FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

Seneste udvikling i 2023: Svag svensk krone påvirkede turismestrømmene over Øresund denne sommer

Der var et fald i svensk turisme på Sjælland, men en stærk vækst i dansk turisme i Skåne i løbet af den forgangne sommer. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Tillväxtverket. I juni-august faldt antallet af overnatninger for svenskere i Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland) med 104.000, hvilket er 23 pct. færre end i samme periode i 2022. Det samlede antal overnatninger af svenskere i Østdanmark i løbet af sommeren var omkring 350.000. Samtidig steg overnatningerne i Skåne med 58.000. Det er 58 pct. flere end i samme periode i 2022, og det samlede antal overnatninger i Skåne var 156.000. Tallene for antallet af turistovernatninger tager imidlertid ikke højde for alle de turistrejser, der foretages i løbet af en dag for at shoppe, gå på restaurant eller deltage i kulturelle arrangementer. Ændringerne skyldes sandsynligvis udviklingen i den svage svenske valuta i forhold til den danske. Dette kombineret med den økonomiske udvikling med høj inflation og stigende renter har betydet, at mange svenskere har haft grund til grundigt at overveje deres udlandsrejse. I juli nåede man et rekordlavt niveau, da 100 danske kroner kostede 159,82 svenske. En øget interesse for ferie i lokalområdet kan også have påvirket udviklingen af turismen i Øresundsregionen denne sommer.

 

Færre svenskere valgte at være turist i Danmark – 23 pct. færre svenske overnatninger på Sjælland denne sommer

En svag svensk valuta i forhold til den danske betød, at færre svenskere valgte at være turist i Danmark i løbet af sommeren. I perioden juni-august faldt antallet af overnatninger med 23 pct. (104.000 overnatninger) sammenlignet med samme periode i 2022, viser tal fra Danmarks Statistik. Faldet var størst i hovedstadsområdet, hvor det faldt med 25 pct. (ca. 97.000 overnatninger). På resten af Sjælland var faldet mindre, med 11 pct. færre overnatninger i Sverige i sommermånederne, omkring 8.000 færre.

Antallet af overnatninger af svenskere i Østdanmark var dog højere i januar til maj end i samme periode i 2022. I begyndelsen af 2022 var turismen stadig påvirket af coronapandemien. Det samlede fald for i år bliver således mindre, hvis man ser på hele den otte måneder lange periode fra januar til august. Cirka 11 pct. færre, svarende til 79.000 overnatninger, sammenlignet med samme periode sidste år.

Tabel: Antal svenske overnatninger i Østdanmark i juni-august. I parentes ses ændringen i forhold til samme periode i 2022.
Juni Juli Augusti I alt juni-augusti
Region Hovedstaden 74 420 135 525 77 213 287 158 (-25 %)
Region Sjælland 18 081 29 372 15 837 63 290 (-11 %)
I alt 92 501 164 897 93 050 350 448 (-23 %)

Kilde: Danmarks Statistik

Stor vækst for dansk turisme i Skåne – 58 pct. flere turistovernatninger i løbet af sommeren

Danske besøgende er strømmet til Skåne hele året, hvilket i høj grad skyldes den stærke danske krone i forhold til den svenske. Juli måned skiller sig ud med omkring 83.000 danske overnatninger i Skåne. Det er omkring 38.000 flere end i juli sidste år. I alt udgjorde danske besøgende i sommerperioden juni-august 156.000 af overnatningerne i Skåne. Det er 58 pct. flere end i sommeren 2022 og svarer til en stigning på 57.000 overnatninger. Det betyder, at en ny årsrekord for overnatninger af danskere i Skåne allerede er blevet slået, selvom der er fire måneder tilbage af året. Omkring 300.000 danske overnatninger i Skåne er blevet registreret i januar-august, ifølge tal fra det svenske Tillväxtverket. Dette overgår den tidligere årsrekord, der blev sat i 2019.

Tabel. Antal danske sengenætter i Skåne i juni-august. I parentes er ændringen i forhold til samme periode i 2022.
Juni Juli Augusti I alt juni-augusti
Skåne 34 327 82 748 39 332 156 407 (+58 %)

Kilde: Tillväxtverket

Nye trafikrekorder for rejser over Øresundsbron

I juli 2023 blev der sat nye trafikrekorder for antallet af køretøjer, der krydsede Øresundsbroen i løbet af henholdsvis en måned, uge, weekend og dag, ifølge Øresundsbro Konsortiet. Der blev registreret 923.000 køretøjspassager i juli, en stigning på 65.000 passagerer sammenlignet med den tidligere månedlige rekord fra juli 2019. Øresundsbro Konsortiets statistik over fritidstrafikken i tredje kvartal, juli-september, viser også en tendens til, at den danske fritidstrafik steg og den svenske faldt hen over sommeren. Fritidstrafikken fra Danmark til Sverige steg med 25 pct. i forhold til samme periode sidste år, mens den svenske fritidstrafik til Danmark faldt med omkring 2 pct. i forhold til samme periode sidste år. Statistikken er baseret på rejser over Øresundsbroen blandt fritidskunder med ØresundGO-rabataftalen.

 


Seneste helårsstatistik.

TURISME. I 2022 vendte turisterne tilbage til regionen efter et kraftigt fald under coronapandemien. De seneste pandemirelaterede restriktioner i Sverige og Danmark blev ophævet i februar og marts 2022, da det igen blev muligt at rejse ind i nabolandet uden krav om coronatest. Antallet af danske turistovernatninger i Skåne steg med 85 pct. i 2022 sammenlignet med 2021, men var stadig lidt under niveauet fra 2019. Den samlede turisme i Skåne nåede et rekordhøjt niveau med hensyn til antallet af turistovernatninger, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i indenlandsk turisme, men også fordi udenlandske turister i vid udstrækning vendte tilbage.

Antallet af svenske turistovernatninger i Østdanmark steg med 160 pct. i 2022 sammenlignet med 2021, og svenskerne tegnede sig for over en million turistovernatninger i Østdanmark i alt. Det er mere end i 2019, men lidt lavere end niveauet i 2018. Samlet set er væksten for det danske turisterhverv stærk, og antallet af turistovernatninger i landet var højere end før pandemien, især takket være et stærkt opsving for udenlandsk turisme i 2022. Statistikken tager dog ikke højde for antallet af rejsende, der ikke overnatter samme dag.

 

 

 

 


Årsstatistik 2008-2022

Herunder findes tabeller for endelig årsstatistik for turistovernatninger i perioden 2008-2022.

Danske overnatninger i Skåne og svenske overnatninger i Østdanmark 2008-2022

Danske overnatninger i Skåne Svenske overnatninger i Østdanmark
2008 158 373 949 645
2009 257 822 726 542
2010 225 332 789 324
2011 197 829 880 227
2012 196 867 947 246
2013 171 415 1 014 819
2014 188 385 1 050 626
2015 206 511 1 002 210
2016 206 302 971 504
2017 218 379 1 006 497
2018 272 639 1 052 992
2019 292 586 993 859
2020 132 915 252 552
2021 149 673 395 637
2022 277 598 1 030 918

Kilde: SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik

 

Genopretning: Danske turistovernatninger i Skåne steg med 85 pct. i 2022 sammenlignet med pandemiåret 2021

Turismen i Skåne og Østdanmark faldt markant på grund af coronapandemien. Efter perioder med begrænset rejseaktivitet på grund af rejserestriktioner fik turismen dog et kraftigt løft i 2022. I 2022 blev der registreret 6,5 millioner turistovernatninger i Skåne. Både indenlandsk og udenlandsk turisme i Skåne steg i 2022, selvom antallet af udenlandske besøgende endnu ikke er kommet helt på niveau i forhold til 2019. For danske rejsende var det fordelagtigt at rejse til Skåne i 2022 på grund af den svage svenske kronekurs, og antallet af danske turistovernatninger steg til omkring 278.000 – en stigning på 85 pct. i forhold til 2021. Det er dog stadig fem pct under niveauet fra 2019, hvor der blev registreret omkring 292.000 turistovernatninger.

Både det skånske og den svenske turisterhverv som helhed er vokset med hensyn til antallet af turistovernatninger sidste år, hovedsageligt som følge af flere indenlandske turister. Tallene viser, at hjemmeferie-tendensen er fortsat efter pandemien, og at flere svenskere vælger at holde ferie i landet selv efter, at pandemien er aftaget.

 

Overnatninger i alt og udenlandske overnatninger i Sverige og Skåne 2008-2022

Sverige Skåne
I alt heraf udenlandske I alt heraf udenlandske
2008 50 097 388 11 963 917 4 410 787 989 527
2009 51 011 006 12 329 657 4 584 451 1 079 905
2010 52 406 034 12 802 832 4 532 988 1 024 659
2011 52 624 008 12 880 617 4 636 198 1 038 624
2012 52 690 482 12 774 599 4 593 672 1 037 848
2013 53 735 774 12 890 245 4 791 001 1 054 561
2014 56 401 219 13 747 590 5 140 333 1 195 142
2015 60 029 060 15 174 651 5 533 166 1 283 725
2016 61 796 457 15 593 726 5 888 137 1 414 966
2017 63 208 164 16 190 730 5 885 431 1 453 509
2018 65 179 083 17 327 279 6 228 154 1 642 011
2019 67 370 531 17 521 621 6 525 670 1 743 924
2020 43 302 846 5 180 388 4 454 582 587 694
2021 54 219 806 7 273 720 5 415 795 851 101
2022 67 758 128 15 338 216 6 539 355 1 488 523

Kilde: SCB/Tillväxtverket.

 

Over en million svenske turistovernatninger i Østdanmark i 2022

I 2022 blev der registreret ca. 860.000 svenske turistovernatninger i Region Hovedstaden, og antallet var over en million turistovernatninger, hvis man indregner Region Sjælland. Det betyder, at antallet af svenske turistovernatninger i Østdanmark steg med 160 pct. i forhold til 2021 og med fire pct. i forhold til 2019. Således vendte svenske turister i vid udstrækning tilbage til Danmark efter pandemien på trods af en relativt svag svensk krone. Svenske besøg i Østdanmark steg lidt mere sammenlignet med det samlede antal udenlandske besøg, som stadig ligger lidt under niveauet fra 2019.

Den danske turismebranche som helhed står stærkt, både hvad angår indenlandske og udenlandske besøgende. I 2022 steg antallet af udenlandske overnatninger i Danmark og er nu højere end i 2019, før pandemien. Der er frem for alt en stigning i bookede feriehuse, campingpladser og vandrehjem, mens det samme opsving ikke viser sig, når det gælder bookede hotelværelser i eksempelvis Region Hovedstaden. Stigningen i antallet af turistovernatninger i Danmark skyldes også en stigende indenlandsk turisme, som steg under pandemien, men faldt en smule i 2022 sammenlignet med 2021.

 

Overnatninger i alt og udenlandske overnatninger i Danmark og Østdanmark 2008-2022

Danmark Østdanmark
I alt heraf udenlandske I alt heraf udenlandske
2008 44 669 034 21 174 885 13 302 082 5 824 564
2009 42 141 788 19 953 941 12 250 279 5 320 053
2010 43 096 429 20 944 910 12 704 327 5 789 537
2011 44 617 615 21 922 562 13 420 458 6 276 466
2012 44 389 765 21 841 834 13 793 539 6 662 154
2013 44 456 818 21 798 990 14 303 277 6 983 705
2014 46 708 811 23 196 479 15 264 325 7 603 382
2015 48 995 783 24 683 730 16 154 745 7 901 724
2016 51 279 633 26 045 793 16 941 631 8 359 865
2017 52 272 219 26 669 543 17 101 785 8 569 193
2018 53 831 438 27 559 767 17 872 951 8 995 257
2019 56 059 266 28 857 842 18 854 787 9 358 581
2020 44 552 056 16 071 262 11 535 119 3 103 034
2021 51 478 045 17 145 082 14 339 911 3 789 412
2022 62 718 689 30 691 949 20 254 839 8 803 123

Kilde: Danmarks Statistik. Østdanmark består af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 


Om Statistikken

Danmarks Statistik og SCB/Tillväxtverket. Den foreløbige statistik præsenteres månedsvis. Den endelige statistik på årsbasis præsenteres i april hvert år. Tallene som præsenteres kan derfor være forskellige, alt efter om det er foreløbig eller endelig statistik.
Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I den foreløbige statistik for regionerne medregnes feriehuse ikke.
Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på “hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL)”. Den danske og svenske statistik er ikke direkte sammenlignelig.