Hver fjerde dansker i Skåne er under 15 år

Den typiske dansker i Skåne bruger både ble og sut. Hun er kun 2 år gammel og bor typisk i Malmø, viser tal fra Ørestat. De 0-14 årige danske børn udgør i dag 24 % af de danskere, der er bosat i Skåne, mens den helt unge aldersgruppe kun udgjorde 13 % af danskerne i Skåne i 2000. Mange af de danskere, der i ’00erne valgte at flytte til Skåne var unge par og mange af disse har i dag stiftet familie. En del danske familier vælger dog at flytte tilbage til Danmark, når børnene nærmer sig skolealderen. De 6-14 årige udgør kun 9 procent af danskerne i Skåne, mens de 0-5 årige udgør 15 procent.

Danskerne i Skåne er yngre end den øvrige befolkning. Halvdelen af danskerne er under 37 år og gennemsnitsalderen er 36,1. Yngst er danskerne i Malmø med en gennemsnitsalder på 29,6, mens danskerne i Osby med en gennemsnitsalder på 54,8 er ældst. Malmø har generelt en ganske ung befolkning med en gennemsnitsalder på 38,7 år, men befolkningen i København er dog med en gennemsnitsalder på 35,9 år yngre end malmøitterne. I Skåne er gennemsnitsalderen 40,9 år og i Sverige og Danmark henholdsvis 41,2 år og 41,1 år.

Den anvendte statistik viser befolkningen fordelt efter statsborgerskab og medtager således ikke børn, der er født i parforhold, hvor den ene forælder er dansk og den anden svensk, der bliver svenske statsborgere fra fødslen.

Kilde: Øresundsinstuttets bearbejdning af data fra Ørestat, malmo.se, Danmarks Statistik

Aldersfordeling på danskere i Skåne

 0 Danskere i Skåne Andel
0-5 år 3620 15%
6-14 år 2048 9%
15-19 år 711 3%
20-29 år 2 731 11%
30-39 år 3 980 17%
40-49 år 4 107 17%
50-59 år 2 872 12%
60-69 år 2 077 9%
70-79 år 1 244 5%
80-89 år 380 2%
90-99+ år 51 0%
I alt 23 821 100%

Kilde: Øresundsinstuttets bearbejdning af data fra Ørestat

Så gamle er danskerne i Skåne

Diagram_alderdanskariskane_150515dk