Analyse

Øresundsindex/Trafik andet kvartal 2023: Plus for personrejser over Øresund – minus for gods

Antallet af personrejser over Øresund steg med næsten ti procent i andet kvartal 2023 sammenlignet med samme periode året før. I alt blev der foretaget 106.505 personrejser med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Det er to procent flere rejser sammenlignet med andet kvartal 2019, før pandemien. For godstrafikken, som har været støt stigende under pandemien, var udviklingen den modsatte. I løbet af andet kvartal faldt godstrafikken med næsten elleve procent, men antallet af vare- og lastbiler samt godsvogne er stadig en procent flere end i 2019.

Ny analyse: Skånes økonomi – lyspunkter, bekymringer og justeringer

Billedet af den skånske økonomi er delt. Mens arbejdsmarkedet fortsat overrasker prognoserne, er boligbyggeriet i Skåne faldet betydeligt i tempo. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Ny analyse: Øresundsindex 2023 – Integrationen over Øresund

Integrationen over Øresund vendte i 2022 tilbage til niveauet fra før pandemien. Det er en kraftig stigning mellem to år, fra et indeks på 86 til 102, men sammenlignet med 2015 er stigningen moderat. Genopretningen falder sammen med ophævelsen af pandemirestriktioner, der påvirkede persontrafikken, antal overnatninger og pendlingen over Øresund. Derudover er antallet af godstransporter fortsat steget til nye rekordniveauer, og antallet af personer, der flytter over Øresund, er også steget.

Øresundsindex/Trafik fjerde kvartal 2022 – vækst i gods og togrejser

Godstrafikken er det store lyspunkt i trafikken over Øresund, og den positive tendens fortsatte i fjerde kvartal af 2022. Antallet af person- og pendlerrejser med Øresundstog over broen sluttede også året med en stærk udvikling, hvilket i høj grad kan forklares med en stor priskampagne i oktober. For det samlede antal person- og bilrejser via bro og færge var der sidste år et stærkt opsving, som dog endte med en afmatning. Det er konklusionen i rapporten Øresundsindex/Trafik, der er udarbejdet av Øresundsinstituttet på bestilling av Øresundsbro Konsortiet.

Ny analyse: Ejendomsmarkedet – svenske investeringer og ejerskab i Danmark

Flere og flere danske ejendomme har en svensk ejer. Tendensen begyndte allerede i midten af 2010'erne, og en ny analyse fra Øresundsinstituttet viser, hvordan investeringerne fortsat er steget kraftigt. Den svenskejede ejendomsportefølje i Danmark er steget med 183 procent på fem år, målt i ejendomsværdi. Antallet af aktører er fordoblet i samme periode. Desuden har flere af aktørerne meddelt, at de ønsker at fortsætte med at investere i Danmark og er klar, hvis de rigtige muligheder opstår. I øjeblikket er det danske marked imidlertid påvirket af den aktuelle konjunktursituation, og der er en vis tøven i forbindelse med udviklingen i rente- og inflationsudviklingen. Dette har ført til færre ejendomsopkøb i 2022 og kan påvirke prisniveauet fremover, ifølge flere interviewede personer.

Uafhængig analyse

Hold dig opdateret om udviklingen i Øresundsregionen ved hjælp af Øresundsinstituttets uafhængige analyser som i løbet af de seneste år har fået stort gennemslag i den offentlige debat. Vi præsenterer løbende nye analyseprodukter som giver vores medlemmer mere viden om regionens udvikling.

Bestillingsanalyser

Øresundsinstituttet udfører som uafhængig aktør også bestillingsanalyser for vores medlemmer.

Læs mere om vores | kvalitetspolicy |