Fakta

Fakta: Grænsekontroller i Øresundsregionen

Ved tre tilfælde gennem de seneste år er der indført grænsekontroller for trafikken mellem Danmark og Sverige. Det skyldes tre forskellige bagvedliggende grunde: migrationsstrømme, kriminalitet og coronavirus. Under forårets pandemi har påvirkningen på trafikken og rejsestrømmene over Sundet været mere omfattende end tidligere, da den danske regering i midten af marts besluttede at delvist lukke grænsen.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. Pendlingen på tværs af Øresund nåede sin top i 2008, men siden finanskrisen er pendlingen faldet. Flest pendler fra Sverige til Danmark, men også i modsat retning har pendlingen vist en opgang siden Øresundsbroen åbnede. 2015, det seneste år med helårsstatistik for pendlingen på tværs af Øresund, var der i alt cirka 18.500 personer som havde en form for indkomst på den anden side af Sundet, hvoraf 15.200 var grænsependlere.

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. I 2019 flyttede 1.765 personer fra Skåne til Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden), og 1.407 personer flyttede fra Østdanmark til Skåne. 2007 var det år flest flyttede over Sundet, herefter faldt antallet at flytninger markant. Gennem de senere år er flyttemønstrene blevet stabiliserede, og siden 2014 har antallet af personer som flytter over Øresund været omkring 3.500 per år.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,1 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Øresundsregionen er vokset med over 300.000 indbyggere på 10 år, og ved  årsskiftet 2019/2020 boede der godt 4,1 millioner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbejdet indgår nu også Region Halland, en region med en stærk befolkningstilvækst, og i samarbejdsregionerne bor ialt 4,4 millioner indbyggere.

Medicon Valley placerar sig i mitten bland europeiska life science-kluster sett till vetenskapliga artiklar och citeringar

Medicon Valley har haft den största procentuella ökningen av antalet vetenskapliga publiceringar under perioden 2006-2016 jämfört med nio andra, framstående europeiska life science-kluster. Det visar en analys som forskningsinstitutet CWTS gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance. I den övergripande jämförelsen placerar sig den dansk-svenska regionen på sjätte plats, både vad gäller artiklar och citeringar.

FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Trots att bostadspriserna i Sverige och Danmark är likartade på en nationell nivå finns stora skillnader inom Öresundsregionen. Både de högsta och lägsta priser i regionen finns på dansk sida. Högst är kvadratmeterpriserna i Region Hovedstaden, medan Region Sjælland har de lägsta kvadratmeterpriserna i regionen, både på villor och ägarlägenheter.

FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Efter et udfordrende forår så den økonomiske situation i Øresundsregionen noget mere stabil ud i sommer- og efterårsmånederne. Arbejdsløsheden er ikke steget hverken i Skåne, Region Sjælland eller Region Hovestaden siden juli, og i starten af efteråret blev de nationale BNP-prognoser opjusteret i både Sverige og Danmark. Prognoserne er dog præget af vis usikkerhed, hvilket delvis hænger sammen med at smittespredningen af coronavirusset igen er steget under oktober og november.

FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

UDDANNELSE. Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de over 130.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser der 173.000 studerende i Øresundsregionen.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Efter flere års stabil vækst faldt vejtrafikken over Øresundsbron med 0,4 pct. i 2018 og 0,7 procent i 2019. De foreløbige tal for antal togrejser i 2019 viser derimod en stigning på 2,1 procent for togtrafikken over Øresundsbron.  I 2020 mindsker trafikken markant som følge af coronakrisen. I perioden januar-maj har der været 36 procent færre køretøjer på Øresundsbron sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen i trafikken over broen siden den åbnede har ligget både under og over forventet, hvis den faktiske trafik sammenlignes med prognosen som blev lavet i maj 2000. 

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Flere og flere danskere vælger at holde ferie i Sverige. Den danske turisme i Skåne slog rekord for andet år i træk. I 2019  steg antallet af danske overnatninger i Skåne til næsten 300 000, hvilket er en stigning med 7,3 procent sammenlignet med det tidligere rekordår 2018. Den svage svenske krone gør det billigt for danskerne at overnatte i Sverige, hvilket sandsynligvis er en vigtig årsag til stigningen. Derimod faldt antallet af svenske overnatninger i Danmark i 2019 sammenlignet med 2018.

FAKTA: Grænsehindringer og nordisk samarbejde

På grund af særlige nationale regler, love og praksis opstår der ind imellem såkaldte grænsehindringer, når mennesker og virksomheder har aktiviteter på tværs af de nordiske grænser. Under coronakrisen er antallet af grænsehindringer og hindringer steget, når landene har valgt forskellige strategier for at håndtere pandemien. Ifølge den seneste information fra det nordiske Grænsehindringsråd er der opstået 41 coronarelaterede grænsehindringer, hvoraf 22 er løst.