Historik

I 2020 udførte Øresundsinstituttet tretten større analyser og en bog. Det er mere end noget tidligere år. Analyserne er produceret internt, gennem samarbejder og som opdrag. Herigennem reflekterer vi Øresund som grænseregion og som en del af en nordisk kontekst. Under coronapandemien stillede Øresundsinstituttet også om og afholdt en række digitale netværksmøder. I 2021 kommer den årlige ejendomskonference i Real Estate Øresund ikke til at gennemføres som et fysisk konference, men istedet gennem en række andre aktiviteter, herunder en analyse af ejendomsmarkedet, online live-møder og rundbordssamtaler.

2020

I forbindelse med Øresundsbrons 20-års jubilæum udgav Øresundsinstituttet i samarbejde med Center for Öresundstudier ved Lunds Universitet og Makadam Förlag bogen “Checkpoint 2020: Menesker, grænser og visions i Øresundsbrons tid” og yderligere to historiske beskrivelser af regionens første 20 år. I bogen gav danske og svenske journalister, forskere og analytikere et aktuelt billede af vigtigheden af ​​Øresundsbron og udviklingen i regionen.

I løbet af året lancerede Øresundsinstituttet konceptet “LIVE”, som er en digital udgave af organisationens dansk-svenske netværksmøder.

Den første analyse, en undersøgelse af de skånske virksomheder i Medicon Valley, inden for Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science analyse-initiativ blev præsenteret.

2019

Øresundsinstituttet och Medicon Valley Alliance beviljas medel för Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster.

Bland annat undersöktes mentala gränshinder i Öresundsregionen på uppdrag av Øresunddirekt samt kartlades representation från den andra sidan sundet i ledande befattningar inom näringslivet.

2018

Øresundsinstituttet beviljas tillsammans med MINE, Föreningen Norden och Lunds universitet medel för att starta Interregprojektet Fördomsfönster Öresund som ska hjälpa danska företag att rekrytera personer med internationell bakgrund från Malmö.

Øresundsinstitutet ingår ett samarbete med Sparbanken Skåne om en löpande konjunkturbevakning i Skåne med två årliga rapporter.

En ny organisationsstruktur införs med fler ledningsbefattningar.

2017

Øresundsinstituttet firade 15-årsjubileum med årsmöte och paneldiskussioner på Malmö Rådhus.

Bland annat utges rapporter om svenska fastighetsinvesteringar i Danmark och huvudkontorsetableringar i Malmö sedan invigningen av Öresundsbron

2016

News Øresund blir en renodlad digital nyhetsbyrå med publicering genom veckobrev på svenska och danska, hemsidor på respektive språk samt via sociala mediekanaler.

Øresundsisntituttet utökar analysverksamheten och tar nu utöver de egna analyserna även fram analyser på uppdrag av aktörer som är medlemmar i, eller nära kopplade, till föreningens verksamhet. Bland annat kartläggs effekterna av id- och gränskontroller i Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet och life science-branschen på uppdrag av Medicon Valley. Dessutom lanserar Øresundsinstituttet en årligt återkommande analys av Öresundssamarbetet.

2015

Fornyelsen af Øresundsinstituttet fortsætter. Det uafhængige dansk-svenske nyhedsbureau News Øresund bliver en del af det løbende arbejde efter at projektet Øresund Media Platform er afsluttet. Øresundsinstituttet får et nyt logo og grafisk profil. En ny hjemmeside introduceres for at gøre det enklere for medlemmerne at få adgang til Øresundsinstituttets analyser samt til et nyt fakta-og statistikbibliotek. I løbet af foråret udvikles hjemmesiden, så den får både en dansk og en svensk version.

2014

Øresundsinstituttets bestyrelse vedtager en ny strategi som skal øge organisationens betydning som dansk-svensk netværk-og videncenter med analyse i fokus. Organisationen skal styrkes med et bredere samarbejde i regionen, hvor flere aktører skal involveres.

Tidsskriftet Job & Magt erstattes af nyhedsbureauets nye tidsskrift News Øresund, som udkommer en gang i kvartalet i et dansk og et svensk oplag. Tidsskriftet distribueres i en digital og en trykt version.

Johan Wessman tiltræder som administrerende direktør og Britt Andresen rekrutteres som chefanalytiker.

2013

Bogen Øresundsregionen – Københavns uudnyttede mulighed udgives.

2012

Interregprojektet Øresund Media Platform med det dansk-svensk nyhedsbureau News Øresund bliver etableret. Medieprojektet gennemføres i samarbejde med Lunds universitet og Roskilde Universitet samt 14 regionale aktører. Øresundsinstituttet passerer 100 medlemmer og fejrer 10-års jubilæum på Malmø Rådhus.

2011

Topkonferencen Summit Øresund arrangeres sammen med Københavns Kommune og Malmø stad.

2010

Ny publikation, som er en opfølgning på den tidligere udgave om nordiske hovedkontor udgives.

2009

Tidsskriftet Øi ANALYSe skifter navn til Job & Magt og får et nyt layout og større oplag.

2008

Ejendomskonferencen Real Estate Øresund arrangeres for første gang.

2007

Øresundsinstituttet fejrer 5-års jubilæum på Københavns Rådhus.

2006

En ny publikation om nordiske hovedkontor udgives.
Det første nummer af det dansk-svenske tidsskrift Øi ANALYSe udkommer.
To bøger om arbejdsmarkedet publiceres.

2002

Foreningen Øresundsinstituttet bliver stiftet af Anders Olshov med støtte fra 24 medlemmer.