Ikke siden 2000 er så få flyttet fra Østdanmark til Skåne – endelige tal

Ikke siden 2000, hvor Øresundsbron blev åbnet, er færre danskere flyttet til Skåne. De endelige tal fra Ørestat viser at i alt 1.587 danskere flyttede til Skåne i 2015. Det er et mindre fald på 3 procent i forhold til 2014. Langt hovedparten, 1.322, flyttede fra Sjælland og øerne til Skåne.

Også flytningerne fra hele Sverige til den danske del af Greater Copenhagen regionen faldt i 2015. I alt valgte 2.909 personer valgte i 2015 at skifte en svensk adresse ud med en østdansk. Det er et fald på 12 procent i forhold til 2014. Totredjedele, 1.950, af alle tilflytterne fra Sverige flyttede fra en bopæl i Skåne. Det er et fald på 16 procent i forhold til 2014.

Det er først og fremmest danskere, der flytter frem og tilbage over Øresund. Danske statsborgere står for 62-63 procent af flytningerne i begge retninger, mens svenskerne udgør 30 procent af dem, der flytter fra Skåne til Sjælland og øerne og 25 procent af flytningerne i den anden retning.

2007 er rekordåret for flytninger fra Sjælland og øerne til Skåne. I alt 4.360 rykkede i løbet af 2007 teltpælene op til fordel for en adresse i Skåne. Tre år senere satte flytninger fra Skåne til Sjælland og øerne rekord med 2.979 personer, der i løbet af 2010 skiftede den svenske adresse ud med en dansk.

I alt bor 22.863 danske statsborgere i Skåne og 37.104 i hele Sverige. På Sjælland og øerne bor i alt 11.022 svenske statsborgere og 14.852 i hele Danmark.

 

Læs mere her