Dansk hovedstadsstrategi omfatter årligt politisk topmøde om Øresundsregionen

Et årligt Øresundstopmøde med danske og svenske ministrer samt politikere fra regioner og kommuner rundt om Øresund. Udvidet samarbejde mellem danske og svenske universiteter og mellem klynger på begge sider af Øresund. Det er nogle af forslagene i den nye hovedstadsstrategi, som regeringen præsenterede den 12. maj.

Strategien blev præsenteret i rapporten ”Hovedstaden – en metropol i vækst” og giver læseren et godt overblik over Københavns vækstproblem og politiske forslag til forbedringer på såvel nationalt niveau som mellem de 46 kommuner og de to regioner på Sjælland i samarbejdet Greater Copenhagen. I øjeblikket forhandler Region Skåne og de skånske kommuner med Greater Copenhagen om et samarbejde, hvor den svensk-danske politiske samarbejdsorganisation Öresundskomiteen kan blive omdannet til the Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Læs rapporten