Interreg-projekter

Øresundsinstituttet deltager i to Interreg-projekter. I september 2018 startede Fördomsfönster Öresund og i januar 2019 gik Greater Copenhagen Life Science Analysis initiative igang.

Vil du deltage i Øresundspanelet?

Vil du deltage i et panel, hvor vi nogle gange per år sender aktuelle spørgsmål om udviklingen og situationen i Øresundsregionen? Vi henvender os til alle personer, der krydser Øresund pga. fritidsrejser, familiebesøg, arbejde eller som repræsentanter for virksomheder med aktiviteter på tværs af Øresund. Klik her hvis du vil være med.

Øresundsinstituttet LIVE

På grund af coronapandemien stiller Øresundsinstituttet om, og skaber nye muligheder for at mødes og dele viden om udviklingen i Øresundsregionen. Vores dansk-svenske netværksmøder bliver derfor digitale, så flere har mulighed for at deltage.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. Under coronakrisen har der har været en nedgang i pendlingen, som fortsatte i starten af 2021, men nu ser den ud at stige igen i takt med at behovet for arbejdskraft stiger på begge sider af Øresund. Trafiktallene viser en stigning i pendlere og passagerer over Øresund efter en lang periode med rekordlave tal under pandemien, og nærmer sig nu niveauet fra 2019. Antallet af svenske pendlere med job i Danmark følger samme kurve. Efter at have være faldende under 2020, er antallet af svenske medarbejdere i Danmark stigende siden april 2021.  

FAKTA: Fra krise til ”mild højkonjunktur”

KONJUNKTUR. Efter et udfordrende forår så den økonomiske situation i Øresundsregionen noget mere stabil ud i sommer- og efterårsmånederne. Arbejdsløsheden er ikke steget hverken i Skåne, Region Sjælland eller Region Hovestaden siden juli, og i starten af efteråret blev de nationale BNP-prognoser opjusteret i både Sverige og Danmark. Prognoserne er dog præget af vis usikkerhed, hvilket delvis hænger sammen med at smittespredningen af coronavirusset igen er steget under oktober og november.

Fakta: Grænsekontroller

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Den 12. november 2015 indførte Sverige imidlertid midlertidig grænsekontrol for rejsende fra Danmark og Tyskland i forbindelse med flygtningekrisen. Siden da har der været løbende svensk grænsekontrol af rejsende fra Danmark til Sverige og siden 12. november 2019 dansk grænsekontrol af rejsende fra Sverige til Danmark. Under coronapandemien lukkede først Danmark og derefter Sverige delvist grænserne og skærpede grænsekontrollen, men i 2021 er begge lande begyndt at åbne grænserne igen. Den 31. maj ophævede Sverige alle coronarrelaterede rejserestriktioner ved indrejse fra Danmark.

Ny analyse: Skåne er på vej ud af coronakrisen – flere job, indbyggere og boliger

Den skånske kojunktur er godt på vej til at komme sig over de store konsekvenser, som coronapandemien har haft for økonomien. I løbet af efteråret faldt arbejdsløsheden i hele Skåne til et niveau, der er lavere end før pandemien startede, og antallet af ansatte i virksomhederne er steget siden sidste år. Der er dog stadig flere udfordringer på det skånske arbejdsmarked - arbejdsløsheden er stadig høj, og i dag har næsten halvdelen af de arbejdsløse været uden arbejde i mere end et år. I løbet af det seneste år har skåningerne stået over for nye økonomiske udfordringer i form af stærkt stigende el- og energipriser, hvilket tydeligt afspejles i husholdningernes og virksomhedernes beregninger. Rapportens tematiske fordybning viser også, at Skåne står over for en ekspansiv periode, da boligbyggeriet i flere kommuner er ved at stige betydeligt, samtidig med at befolkningen fortsat vokser. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på opdrag af Sparbanken Skåne.

Ny analyse: Medicon Valleys fyrtårnsvirksomheder milliardinvesterer i Øresundsregionen – 4.000 nye ansatte på fem år

Medi con Valleys største virksomheder vokser og udvider. 32 regionale fyrtårnsvirksomheder findes i Øresundsregionen, hvoraf 25 er på Sjælland og 7 er i Skåne. I alt arbejder 43.000 ansatte regionalt i disse selskaber, svarende til ca. 86 procent af alle ansatte i regionens life science-klynge. Det er resultatet, efter at de største virksomheder, altså virksomheder med mere end 250 ansatte, i Medicon Valley er blevet kortlagt i en ny analyse udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Medicon Valley Alliance.

Ny analyse: State of the Region 2021 - analyse af samarbejdet på tværs af Øresund

2021 er et kontrastfyldt år. Fra krise til genstart. Fra delvis nedlukning af samfundet og delvis lukkede grænser til genåbning og arbejdskraftsmangel. Fra hævede stemmer om manglende samarbejde til nystart og nye indsatser på sammenhængskraft og samarbejde over grænserne: Blandt andet en dansk-svensk task force for Greater Copenhagen, undersøgelser af nordisk krisesamarbejde, danske penge til rekruttering af svenske arbejdsløse og en dansk fond som opfordrer til at søge penge til projekter om nordisk samhørighed.

Øresundsindeks lanceres til foråret - skal vise, hvordan Øresundsregionen har det

Øresundsregionens potentiale er enormt - en region med omkring 4 millioner indbyggere. Nordeuropas største arbejdsmarkedsregion. Men hvor meget er uudnyttet på begge sider af sundet? Hvordan ser udviklingen ud? Øresundsindex lanceres gennem et samarbejde mellem Øresundsbroen og Øresundsinstituttet - og det vil blive tilgængeligt for alle, der ønsker at følge udviklingen i regionen.

Velkommen til et inspirationsmøde om udvidet rekruttering i Øresundsregionen

Udenlandsk baggrund: en uudnyttet ressource Velkommen til…

Invitation: Øresundsbro Konsortiet og Øresundsinstituttet lancerer Øresundsindex

Potentialet i Øresundsregionen er enormt. Men hvor meget…

Invitation til seminar: Det grænseregionale arbejdsmarked i fokus

Den voksende mangel på arbejdskraft i Danmark sætter ekstra fokus på det grænseregionale arbejdsmarked i Øresund. Det er temaet for dette års udgave af Øresunddirekt og Øresundsinstituttets dansk-svenske grænsehindringskonference. Mødet er arrangeret i samarbejde med Länsstyrelsen Skåne og Nordisk Ministerråds grænsehindringssekretariat.

News Øresunds ugebrev uge 48

Klik her for at læse det danske ugebrev uge 48 Klik…

Få adgang til vores analyser og dansk-svenske netværk

Som medlem får du adgang til Øresundsinstituttets uafhængige analyser og netværksmøder som hjælper dig med at holde dig opdateret om den seneste udvikling i regionen. Bliv medlem!

Nyheder fra News Øresund

Vores uafhængige nyhedsbureau News Øresund gør det nemt for dig at følge de seneste nyheder om udviklingen i Øresundsregionen, Danmark og Sverige. Læs mere

Abonner på vores nyhedsbrev

E-postadress: