Trafikken over Øresund 2017

20.600 køretøjer krydsede Øresundsbron på en gennemsnitlig dag hvoraf:
18.400 personbiler
1.330 lastbiler
134 busser
29 procent af personbilerne er bilpendlere
(afser enkelt tur over Øresundsbron)

Af de rejsende som dagligt tager over Øresundsbron tager:
45.700 med bil*
29.000-32.500 med tog (2016)
(afser enkelt tur over Øresundsbron)

4.890 køretøjer tog færgen ved Helsingør-Helsingborg en gennemsnitlig dag (enkelt rejse) hvoraf:
3.744 personbiler
1.072 lastbiler
54 busser

* Øresundsinstituttets skøn baseret på trafiktal for 2017 og det gennemsnittlige antal personer per bil i 2016
Kilder: Danmarks Statistik, Trafik- og byggestyrelsen samt Øresundsbro Konsortiet

13.800 pendler dagligt over Øresund (gennemsnit for hele året 2016).
93 procent pendler fra Skåne til Sjælland.

Pendlertallet på 13.800 i 2016 er et foreløbigt tal og er behæftet med en vis usikkerhed. Tallet er baseret på oplysninger om salg af pendlerkort til Øresundstoget (JoJo Period Øresund) og oplysninger om antallet af pendlerpassager på Øresundsbrons vejdel.

 

Kilder: Øresundsinstituttets beregninger baseret på statistik fra Ørestat samt SCB, RAMS-statistik