Integrationen over Øresund, kultursamarbejdet mellem Danmark og Sverige, økonomisk udvikling samt life science-industrien er eksempler på fire områder, som Øresundsinstituttet de senere år har publiceret nye analyser om. Analyserne udføres enten internt, som bestillingsarbejde på vegne af andre organisationer eller som led i længerevarende samarbejder, herunder Interreg-projekter. Analyserne fra de forskellige områder kan læses nedenfor.

ØRESUNDSINDEX

Øresundsinstituttet udarbejder på vegne af Øresundsbro Konsortiet et indeks med fokus på integrationen på tværs af Øresund. Trafikindekset er udarbejdet med DSB, ForSea, Skånetrafiken og Trafikstyrelsen som fakta-partnere.

– Kvartalsvis trafikindex: | 2021 | 1. kvartal 2022 | 2. kvartal 2022 | 3. kvartal 2022 | 4. kvartal 2022 | 1. kvartal 2023 | 2. kvartal 2023 | 3. kvartal 2023 | 4. kvartal 2023 | 1. kvartal 2024 |

– Årligt integrationsindex: | 20222023 | 2024 |

GRÆNSESPØRGSMÅL OG DE NORDISKE LANDE

Øresundsinstituttet udarbejder analyser, som giver øget viden om den grænseoverskridende udvikling over Øresund samt mellem Sverige og Danmark; men også i nogen grad inden for Norden og over det dansk-tyske Femern Bælt.

– Mentale grænsehindringer:
| Sverige-Finland (2021) |
| Sverige-Danmark (2019) |
| Sverige-Norge (2018) |

– Virkninger af ID- og grænsekontrol:
| Ny hvardag for pendlere over Øresund (2016) |
| Det fælles arbejdsmarked på tværs af Øresund skrumper (2016) |
| Opgaveanlys for Nordisk Ministerråd: effekter af id- og grænsekontrol i et nordisk perspektiv (oktober 2016) |
| Opgaveanlys for Nordisk Ministerråd: effekter af id- og grænsekontrol i et nordisk perspektiv (juni 2016) |
| Dokumentation til Länsstyrelsen: evaluering af virkningerne af anvendelsen af bekendtgørelsen om visse identitetskontroller (2016) |

– Nogle fagspecifikke rapporter:

| Arbejdspendling over Øresund – tendenser og udfordringer for unge grænsependlere mellem Sverige og Danmark (2024) |
| Digitalisering – udfordringer og initiativer på tværs af den dansk-svenske grænse |
| Øresundspendling – forskellige branchers betydning og behov af fremtidig tilgængelighed (2022) |
| Tusindvis af nordboere betaler vedligeholdelse på tværs af grænserne (2022) |
| 20 år med Øresunddirekt (2021) |
| Muligheder for grænsependling – erfaring med arbejde på tværs af Øresund blandt personer med udenlandsk baggrund (2021) |
| Øresunddirekt 2020 – historie |
| Femern Bælt-forbindelsens betydning for Skåne (2018) |
| Nordiske skatteregler (2018) |
| Analyse af den dansk-svenske skatteaftale (2017) |

SAMARBEJDET I ØRESUNDSREGIONEN

Øresundsinstituttet udgiver i eget regi rapporten State of the Region. Rapporten er en analyse af samarbejdet på tværs af Øresund. I forbindelse med Øresundsbroens 20års jubilæum i 2020 udgav Øresundsinstituttet i samarbejde med Lunds Universitets Center for Øresundsstudier en bog, hvori danske og svenske forskere, analytikere og journalister medvirkede. Derudover udgav Øresundsinstituttet sin egen analyse af de forgangne 20 år.

– Årlig offentliggørelse af samarbejdsrapport: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

– Øresundsregionens 20 års jubilæum:
| Bog: Checkpoint 2020 |
| Rapport: 20 år med Øresundsbron |

HÅLLBARHET

Under fyra års tid genomför Øresundsinstituttet och Sparbanken Skåne ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Arbetet kommer bland annat att resultera i en årlig rapport och ett flertal temarapporter. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

– Temarapporter:

| Hållbarhetsarbete i Skånes kommuner |

| Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch |

| Hållbarhetsforskning i Skåne |

| Hållbarhetsregler i fastighetsbranschen |

LIFE SCIENCE

Øresundsinstituttet har i seks år, på vegne af Medicon Valley Alliance, udarbejdet rapporten State of Medicon Valley. Derudover gennemførte Øresundsinstituttet og Medicon Valley Alliance Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative i 2019-2022, hvilket udmundede i en kortlægning af life science-branchen i regionen samt en række analyser.

–  State of Medicon Valley: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| Research in Medicon Valley 2017 |
| Science Parks in Medicon Valley 2018 |

– Rapporter som udgives inden for rammerne af Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative:

| Life science in Medicon Valley (2022) |
| Expertise demands and -matching in eastern Danmark (2022) |
| Life science in Eastern Denmark (2022) |
| Expertise demands and -matching in Skåne (2022) |
| Life science across the Øresund (2020) |
| Life science in Skåne (2020) |

 SKÅNSK KONJUKTUR

Løbende overvågning af den økonomiske udvikling i Skåne, som udarbejdes af Øresundsinstituttet på vegne af Sparbank Skåne.

– To årlige publiceringer: | HT 2018 | VT 2019 | HT 2019 | VT 2020 | HT 2020 | VT 2021 | HT 2021 | VT 2022 | HT 2022VT 2023 | HT 2023 | VT 2024 |

– I maj 2023 udgav Øresundsinstituttet analysen “Skånsk privatekonomi“, også bestilt af Sparbanken Skåne.

– I oktober 2022 publicerede Øresundsinstituttet også konjunkturrapporten “Inblick Tjust” som er bestilt af Tjustbygdens Sparbank

ERHVERVSLIVET

Øresundsinstituttet følger erhvervsudviklingen i regionen nøje og har foretaget en række undersøgelser af den lokale erhvervsudvikling samt givet et større perspektiv på repræsentationen i bestyrelser og topledelser på tværs af sundet. Desuden har Øresundsinstituttet foretaget en gennemgang af de svenske storindkøb af ejendomme på den anden side af Øresund.

– Erhversudvikling:
| Lund Erhverv (2021) |
| Aktuel situationsanalyse MalmöLundregionen (2020) |
| Nærheden mellem Skåne og Sjælland påvirker virksomhedernes valg af direktør og bestyrelsesmedlemmer (2019) |
| Business Region Skåne 10 år (2018) |
| Hovedkontorer Malmø (2017) |

Ejendomsbranchen:
| Ejendomsmarkedet – offentligt ejerskab og investering i Skåne (2024) |
| Ejendomsmarkedet – svenske investeringer og ejerskab i Danmark (2023) |
| Kontormarkedet i Øresund (2021) |
| Den svenske overtagelsesbølge tog til styrke (december 2017) |
| Svenske ejendomsinvesteringer i Danmark (maj 2017) |

KULTUR

Med støtte fra Den Svensk-Danske Kulturfond og Region Skåne har Øresundsinstituttet gennemført et analyseprojekt om kulturudveksling på tværs af grænsen mellem Sverige og Danmark.

– Tre rapporter:
| Dansk-svensk kultursamarbejde – samarbejde og udveksling af personale og publikum mellem Danmark og Sverige (2022) |
| Kulturens rammer (2021) |
| En interviewrapport (2021) |