FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. Antallet af personer, der flytter tværs over Øresund, steg en smule i 2022 sammenlignet med året før. Antallet af tilflyttere fra Østdanmark til Skåne steg mest: Fra 1.223 til 1397 personer. I absolutte tal vælger flere at flytte fra Skåne til Østdanmark, og også der steg antallet en smule sidste år sammenlignet med 2021: 1.803 til 1.862.

Denne faktaartikel opdateres årligt.

I løbet af de sidste syv år har udviklingen i antallet af flytninger tværs over sundet været relativt stabilt. Hvis man går tilbage til 00’erne og den første del af 10’erne, var der dog flere flytninger tværs over Øresund. Flyttemønstrene over Øresund har haft tre store trendbrud i det 21. århundrede.

Det første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet og antallet af personer som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste trendbrud kom i 2010, hvor flyttestrømmene vendte og der for første gang var flere som flyttede fra Skåne til Østdanmark, end omvendt. I 2018 kom et nyt trendbrud, hvor stort set lige mange svenske som danske statsborgere der flyttede fra Skåne til Østdanmark.

Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der næsten 20.000 personer i Skåne, som er født i Danmark, og flere end 11.000 personer i Østdanmark som er født i Skåne.

Ses på statsborgerskab er der næsten lige så mange svenske som danske statsborgere, som flytter fra Sverige til Danmark – 43 procent danske statsborgere og 44 procent svenskere. De resterende 12 procent er statsborgere i et andet land. Den anden vej, fra den danske til den svenske side, er 61 procent af de der flytter, danske statsborgere og 25 procent svenske mens 14 procent er statsborgere i et andet land.

 


 

Herunder findes følgende diagram og tabeller som opdateres årligt:

  • Diagram: antal flytninger over Øresund per retning 1998-2022
  • Tabell: antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark
  • Tabell: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet

 Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:

Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark till Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515
2018 1870 1522 3392
2019 1765 1407 3172
2020 1824 1433 3257
2021 1803 1223 3026
2022 1862 1397 3259

Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen

 


Antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter statsborgerskab:

0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129
2018 837 854 179 1870
2019 801 793 171 1765
2020 818 807 199 1824
2021 753 845 205 1803
2022 806 825 231 1862

Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.

 


Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter statsborgerskab:

0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386
2018 844 430 248 1522
2019 828 345 234 1407
2020 897 361 175 1433
2021 758 286 179 1223
2022 851 348 198 1297

Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.

 


 

Om statistikken
Region Skåne/Øresundsdatabasen producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.