Stærk beskæftigelsesudvikling i København og rekordmange ledige stillinger i Skåne

To ud af tre nye danske jobs, der blev skabt i løbet af de sidste tre måneder af 2015 blev skabt i København by og omegn. I alt blev der skabt 7.600 jobs i Region Hovedstaden i 4. kvartal 2015 og i alt 23.400 nye kollegaer kom ind på arbejdspladserne i Hovedstaden i løbet af hele 2015, hvilket er mere end halvdelen af de jobs, der blev skabt i hele landet. Den statistiske kilde er behæftet med usikkerhed mht. den geografiske opdeling, men tendensen er tydelig – Hovedstaden rykker fra det øvrige Danmark. Mere end halvdelen af de nye jobs i Region Hovedstaden såvel som i hele landet er skabt i lavproduktive brancher som handel og transport og erhvervsservice. Råstofudvinding er den branche, der har den absolut højeste produktivitet, men grundet olieprisens fald er beskæftigelsen faldet. Mærsk Oil meddelte i oktober 2015 at de måtte sige farvel til 10-12 procent af de ansatte svarende til 1.250 medarbejdere og tidligere på året blev der også delt fyresedler rundt i A. P. Møller-Mærsks datterselskab Maersk-Drilling.

I Region Sjælland har der været nulvækst i beskæftigelsen fra 3. til 4. kvartal og i løbet af 2015 er der tilkommet 2.000 nye jobs svarende til en vækst på 0,7 procent, hvilket er lavere end på landsplan, hvor beskæftigelsen er steget 1,6 procent. Omtrent halvdelen af de jobs, der er tilkommet i Region Sjælland i løbet af 2015, er indenfor handel og transportbranchen.

I Sverige er beskæftigelsen ligeledes steget mest i hovedstaden, men også i Skåne er der skabt mange nye arbejdspladser i  2015. Beskæftigelsen er ifølge seneste AKU-statistik fra Ørestat steget med 2,8 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 1,9 procent. Samtidig er antallet af nye ledige job i Skåne steget kraftigt til 18.800 nye ledige jobs i februar 2016 viser tal fra Arbetsförmedlingen. Bag tallene skjuler sig dog en mere moderat udvikling. Analytiker Thomas Behrens på Arbetsförmedlingen vurderer at det reelle behov for nye medarbejdere ligger omkring 12.-13.000. Behrens vurderer, at mange arbejdsgivere vælger at slå flere stillinger op end de reelt har brug for, for at være sikker på at få fyldt de ledige stillinger. Godt en tredjedel af de 18.800 nyopslåede stillinger er sommervikariater, hvor der er 4.500 flere opslåede stillinger end sidste år ved samme tid.

I Skåne findes der flest nytilmeldte stillinger indenfor sundhedsvæsenet, finansiel virksomhed og virksomhedstjenester samt uddannelse. Indenfor sundhedsvæsenet er situationen nærmest kriseagtig med mangel på arbejdskraft indenfor mange faggrupper ifølge Thomas Behrens. Knapt 6.600 af de ledige jobs er sommervikariater – det er 4.500 flere vikariater end sidste år.