Danskerne dominerer flyttestrømmene over Øresund

Flyttestrømmen af både danskere, svenskere og øvrige nationaliteter tll den danske side af sundet er steget siden Øresundsbron åbnede år 2000 og nåede et toppunkt i 2010, lige efter finanskrisen. Danskere, som flytter tilbage til Danmark fra Skåne dominerer flyttestrømmen. Danskerne udgør 62 %, mens svenskerne står for 29 % af flytningerne fra Skåne til Østdanmark. I 2014 faldt antal flytninger fra Skåne kraftigt, først og fremmest blandt danskere.1.432 danskere flyttede tilbage til hjemlandet forrige år, mens tilsvarende tal var 1.841 i 2013.

Flytninger fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet

 0 Danskere Svenskere Øvrige I alt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326

Kilde: Ørestat

Antal flytninger fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet

Diagram_flyttning_150414dk