ESS bliver europæisk konsortium

EU-kommissionen godkendte den 19. august i år, at ESS skifter driftsform fra aktieselskab til ERIC – et europæisk konsortium for forskningsfaciliteter. ESS bliver dermed Skandinaviens første ERIC og nummer elleve i Europa. Forskningsanlægget skal fremover hedde European Spallation Source ERIC.

Den nye driftsform ERIC indebærer, at alle ESS partnerlande kan deltage i beslutningstagningen og være med til at finansiere aktiviteterne ved forskningsanlægget i Lund og datacentret i København. Organisationen bliver styret efter de vedtægter, som blev godkendt af medlemslandene og EU-kommissionen. I øvrigt gælder svensk lovgivning, eftersom ESS har sit hovedsæde i Lund.
Formelt bliver dansk-svenske ESS AB’s aktiver og personale overført til European Spallation Source ERIC den 1. oktober. Derefter bliver Jim Yeck organisationens generaldirektør og professor Lars Börjesson formand for bestyrelsen (council), der vil fungere som det eneste beslutningstagende organ. Alle ESS medlemslande vil blive repræsenteret i bestyrelsen. Medlemslande med stemmeret er: Danmark, Estland, Frankrig, Italien, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn. Fire lande har til at starte med observatørstatus for senere at kunne blive medlemmer: Belgien, Holland, Spanien og Storbritannien.