022 bliver Øresundsindex lanceret med fokus på integration, udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet. Projektet omfatter også kvartalsvise publikationer om trafikudviklingen på tværs af Øresund med DSB, Skånetrafiken, ForSea og Trafikverket som faktuelle partnere.

Det uafhængige Øresundspanel, der består af både enkeltpersoner og organisationer/virksomheder, der bor og arbejder i regionen, bliver lanceret. Målet er at kunne følge udviklingen i regionen ved at stille spørgsmål om aktuelle emner.

I sommeren 2022 bliver Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative afsluttet. Projektet har kortlægger regionens life science-virksomheder og deres kompetencebehov.

I forbindelse med det fælles initiativ Dansk uge in Malmö afholder Øresundsinstituttet en dansk aften med en blanding af mennesker, der på forskellig vis bidrager til at gøre Malmø mere dansk: pendlere, forskere, kulturledere og politikere.

Øresundsinstituttet starter et analytisk arbejde inden for bæredygtighed med støtte fra Sparbanksstiftelsen Finn.

2021

Øresundsinstituttet starter et kulturprojekt med støtte fra den svensk-danske kulturfond og Region Skåne. I alt bliver tre rapporter offentliggjort i forbindelse med projektet.

Interreg-projektet Fördomsfönster Öresund bliver afsluttet. Projektet har støttet danske virksomheder i at rekruttere personer med international baggrund fra Malmø.

2020

I forbindelse med Øresundsbrons 20-års jubilæum udgiver Øresundsinstituttet i samarbejde med Center for Öresundstudier ved Lunds Universitet og Makadam Förlag bogen “Checkpoint 2020: Menesker, grænser og visions i Øresundsbrons tid” og yderligere to historiske beskrivelser af regionens første 20 år. I bogen giver danske og svenske journalister, forskere og analytikere et aktuelt billede af vigtigheden af ​​Øresundsbron og udviklingen i regionen.

I løbet af året lancerer Øresundsinstituttet konceptet “LIVE”, som er en digital udgave af organisationens dansk-svenske netværksmøder.

2019

Øresundsinstituttet og Medicon Valley Alliance får støtte til Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative med det formål at øge kendskabet til regionens klynger inden for life science.

Året omfatter bl.a. en undersøgelse af mentale grænsehindringer i Øresundsregionen på vegne af Øresunddirekt og kortlægning af repræsentation fra den anden side af sundet i ledende stillinger i erhvervslivet.

2018

Øresundsinstituttet får sammen med MINE, Foreningen Norden og Lunds Universitet støtte til at lancere Interreg-projektet Fördomsfönster Öresund, som skal hjælpe danske virksomheder med at rekruttere folk med international baggrund fra Malmø.

Øresundsinstituttet indgår et partnerskab med Sparbanken Skåne om løbende økonomisk overvågning i Skåne med to årlige rapporter.

Der indføres en ny organisationsstruktur med flere lederstillinger.

2017

Øresundsinstituttet fejrer sit 15-års jubilæum med et årsmøde og paneldiskussioner på Malmø Rådhus.

Der offentliggøres rapporter om svenske ejendomsinvesteringer i Danmark og hovedkontorer i Malmø siden åbningen af Øresundsbron.

2016

News Øresund vil være et rent digitalt nyhedsbureau, der udgiver nyheder via ugentlige nyhedsbreve på svensk og dansk, hjemmesider på de respektive sprog og via sociale mediekanaler.

Øresundisntituttet udvider sine analyseaktiviteter og ud over egne analyser udarbejder nu også analyser på vegne af interessenter, som er medlemmer af eller tæt knyttet til foreningens aktiviteter. F.eks. kortlægges virkningerne af ID- og grænsekontrol i Norden på vegne af Nordisk Ministerråd og af Life Science-industrien på vegne af Medicon Valley. Øresundsinstituttet lancerer desuden en årlig analyse af Øresundssamarbejdet.

2015

Fornyelsen af Øresundsinstituttet fortsætter. Det uafhængige dansk-svenske nyhedsbureau News Øresund bliver en del af det løbende arbejde efter at projektet Øresund Media Platform er afsluttet. Øresundsinstituttet får et nyt logo og grafisk profil. En ny hjemmeside introduceres for at gøre det enklere for medlemmerne at få adgang til Øresundsinstituttets analyser samt til et nyt fakta-og statistikbibliotek. I løbet af foråret udvikles hjemmesiden, så den får både en dansk og en svensk version.

2014

Øresundsinstituttets bestyrelse vedtager en ny strategi som skal øge organisationens betydning som dansk-svensk netværk-og videncenter med analyse i fokus. Organisationen skal styrkes med et bredere samarbejde i regionen, hvor flere aktører skal involveres.

Tidsskriftet Job & Magt erstattes af nyhedsbureauets nye tidsskrift News Øresund, som udkommer en gang i kvartalet i et dansk og et svensk oplag. Tidsskriftet distribueres i en digital og en trykt version.

Johan Wessman tiltræder som administrerende direktør og Britt Andresen rekrutteres som chefanalytiker.

2013

Bogen Øresundsregionen – Københavns uudnyttede mulighed udgives.

2012

Interregprojektet Øresund Media Platform med det dansk-svensk nyhedsbureau News Øresund bliver etableret. Medieprojektet gennemføres i samarbejde med Lunds universitet og Roskilde Universitet samt 14 regionale aktører. Øresundsinstituttet passerer 100 medlemmer og fejrer 10-års jubilæum på Malmø Rådhus.

2011

Topkonferencen Summit Øresund arrangeres sammen med Københavns Kommune og Malmø stad.

2010

Ny publikation, som er en opfølgning på den tidligere udgave om nordiske hovedkontor, udgives.

2009

Tidsskriftet Øi ANALYSe skifter navn til Job & Magt og får et nyt layout og større oplag.

2008

Ejendomskonferencen Real Estate Øresund arrangeres for første gang.

2007

Øresundsinstituttet fejrer 5-års jubilæum på Københavns Rådhus.

2006

En ny publikation om nordiske hovedkontorer udgives.
Det første nummer af det dansk-svenske tidsskrift Øi ANALYSe udkommer.
To bøger om arbejdsmarkedet publiceres.

2002

Foreningen Øresundsinstituttet bliver stiftet af Anders Olshov med støtte fra 24 medlemmer.