Analyse

Øresundsindex trafikstatistik Q4: Et brud i tendensen for togrejser bidrog til, at der i 2023 blev foretaget næsten 100.000 daglige passagerrejser over Øresund

Aldrig før har så mange mennesker rejst over Øresund som i 2023. Antallet af passagerrejser med bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør steg sidste år med 10 pct. til 36,3 millioner. Det svarer til 99.952 passagerrejser om dagen eller afrundet 100.000. Togtrafikken over Øresund steg mest. Det viser Øresundsindex trafik, som fremlægges af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet. 

Ny analyse: Offentlige ejendomsejere i Skåne investerer mere end 40 milliarder svenske kroner i nye ejendomsprojekte

Mere end 40 milliarder svenske kroner vil blive investeret i nye ejendomsprojekter i Skåne i år og de kommende år af kommuner, regioner og statslige aktører. Det viser en ny analyse fra Øresundsinstituttet. Alene Malmø, Lund og Helsingborg investerer tilsammen mere end 17 milliarder svenske kroner, mens Regionfastigheter har et budget på næsten 20 milliarder svenske kroner, hvoraf nye hospitalsbygninger i Malmø udgør en stor del.

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi I 2023 har Øresundsinstituttet udgivet 14 analyser, som er produceret på eget initiativ eller i samarbejde med andre aktører. Rapporterne består af den årlige kortlægning af samarbejdet i regionen, fem rapporter i serien Øresundsindeks om integration og trafik over Øresund, tre økonomiske rapporter, fire bæredygtighedsrapporter og en opgørelse over svenske ejendomsinvestorers beholdninger i Danmark.

Fire nye analyser: Bæredygtighedsarbejde i Skåne – kommuner, forskning og ejendomsbranchen

Næsten 10.000 bæredygtighedscertificeringer er blevet udstedt for ejendomme i Sverige siden starten i 2007. Af de større ejendomsselskaber i Skåne har 9 ud af 10 en bæredygtighedschef. Forskningsmæssigt er der siden 2018 lanceret 25 nye enheder inden for bæredygtighed. Derudover viser en undersøgelse af kommunernes arbejde, at 63 pct. af Skånes befolkning bor i en kommune, der har en vedtaget bæredygtighedsstrategi for alle tre dimensioner - økologisk, social og økonomisk. Det er nogle af resultaterne af fire tematiske rapporter om bæredygtighedsarbejde i Skåne, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Næsten 10.000 certificeringer udstedt til svenske ejendomme siden 2007 – rapport om bæredygtighedsregler for ejendomssektoren

På lidt over 15 år har den svenske ejendomsbranches arbejde med bæredygtighed udviklet sig hurtigt. I 2007 blev de første svenske bygninger certificeret gennem EU's Greenbuilding-program. Til dato er der udstedt næsten 10.000 bæredygtighedscertificeringer for ejendomme i Sverige.

Uafhængig analyse

Hold dig opdateret om udviklingen i Øresundsregionen ved hjælp af Øresundsinstituttets uafhængige analyser som i løbet af de seneste år har fået stort gennemslag i den offentlige debat. Vi præsenterer løbende nye analyseprodukter som giver vores medlemmer mere viden om regionens udvikling.

Bestillingsanalyser

Øresundsinstituttet udfører som uafhængig aktør også bestillingsanalyser for vores medlemmer.

Læs mere om vores | kvalitetspolicy |