Ny analyse: Ejendomsmarkedet – svenske investeringer og ejerskab i Danmark

Flere og flere danske ejendomme har en svensk ejer. Tendensen begyndte allerede i midten af 2010’erne, og en ny analyse fra Øresundsinstituttet viser, hvordan investeringerne fortsat er steget kraftigt. Den svenskejede ejendomsportefølje i Danmark er steget med 183 procent på fem år, målt i ejendomsværdi. Antallet af aktører er fordoblet i samme periode. Desuden har flere af aktørerne meddelt, at de ønsker at fortsætte med at investere i Danmark og er klar, hvis de rigtige muligheder opstår. I øjeblikket er det danske marked imidlertid påvirket af den aktuelle konjunktursituation, og der er en vis tøven i forbindelse med udviklingen i rente- og inflationsudviklingen. Dette har ført til færre ejendomsopkøb i 2022 og kan påvirke prisniveauet fremover, ifølge flere interviewede personer.

I debatten om Øresundsregionens udvikling har grænsekontrol, skattespørgsmål og coronaeffekter, med færre rejser som følge, fyldt meget i de seneste år. Men integrationen er bredere og en del af hverdagen i grænseregionen, ikke mindst inden for erhvervslivet. Svenske ejendomsinvesteringer i Danmark er et eksempel på integration, som også er fysisk synlig i København og i flere andre dele af landet. Den svenskejede bestand består i øjeblikket af 4,2 millioner kvadratmeter fast ejendom til en værdi af 150 milliarder svenske kroner. Porteføljen omfatter højt profilerede kontorejendomme, adskillige boligejendomme, men også let industri og lagerbygninger, butiksejendomme, hoteller og ejendomme til offentlig anvendelse. Den Malmø-baserede virksomhed Heimstaden er i dag den største private ejer af boligejendomme i Danmark med en dansk portefølje på 75 milliarder svenske kroner.

Læs rapporten her

Highlights:

Ejendomsværdien er steget med 183 procent på fem år

Siden årsskiftet 2017/2018 er den svenskejede ejendomsværdi i Danmark steget med 183 procent til 150 milliarder svenske kroner.

 

 

Ejendomsarealet er steget med 68 % procent på fem år

Antallet af svenskejede kvadratmeter i Danmark var 2,5 millioner for fem år siden, i dag er antallet 4,2 millioner. Dette svarer til en stigning på 68 % siden årsskiftet 2017/2018.

 

 

15 store aktive svenske investorer identificeret

På fem år er antallet af identificerede store aktive svenske ejendomsejere i Danmark fordoblet fra syv til 15.

 

 

11 ud af 15 investorer har deres egen organisation i Danmark

Af de 15 identificerede større og aktive svenske investorer i Danmark, har 11 valgt at oprette en egen organisation med danske medarbejdere på den anden side af sundet. Oplevede forskelle i praksis, men også love og regler, ligger ofte bag beslutningen. De forskelle, der nævnes i interviews, kan f.eks. omfatte, hvordan man måler areal i boligejendomme, og hvor lange perioder, der indgås lejekontrakter for kontorejendomme.

Et mere åbent dansk marked tiltrækker udenlandske investorer

Før finanskrisen kunne det danske marked opfattes som mere lukket med færre aktører, mens det i dag har større gennemsigtighed og tilgængelige data, ifølge de interviewede. Det faktum, at den danske krone er bundet til euroen, blev også nævnt i interviewene som en fordel, der reducerer valutakursrisikoen. Finansieringsmulighederne med det danske realkreditlån fremhæves også som attraktive, da det siges at give mulighed for lave renter i lang tid.

Transaktionsvolumen faldt i 2022, men fortsat stor investeringsvilje
 

Sidste år var den samlede transaktionsvolumen i Danmark 21 % lavere end året før. De svenske investeringer faldt mere end andre udenlandske investeringer i samme år. Flere af de svenske aktører siger, at de er parate til at investere mere i Danmark i fremtiden.

 

Svensk interesse tog for alvor fart fra midten af 2010’erne

Wihlborgs var den første af de store svenske aktører, der etablerede sig i 1996, men den svenske investeringsbølge i Danmark tog for alvor fart fra 2015 og frem, hvor volumen steg fra 7,5 til 12,5 milliarder svenske kroner på et år og til 24 milliarder i 2017. Det fremgår af en tidligere kortlægning fra Øresundsinstituttet.

 

Citater fra analysen

 

Læs rapporten her

 

Om rapporten

Denne analyse er en del af Øresundsinstituttets egen rapportserie. Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videnscenter, der gennem analyser, netværksmøder og nyhedsbureauet News Øresund bidrager til øget viden om udviklingen i Sverige og Danmark med fokus på Øresundsregionen. Rapporten er en opdatering af to tidligere analyser om svenske ejendomsinvesteringer i Danmark, som Øresundsinstituttet offentliggjorde i maj 2017 og december 2017.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman 
adm. direktør Øresundsinstituttet
johan.wessman
@oresundsinstituttet.org

Jenny Andersson
senioranalytiker Øresundsinstituttet
jenny.andersson
@oresundsinstituttet.org