Fakta

Fakta: Effekterne af grænsekontrol mellem Sjælland og Skåne – afskaffet ID-kontrol giver forbedringer i togtrafikken

Sverige afskaffede ID-kontrollerne ved rejse med tog, bus eller færge fra Danmark til Sverige i maj 2017, men forstærkede til gengæld grænsekontrollen og svensk politi ansatte flere paskontrollører for at kunne udføre denne. Grænsekontrollen har Sverige og Danmark (ved grænsen til Tyskland) senest forlænget til den 11 februar 2019. De afskaffede ID-kontroller medførte at Skånetrafiken og DSB fra den 4. september 2017 forkortede rejsetiden mellem København H og Malmö C fra 45 til cirka 38 minutter, altså næsten samme tid som inden id- og grænskontrollen indførtes. Samtidig blev der sat fire ekstra togafgange ind fra Malmø til København under myldretiden om morgenen og tre ekstra togafgange fra København til Malmø om eftermiddagen. For de rejsende fra Jylland og Fyn genindførtes muligheden for at tage toget direkte til Københavns lufthavn.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. Pendlingen på tværs af Øresund nåede sin top i 2008, men siden finanskrisen er pendlingen faldet. Flest pendler fra Sverige til Danmark, men også i modsat retning har pendlingen vist en opgang siden Øresundsbron åbnede.

FAKTA: Sådan går flyttestrømmene over Sundet

FLYTNING. Der er stadig flere som flytter fra Skåne til Østdanmark end omvendt. Sådan har det set ud siden 2010, men de seneste tal viser at flytningerne fra Danmark til Sverige stiger. I 2018 var antallet af personer som flyttede fra Østdanmark til Skåne det højeste siden 2013.

FAKTA: Øresundsregionen har flere end fire millioner indbyggere

BEFOLKNING. Øresundsregionen vokser, efter at have passeret fire millioner indbyggere i 2017 fortsatte befolkningstilvæksten med 0,9 procent i 2018. Greater Copenhagen-samarbejdet vokser også rent geografisk og når Region Halland også inkluderes har regionerne i det politiske samarbejde sammen nærmere 4,4 millioner indbyggere.

FAKTA: Beskæftigelsen i Øresundsregionen

BESKÆFTIGELSE. Øresundsinstituttets faktaportal er under udvikling og denne artikel vil blive opdateret snarest.

FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. Efter en længere periode med prisstigninger på boligmarkedet har udviklingen stagneret i løbet af 2018, frem for alt på den svenske side af Øresund. Region Hovedstaden, og særligt København by, har de højeste priser i regionen på både villaer og lejligheder, mens Region Sjælland har de laveste priser i hele regionen på villaer. På den svenske side har Lund de højeste priser på lejligheder, mens Malmö har de højeste priser på villaer.

FAKTA: Konjunktur

Flere prognoseinstitutioner nedjusterer deres tilvækstprognoser, og boligbyggeriet falder både i Danmark og i Sverige. Samtidig er stigningen i valutaforskellen mellem den svenske og danske krone stoppet op. Også på globalt niveau rapporteres om at de seneste års høje tilvæksttakter ebber ud. En urolig omverden med handelskonflikter og et Brexit der nærmer sig, gør markedet usikkert og mere ustabilt.

FAKTA: 17 universiteter og højere læreanstalter med i alt næsten 200 000 studerende i Øresundsregionen

UNIVERSITETER. I Øresundsregionen findes 17 danske og svenske universiteter, højskoler og højere læreanstalter. Heraf de 12 på Sjælland med omkring 116.000 studerende og 5 i Skåne med omkring 80.000 studerende.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Efter flere års stabil vækst faldt vejtrafikken over Øresundsbron med 0,4 pct. I 2018. Antallet af togrejser faldt også i løbet af året, hvor 1,4 pct. færre ture blev udført i 2018 i forhold til 2017.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Flere og flere danskere vælger at holde ferie i Sverige. Den danske turisme stiger i hele landet, men frem for alt i Skåne.