Fakta

Fakta: Grænsekontroller i Øresundsregionen

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Siden november 2015 har Sverige og Danmark indført grænsekontrol, id-kontrol og delvis lukning af grænserne af tre forskellige årsager.

at kontrollere asylmodtagelse og forebygge terrorisme
at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet
at forhindre smittespredning under coronapandemien

De sidste rejserestriktioner for at forhindre smittespredning under coronapandemien blev ophævet i februar-marts 2022, og i maj 2023 fjernede Danmark sin grænsekontrol til Sverige for at stoppe grænseoverskridende kriminalitet. Derimod forbliver Sveriges grænsekontrol for at kontrollere asylmodtagelsen.

I den nye svenske regerings aftale med Sverigedemokraterna, Tidö-aftalen, er parterne blevet enige om at styrke den svenske grænsekontrol og udarbejde et forslag til lovændringer, der vil gøre det lettere for regeringen at genindføre krav om id-kontrol af personer, der stiger ombord på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017. Dette påvirker endnu ikke rejser mellem landene.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. I alt steg Øresundspendling i 2021 med 776 personer til 16.862 pendlere. Dette betød, at pendlingen kom sig efter et klart fald i det første pandemiår 2020. Antallet af Øresundspendlere er dog stadig lavere, end det var i 2015. Øresundspendlere henviser til folk, der pendler fra Danmark til Skåne og fra Sverige til Østdanmark. Hvis man også ser på folk, der pendler til hele Danmark eller til hele Sverige, er det en mindre gruppe, hvor niveauet er relativt konstant mellem årene.

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. Antallet af personer, der flytter tværs over Øresund, steg en smule i 2022 sammenlignet med året før. Antallet af tilflyttere fra Østdanmark til Skåne steg mest: Fra 1.223 til 1397 personer. I absolutte tal vælger flere at flytte fra Skåne til Østdanmark, og også der steg antallet en smule sidste år sammenlignet med 2021: 1.803 til 1.862.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,2 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Størst befolkningstilvækst på den danske side i 2022 – nu har Øresundsregionen 4,2 millioner indbyggere. Befolkningen i Øresundsregionen steg sidste år med næsten 42.200 til 4.156.052 indbyggere ved årsskiftet 2022/2023. Det svarer til en befolkningstilvækst på én pct. Befolkningstilvæksten var stærkest på den danske side, hvor befolkningstallet steg med 1,1 pct.

FAKTA: 65.500 ansatte i Medicon Valleys life science-selskaber

Life science-sektoren i Øresundsregionen, Medicon Valley, har øget antallet af medarbejdere med 12.000 personer på fem år og beskæftiger nu omkring 65.500 medarbejdere. Der er udbredt optimisme i branchen, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og bygninger for mere end 45 mia. kr. i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4.000 arbejdspladser. Det viser Øresundsinstituttets analysearbejde inden for rammerne af Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Projektet blev gennemført i 2019-2022 i samarbejde med Medicon Valley Alliance og medfinansieret af Region Sjælland og Region Skåne. Nedenfor er de vigtigste resultater og links til de rapporter, der er produceret inden for projektet.

FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. Efter en periode med stærkt stigende boligpriser er markedet nu aftaget betydeligt. I begyndelsen af 2023 er faldet i mange tilfælde næsten tocifrede procenttal på begge sider af sundet, i forhold til for et år siden.

FAKTA: Grænsehindringer og nordisk samarbejde

På grund af særlige nationale regler, love og praksis opstår der ind imellem såkaldte grænsehindringer, når mennesker og virksomheder har aktiviteter på tværs af de nordiske grænser. Nogle af de grænsehindringer, der i øjeblikket drøftes i Øresundsregionen, omfatter vanskeligheder med at opnå banklån for grænsependlere og udfordringer med skat og social sikring for grænsependlere, der ønsker at arbejde delvist hjemmefra.

FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de 145.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser er der ca. 187.000 studerende i Øresundsregionen.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Før coronakrisen var antallet af passagerrejser med bil, bus, tog og færge over Øresund stagneret på knap 100.000 enkeltrejser i døgnet. Efter et fald på 50 pct. i pandemiens første år steg rejseaktiviteten en smule i 2021 til gennemsnitligt 53.500 passagerrejser i døgnet, og i 2022 kom det store opsving til omkring 89.600 passagerrejser i døgnet. Omkring 80 pct. af rejserne går via Øresundsbroen enten i bil eller tog, mens 20 pct. går via færgerne mellem Helsingborg og Helsingør.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

Der var et fald i svensk turisme på Sjælland, men en stærk vækst i dansk turisme i Skåne i løbet af den forgangne sommer. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Tillväxtverket. I juni-august faldt antallet af overnatninger for svenskere i Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland) med 104.000, hvilket er 23 pct. færre end i samme periode i 2022. Det samlede antal overnatninger af svenskere i Østdanmark i løbet af sommeren var omkring 350.000. Samtidig steg overnatningerne i Skåne med 58.000. Det er 58 pct. flere end i samme periode i 2022.