Ikke siden 2000 er så få flyttet fra Østdanmark til Skåne – 3 procent færre flytninger i 2015

TREND: 2015 blev året, hvor færrest flyttede fra Sjælland og øerne til Skåne siden åbningen af Øresundsbron i 2000

Ikke siden 2000, hvor Øresundsbron blev åbnet, er færre danskere flyttet til Skåne. I alt 1.587 danskere flyttede til Skåne i 2015. Det er et mindre fald på 3 procent i forhold til 2014. Langt hovedparten, 1.322, flyttede fra Sjælland og øerne til Skåne.

Også flytningerne fra hele Sverige til den danske del af Greater Copenhagen regionen faldt i 2015. I alt valgte 2.909 personer valgte i 2015 at skifte en svensk adresse ud med en østdansk. Det er et fald på 12 procent i forhold til 2014. Totredjedele, 1.950, af alle tilflytterne fra Sverige flyttede fra en bopæl i Skåne. Det er et fald på 16 procent i forhold til 2014.

Det er først og fremmest danskere, der flytter frem og tilbage over Øresund. Danske statsborgere står for 62-63 procent af flytningerne i begge retninger, mens svenskerne udgør 30 procent af dem, der flytter fra Skåne til Sjælland og øerne og 25 procent af flytningerne i den anden retning.

2007 er rekordåret for flytninger fra Sjælland og øerne til Skåne. I alt 4.360 rykkede i løbet af 2007 teltpælene op til fordel for en adresse i Skåne. Tre år senere satte flytninger fra Skåne til Sjælland og øerne rekord med 2.979 personer, der i løbet af 2010 skiftede den svenske adresse ud med en dansk.

I alt bor 22.863 danske statsborgere i Skåne og 37.104 i hele Sverige. På Sjælland og øerne bor i alt 11.022 svenske statsborgere og 14.852 i hele Danmark.

Antal flytninger mellem Østdanmark og Skåne

Diagram1_flytning_dk2016

Flytninger mellem Østdanmark og Skåne
0 Fra Skåne til Østdanmark Fra Østdanmark til Skåne I alt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra orestat.dk

Danskerne dominerer flyttestrømmene over Øresund

Danskerne dominerer flyttestrømmene over Sundet i begge retninger. I 2015 var 62 procent af alle, der flyttede over Øresund, danskere. I 2006, som er ét af de år, hvor flest flyttede fra Østdanmark til Skåne, havde 4 ud af 5, der flyttede over Øresund, dansk statsborgerskab.

I 2015 faldt antal flytninger fra Skåne til Østdanmark kraftigt, både blandt danske og svenske statsborgere. 1.208 danskere flyttede tilbage til hjemlandet i 2015, mens tilsvarende tal var 1.432 i 2014. Samtidig faldt antallet af svenske statsborgere, der flyttede fra Skåne til Østdanmark med 18 procent til 554 personer. Danskerne udgør 62 %, mens svenskerne står for 28 % af flytningerne fra Skåne til Østdanmark.

Flyttestrømmen fra Østdanmark til Skåne består primært af danskere, som vælger at bosætte sig på den svenske side af sundet. Antal danskere, der flyttede til Skåne var højst 2006-2007. Derefter er antallet til stadighed faldet frem til 2015, hvor den nedadgående trend blev brudt og ligger lidt over niveauet i år 2000.

Antal flytninger fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet

Diagram2_flytning_dk2016

Danskere, der flytter tilbage fra Skåne dominerer flyttestrømmen.

Flytninger fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet

Diagram3_flyttning_dk2016

Svenskerne udgør 24 procent af flyttestrømmen fra Østdanmark til Skåne.

Flytninger fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
0 Danskere Svenskere Øvrige I alt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat

Flytninger fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
0 Danskere Svenskere Øvrige I alt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1322

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat

Øresundsflytterne har en anden aldersprofil end de indenlandske flytninger

Mens flyttestrømmen fra Østdanmark til Skåne domineres af de 20-29 årige, der udgør 35 procent af flyttestrømmen, sætter de danske børnefamilier, der flytter tilbage til Danmark, sit tydelige præg på aldersfordelingen på dem, der flytter fra Skåne til Østdanmark. De 30-39 årige og de 0-9 årige udgør henholdsvis 24 procent og 17 procent. De 20-29 årige udgør 30 procent af alle, der flytter fra Skåne til Østdanmark. Det er langt mindre end de tyveåriges andel af flytningerne fra Skåne til det øvrige Sverige, hvor de med en andel på 52 procent udgør halvdelen af alle, der flytter. De indenlandske flytninger over regionsgrænser præges i høj grad af unge, der skal starte på studie eller har fået det første job. Her adskiller flytningerne over Sundet sig, da de primært er drevet af prisforskelle på boliger, men også kultur- og sprogforskelle, hvilket får en del danske børnefamilier til at flytte tilbage til Danmark inden børnene skal starte i skole.

Aldersfordeling på flyttere fra Skåne til Østdanmark

Diagram4a_flytning_DK2016

Aldersfordeling på flyttere fra Skåne til det øvrige Sverige

Diagram4b_flytning_DK2016

Aldersfordeling på flyttere fra Østdanmark til Skåne

Diagram5_flytning_DK2016

Øresundsflytterne har en anden aldersprofil end de indenlandske flytninger.

Aldersfordeling på flyttere fra Skåne til Østdanmark og til det øvrige Sverige, 2015
0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+ år
Fra Skåne til Sjælland 17% 4% 30% 24% 13% 13%
Fra Skåne til det øvrige Sverige 8% 7% 52% 16% 6% 10%

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat og SCB

Aldersfordeling på flyttere fra Østdanmark til Skåne og det øvrige Sverige, 2015
0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+
11% 5% 35% 23% 12% 14%

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat

OM STATISTIKKEN

Ørestat offentliggør statistik for antal flytninger mellem Øresundsregionens kommuner fordelt på statsborgerskab, fødselsland, alder, køn og til- og fraflytterkommune. Statistikken oplyser ikke om civilstatus eller familietype. Når vi i ovenstående tekst konkluderer, at danske familier flytter tilbage til Østdanmark fra Skåne, er det på baggrund af aldersfordelingen, der viser, at der er mange børn samt mange i aldersgruppen 30-39 år, der flytter fra Skåne til Østdanmark.

Nationalitet defineres i ovenstående som statsborgerskab. Hvis antal flytninger opgøres efter fødselsland i stedet for, vises et noget andet billede. For eksempel har mange danske familier fået børn, mens de bor i Sverige. Når de flytter tilbage til Danmark, vil børnene blive rubriceret under Sverige som fødselsland, men under Danmark opgjort efter statsborgerskab. Et barn født i Sverige af to danske forældre, vil få dansk statsborgerskab, mens et barn født af én dansk og én svensk forælder vil få svensk statsborgerskab.