Fakta: ID-kontrollerna över Öresund förlänger restiden med tåg till Sverige med mellan 10 och 50 minuter medan effekten på biltrafiken över Öresundsbron och på färjorna mellan Helsingör och Helsingborg endast är marginell

ID-kontrollerna vid Köpenhamns flygplats i Kastrup av resenärer som åker med Öresundståg mot Sverige har gått smidigare än väntat och förlänger restiden från Danmark till Sverige med mellan 10 och 50 minuter beroende på hur långa köerna är och vilken svensk station som är slutdestination. DSB och Skånetrafiken har satsat på en omfattande bemanning av ID-kontrollerna samtidigt som fordonstrafiken över Öresundsbron ökat med 7 procent eller med 1 100 fordon per dygn enligt en extra mätning som gjordes 11-13 januari. Antalet tågavgångar över Öresund har halverats i rusningstid och Öresundståg beskriver läget som trångt men inte överfullt. Frågan är hur mycket tågresandet minskat bland pendlarna och vad de gör istället? Bland de förklaringar som nämns är att fler väljer bilen och att en ökande skara samåker, fler tar bussen, några väljer att jobba en eller flera dagar hemifrån medan vissa uppges förskjuta arbetstiden för att undvika den värsta rusningstrafiken på tågen. För  bilresenärerna över Öresundsbron liksom för färjepassagerarna mellan Helsingör och Helsingborg samt Ystad och Rönne uppges ID-kontrollerna vanligen fungera utan större fördröjningar. Men det är inte bara buss-, tåg- och färjetrafiken från Danmark till Sverige som påverkas. De danska fjärrtågen från Fyn och Jylland upphörde med direkttrafiken till flygplatsen när de svenska ID-kontrollerna infördes den 4 januari 2016. Samma dag införde Danmark gränskontroller för resande som kommer från Tyskland.

UPPDATERAD 17 JANUARI 2016. Den globala flyktingkrisen och EU:s oförmåga att hitta en gemensam lösning på flyktingmottagandet är bakgrunden till att Öresundsregionen hamnat i kläm med ID- och gränskontroller som står i kontrast mot det arbete som skett för att skapa en känsla av en gränslös region i och med invigningen av Öresundsbron sommaren 2000. Regeringarna i Danmark och Sverige har olika uppfattningar i flyktingfrågan men har båda infört olika former av gränskontroller.

Flera danska och svenska medier har dragit slutsatsen att de båda ländernas regeringar har haft svårt att diskutera frågan och den 6 januari 2016 skrev Berlingske att “Dansk-svensk forhold er på frysepunktet”. Men den dansk-svenska relationen är inte frostigare än att de båda länderna den 14 januari 2016 undertecknade ett nytt avtal om försvarssamarbete i fredstid och som bland annat innebär att ett danskt F16 plan kan flyga över svenskt luftrum när det är på väg att avvisa ett främmande flygplan på väg mot danskt luftrum. Löpande kontakter kring ID- och gränskontrollerna sker även löpande på ministernivå. Den 11 januari 2016 besökte Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt. Den 15 januari träffade Sveriges inrikesminister Anders Ygeman och Danmarks justitieminister Søren Pind i Stockholm “för konstruktiva samtal om gränskontroller och relationen mellan länderna”.

På regional och kommunal nivå förnyas samtidigt det dansk-svenska samarbetet. Den 2 december 2015 kom danska och svenska kommun- och regionalpolitiker efter långa och inte helt enkla diskussioner överens om att från den 1 januari 2016 ombilda det tidigare politiska samarbetet i Öresundskomiteen till the Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC. Den 13 januari 2016 sammanträdde styrelsen för the Greater Copenhagen & Skåne Committee för första gången. Lite symboliskt skedde mötet i direktionslokalen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup som ju även fungerar som en svensk storflygplats med cirka 4 miljoner svenska resenärer årligen.

Sverige införde den 12 november 2015 tillfälliga gränskontroller som hanteras av polis vid färjelägen, Öresundsbrons betalstation i Lernacken och vid tågstationen i Hyllie. Klockan 00.00 den 4 januari 2016 införde Sverige dessutom ett så kallat transportörsansvar för alla företag som med buss, tåg eller fartyg transporterar personer från Danmark till Sverige. Transportörsansvaret innebär att transportföretaget måste säkerställa att alla resenärer som ska resa in i Sverige har giltigt pass eller körkort/id-kort som uppfyller den svenska polisens krav. Om personer utan giltigt pass/id-kort följer med bussen/tåget/båten till Sverige får transportföretaget betala ett vite på 50 000 svenska kronor per person. Transportörsansvaret innebär att DSB och Skånetrafiken infört ID-kontroller på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup av alla tågresenärer mot Sverige medan HH Ferries tvingas införa motsvarande ID-kontroller vid färjeläget i Helsingör av alla passagerare på väg med båt mot Helsingborg. Även bussbolag med trafik mellan länderna har infört ID-kontroller.

Kl 12.00 den 4 januari 2016 meddelade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen att Danmark inför en tillfällig gränskontroll för resande från Tyskland till Danmark. Senare gavs även besked om att Danmark är beredda att införa ett transportörsansvar. Det innebär att förutom Öresundsregionen så påverkas även gränsregionerna vid Fehmarn bält och mellan Schleswig Holstein och Sønderjylland.

När det gäller Öresundsregionen/Greater Copenhagen påverkar ID-kontrollerna såväl buss- och tågpassagerare över Öresundsbron som färjeresenärer mellan Helsingborg och Helsingör. Vid Öresundsbron och hos Scandlines i Helsingör-Helsingborg uppges kontrollerna fungera relativt smidigt med små förseningar. Även ID-kontrollen av tågpassagerare vid stationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup uppges ha fungerat relativt väl under den första tiden. Skånetrafiken, DSB och Transportministeriet har regelbundna möten och under vecka 3 kommer DSB att presentera för Skånetrafiken hur de vill att att ID-kontrollerna och avtalet kring dessa ska utformas för perioden 4 februari – 3 mars.

I fredags anordnade även Sveriges Ambassad i Köpenhamn ett möte där bland annat dansk- och svensk polis, DSB, Transportstyrelsen, HH-Ferries (färjetrafik Helsingör-Helsingborg under namnet Scandlines) och Færgen (färjetrafik Ystad-Rønne) möttes för att diskutera hur den praktiska hanteringen av ID-kontrollerna kan förbättras. Vid mötet konstaterades bland annat att det endast är DSB som fotograferar av passagerarnas ID-kort/pass och sparar uppgifterna i en månad. HH-Ferries kontrollerar ID för alla resenärer medan Færgen har valt att endast göra en urvalskontroll. Två frågor som man nu ska försöka hitta en praktisk lösning kring gäller skolklasser på resa över Öresund samt ambassadens möjlighet att hjälpa svenskar utan id-handlingar med tillfälliga papper. När det gäller skolklasser gäller problemet att barn under 18 år endast kan resa utan ID-handlingar om de reser tillsammans med förälder som har godkänt ID-kort eller pass. Om skolutbytet över Öresund ska fungera krävs att någon form av intyg från lärare kan godkännas i ID-kontrollerna. När det gäller svenskar i Danmark som saknar ID-handlingar är den normala rutinen att den svenska ambassaden utfärdar ett provisoriskt pass. Detta godkänns dock inte i ID-kontrollerna utan nu har en ny rutin skapats där ambassaden kan göra ett utdrag ur passregistret och som med en stämpel från ambassaden kan godkännas i ID-kontrollerna.

Enligt Skånetrafikens reseplanerare har restiden med Öresundståg från Huvudbangården i Köpenhamn till Malmö Central förlängts från 35 till 66 minuter med anledning av ID- och gränskontrollerna för resande från Danmark mot Sverige. I andra riktningen uppges restiden fortfarande vara 35 minuter. Restiden skiljer alltså officiellt 31 minuter mellan de olika färdriktningarna.

För resande med Öresundståg från Köpenhamn till den första stationen i Sverige, Hyllie, förlängs restiden med mellan 10 och 30 minuter när alla måste kliva av tåget vid flygplatsen i Kastrup, gå igenom någon av de 34 ID-kontrollstationerna vid spår 1 och sedan ta nästa tåg. Från början talades det om att väntetiden till nästa tåg mot Sverige skulle vara 2o minuter som idag. Enligt Skånetrafiken har tidtabellen förskjutits så att tågen till Sverige avgår 9 minuter efter att passagerarna stigit av Öresundståget från Nivå/Köpenhamn. Enligt Skånetrafiken hinner de flesta passagerare med tågbytet på Kastrup inom 9 minuter, även i rusningstid. För de som inte hinner med nästa tåg tar ID-kontrollen och tågbytet 30 minuter eftersom det är 20 minuter till nästa tågavgång. Denna problematik uppstår främst i rusningstid på eftermiddagarna då pendlarna som arbetar i Köpenhamn och dess omgivningar ska resa hem till Skåne igen samtidigt som många flygresenärer är på väg hem till Sverige.

Framme vid stationen i Hyllie är det dags för den svenska polisens gränskontroll ombord. Enligt Öresundståg tar gränskontrollen i genomsnitt 7 minuter innan tåget kan lämna stationen i Hyllie och vanligen är väntetiden något kortare på förmiddagarna och lite längre på eftermiddagarna när pendlarna är på väg hem. I enstaka fall rapporteras fortfarande om att gränskontrollen tar 15 minuter när tågen är överfulla. En skillnad mot tidigare är att det från den 4 januari finns att staket på perrongen som delar av inrikes- och utrikes ankommande tåg. Här har det kommit klagomål mot köbildning vid utgången genom avspärrningen. Staketet gör det möjligt att åter låta alla tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg köra via Citytunneln och stanna vid stationerna i Svågertorp, Hyllie och Triangeln, Tidigare har gränskontrollen i Hyllie medfört att dessa tåg under rusningstid fått köra direkt till Malmö Central via kontinentalbanan med ett extra stopp i Persborg (har endast gällt i riktning mot Malmö).

Vid Malmö Central “faller” sedan alla Öresundståg från Danmark in i nästföljande avgång i tidtabellen (dock ej nattrafiken), vilket enligt Öresundståg i genomsnitt skapar en fördröjning på 15 minuter för resande på väg till Lund och övriga Sydsverige. På så sätt undviker man att förseningarna sprider sig ut i det svenska järnvägsnätet. Resenärer som ska åka vidare med Öresundståg måste vara observanta på detta eftersom slutdestinationen kan ändras när ett tåg inväntar nästa avgång i tidtabellen.

Att 10-minuterstrafiken slopas under rusningstid innebär att den genomsnittliga väntetiden då utökas från 5 till 10 minuter för den som inte brukar passa tågtiderna exakt. Det innebär även att tågkapaciteten nästan halveras med ökad trängsel som följd. Fram till den 3 januari avgick det ett Öresundståg över Öresundsbron var 10:e minut kl 06-09 och 15-17.30. Från och med den 4 januari avgår ett Öresundståg var 20:e minut hela dagen. Därmed har 8 tågavgångar från Danmark till Sverige försvunnit i rusningstid mellan 15.00 och 17.30. I vissa fall har dock tågen förlängts från 2 till maximala 3 tågsätt för att förbättra kapaciteten.

Sammantaget innebär lösningen av ID-och gränskontrollerna av passagerarna på Öresundstågen att en mängd faktorer påverkar hur mycket restiden från Danmark till Sverige förlängs. I bästa fall kan en pendlare från Köpenhamn som stiger av i Hyllie klara sig med 10 minuters utökad restid. För en resenär som stiger av vid Malmö C kan det handla om mellan 15 och 40 minuters extra restid på väg hem från Köpenhamn. I normala fall tar resan mellan Huvudbangården i Köpenhamn och Malmö Central 34 minuter. Den som bor i Lund kan få restiden förlängd med upp till drygt 50 minuter. Då är inte några förseningar i den grundläggande tågtrafiken inräknade. I de olika diskussionsgrupper som skapats på Facebook och i mediernas intervjuer med pendlare blir därför bilden splittrad. Vissa pendlare tycker att det fungerar smidigt med små förseningar medan andra pendlare tycker att hela familjepusslet slås i tu med osäkra restider och större föreningar. För resan i riktning från Sverige mot Danmark kommer Öresundstågen att gå som vanligt bortsett från att 10-minuterstrafiken under rusningstrafiken slopas även i denna riktning med ökad trängsel som följd. I helgen uppmärksammades även en ny rutin där Öresundståg från Sverige utan att stanna kör förbi stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup om tåget är mer än 5 minuter och mindre än 10 minuter försenat. Anledningen är brist på spårkapacitet på grund av ID-kontrollerna.

Den nya lagen om ID-kontroll gäller i tre år och ger den svenska regeringen rätt att införa ID-kontroller under högst sex månader i taget.

Effekterna inom Greater Copenhagen / Öresundsregionen kan bli omfattande:

 • Tågpendlarna och övriga tågresenärer från Danmark till Sverige drabbas direkt av längre restid från ID-kontrollerna och av ökad trängsel när antalet tågavgångar halveras under rusningstid då 10-minuterstrafiken slopas och tågen istället går var 20:e minut hela dagen. Undantaget är de pendlare som arbetar vid flygplatsen i Kastrup, de drabbas inte samma utsträckning som övriga Öresundspendlare av de utökade restiderna. Två tågstationer längre bort, i Örestad, arbetar många svenskar på läkemedelsbolaget Ferring, köpcentrat Fields och de svenskrelaterade företag som har kontor i området. De drabbas fullt ut av de ökade restiderna.
 • Fordonstrafiken över Öresundsbron har ökat med 7 procent eller med 1 100 fordon per dygn visar en extra mätning som gjordes 11-13 januari 2016 och som jämför med samma dagar i fjor. Troligen är ID-kontrollerna och de utökade restiderna med Öresundståg en bidragande orsak till den ökade biltrafiken. Det har bildats Facebookgrupper som försöker arrangera samåkning över Öresund. Bilresan över Öresundsbron flyter idag relativt smidigt trots polisens gränskontroll vid betalstationen i  Lernacken.
 • Turism och handel i framför allt Köpenhamn och Malmö riskerar också att drabbas när tågresorna tar längre tid och trängseln på tågen ökar i rusningstid. En Malmöbo som tidigare kunde ta tåget direkt till och från konstmuseet Louisiana i Humlebæk måste nu på hemvägen byta tåg två gånger – på Huvudbangården i Köpenhamn och därefter igen vid flygplatsen i Kastrup. Resan omfattar även en ID-kontroll vid stationen på flygplatsen i Kastrup samt en gränskontroll vid stationen i Hyllie. Besökare på Tivoli i Köpenhamn får ett extra tågbyte på hemresan i samband med ID-kontrollen på flygplatsen i Kastrup.
 • Köpenhamns flygplats i Kastrup kan inte längre erbjuda svenska och danska passagerare en lika bekväm tågresa till och från flygplatsen. ID-kontrollen och ökad trängsel i främst rusningstrafik ger en sämre resekomfort på Öresundstågen. För resenärer med Öresundståg från Sverige finns nu även en risk att tåget inte stannar vid flygplatsen – om det är mellan 5 och 10 minuter försenat. Då måste de köra till nästa station på grund av kapacitetsbrist vid stationen i Kastrup. Att SJ ställer in all trafik med X2000 till Köpenhamn så länge ID-kontrollerna varar innebär att flygplatsen riskerar att varje dygn tappa något hundratal mer långväga passagerare från Sverige. Även för danska resenärer från Fyn, Jylland och övriga Själland blir resan till flygplatsen i Kastrup krångligare när direkttrafiken dit upphör och passagerarna måste byta till Öresundståg på Huvudbangården eller till Metro vid Nørreport. Flygplatsen i Kastrup är inte bara Danmarks stora flygplats utan även en av Sveriges största flygplatser med omkring 4 miljoner svenska passagerare årligen.
 • På längre sikt drabbas arbetsgivare i Köpenhamn och övriga Själland om pendlare från Sverige tröttnar på de ökade restiderna och väljer att söka nytt jobb hemma i Sverige i ett läge med fallande arbetslöshet och en begynnande brist på arbetskraft i Danmark. Med tanke på att den svenska lagen om ID-kontroll gäller i tre år finns en osäkerhet om de framtida kommunikationerna som kan få personer bosatta i Skåne att tveka innan de börjar jobba i Köpenhamn.
 • Sedan Öresundsbron invigdes har Malmö lockat till sig fler än 50 svenska, nordiska eller globala huvudkontor och mötesplatser vilka tillsammans skapat fler än 3 000 nya jobb. Osäkerheten kring den framtida kommunikationen till flygplatsen i Kastrup kan göra det svårare för Malmö att locka fler företag att flytta sina huvudkontor till Malmö.
 • För Malmö skulle en minskad pendling till Danmark innebära en påfrestning på arbetsmarknaden i ett läge där arbetslösheten är fortsatt hög och många flyktingar bosätter sig i kommunen. Mellan 2016 och 2019 väntas Malmö växa med 33 000 nya invånare.
 • Sammantaget innebär alla effekter av ID-kontrollen att den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen blir lägre. Hur stor effekten blir beror på hur länge ID- och gränskontrollerna varar. Den danska tankesmedjan Cepos analyschef Otto Brøns-Petersen menar att effekten blir begränsad om kontrollen endast blir tillfällig. Däremot visar hans beräkningar att årskostnaden för en permanent svensk ID-och gränskontroll mot Danmark kan uppgå till cirka 150 miljoner euro eller motsvarande 1,1 miljarder danska kronor. Om även Danmark inför en kontroll för resande från Sverige skulle kostnaden växa till 300 miljoner euro eller 2,2 miljarder kronor. I veckan fick Cepos dementera uppgifter från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som missförstått en tysk tidningsartikel och som felaktigt uttalade sig om att kostnaden för den svenska ID- och gränskontrollen redan var uppe i 300 miljoner euro. Så är det inte.
  Enbart tågpassagerarnas utökade restider med Öresundståg mellan Danmark och Sverige beroende på ID- och gränskontrollerna beräknas uppgå till minst 50 miljoner danska kronor per år när förlorad restid omräknas till pengar. Det visar analyser från Kraka och Øresundsinstituttet.
  Danska tankesmedjan Kraka räknar i sin analys enbart med tågpendlare och räknar på den minsta möjliga förseningen på 10 minuter vid stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och menar att merkostnaden stannar vid knappt 50 miljoner danska kronor på årsbasis. Øresundsinstituttet räknar in den utökade restiden för samtliga tågresenärer över Öresund och tar även med förseningarna som uppstår i Hyllie och vid Malmö Central samt passagerarnas resmål och kommer då fram till en merkostnad på 0,5 miljoner danska kronor per dag i bästa scenariot och 1,1 miljoner per dag om alla skulle drabbas av största möjliga försening. I dagsläget ser utfallet ut att hamna närmare den lägre kostnadsnivån.

Länkar för mer info:

DSB:s information om ID-kontrollerna

Skånetrafikens information om ID-kontrollerna

Polisens information om ID-kontrollerna

FAKTA

Anledningen till att ID-kontrollerna skapar så omfattande konsekvenser för tågtrafiken i Danmark och södra Sverige är att tågstationen vid flygplatsen i Kastrup är underdimensionerad med endast två spår. Jämför med Hyllie där det finns fyra spår som gör det möjligt för den svenska polisen att stanna tågen och göra en gränskontroll ombord. Det är inte möjligt på Kastrup.


Förändrad tågtrafik i Danmark på grund av ID-kontrollerna för resande mot Sverige:
– Öresundstågen från Helsingör får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.
– Öresundstågen från Nivå får Köpenhamns flygplats i Kastrup som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.
– Fjärrtåg från Fyn, Jylland och övriga Själland får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till flygplatsen i Kastrup. Det skapar förseningar på upp till 20 minuter.
– Från och med den 4 januari 2016 går det endast tre Öresundståg per timme från Huvudbangården till flygplatsen i Kastrup. Det kan jämföras med sju tågavgångar per timme i dagsläget med Öresundståg och övriga danska fjärrtåg. Stationen i Kastrup är med 30 000 dagliga passagerare via tåg och metro en av de största i Danmark. Mer än hälften av flygpassagerarna tar tåget till Kastrup. Likaså många av de 23 000 som arbetar på flygplatsen. Räkna därför med stor trängsel på tågen mellan Huvudbangården och flygplatsen i Kastrup.
– Metron utökade antalet avgångar till flygplatsen i Kastrup från den 4 januari och tågpassagerare uppmanas att välja Metron istället. Tänk på att du inte ska kliva av på stationen som heter Kastrup utan slutstationen som heter Lufthavnen.

Förändrad tågtrafik över Öresund på grund av ID-kontrollerna:
– I riktning från Sverige till Danmark halveras turtätheten i rusningstrafik, från var 10:e minut till var 20:e minut, med ökad trängsel som följd.
– Öresundståg från Sverige kör förbi stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup utan att stanna om tåget är mellan 5 och 10 minuter försenat beroende på kapacitetsbrist på stationen i Kastrup. Detta ställer till problem för flygpassagerarna.
– Öresundståg från Sverige får Köpenhamns huvudbangård som slutstation om de är mer än 10 minuter försenade. Passagerare på väg mot Helsingör får därmed byta tåg.
– I riktning från Danmark till Sverige slopas alla direkttåg från Helsingör/Nivå/Köpenhamn till Sverige. Tågen mot Sverige utgår enbart från stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup.
– Resande från Danmark till Sverige måste byta tåg eller byta från Metro till tåg vid flygplatsen i Kastrup där de måste visa upp en giltig fotolegitimation som uppfyller den svenska polisens krav eller visa sitt pass för att få stiga på tåget till Sverige. Barn under 18 år behöver inte visa legitimation om de följer med en förälder med giltig fotolegitimation.
– IC Bornholm tågen från Köpenhamn via Svedala och Skurup till Ystad och Bornholmsfärjan ställs in tills vidare och ersätts av direktbussar från Huvudbangården till Ystad.

Øresundståg:
Under den senaste tolvmånadersperioden fram till och med oktober 2015 gjordes i genomsnitt 32 100 enkelresor med tåg över Öresundsbron. Omkring hälften av resorna görs av de mellan 8 000 och 9 000 pendlare som som tar Öresundståget över bron. Under 2014 pendlade 15 200 personer över Öresund med bil och båt och via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland. Öresundstågen används även av många turister och köpsugna som väljer att besöka andra sidan Öresund. Att Öresundståg går direkt från Göteborg, Kalmar och Karlskrona till Kastrup innebär att flygplatsen har fått en stor andel svenska resenärer. Köpenhamns flygplats i Kastrup är därmed en av Sveriges största flygplatser räknat i antal svenska passagerare. Men den ligger på andra sidan gränsen.

ID-kontroll: Sker på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och gäller enbart för resande från Danmark till Sverige. Danska statliga tågbolaget DSB, som kör Öresundstågen i Danmark, har anlitat Securitas som bemannar de 34 ID-kontrollslussarna vid spår 1 på stationen i Kastrup. För att få stiga på tåget till Sverige måste alla resande visa en av den svenska polisen godkänd fotolegitimation eller pass, undantaget barn under 18 år i sällskap med förälder som har giltig fotolegitmation. Den uppvisade legitimationen kommer att skannas och sparas i en månad av DSB så att de i efterhand kan visa att ID-kontrollen utförts korrekt. En utebliven ID-kontroll kan medföra en svensk vitesavgift på 50 000 kronor för den ansvariga transportören.

Färre och trängre tåg: I rusningstid kl 06-09 och 15-17.30 gick det tidigare ett tåg var tionde minut över Öresundsbron. När ID-kontrollen infördes den 4 januari infördes 20-minuterstrafik hela dagen. Det innebär att kapaciteten nästan halveras i rusningstrafik. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att köra tåg med maximala längden på tre tågsätt över Öresundsbron och i rusningstid uppges fler tåg ha 3 sätt . Men Skånetrafiken varnar för tågbrist eftersom den nya trafiklösningen inte utnyttjar tågen lika effektivt. Det behövs helt enkelt fler tåg för att upprätthålla samma trafik. Räkna därför med ökad trängsel på Öresundstågen.

Gränskontrollen i Hyllie kvar: Enligt de besked som hittills lämnats blir polisens gränskontroll av tågpassagerare i Hyllie kvar precis som övriga gränskontroller vid Öresundsbron och färjelägen.

Åter möjligt att förboka biljetter:  Skånetrafikens reseplanerare från den 4 januari uppdaterad och det är åter möjligt att boka biljetter på Öresundstågen som avgår från Köpenhamns flygplats i Kastrup på väg mot Sverige.

Öppet köp för pendlarkort: Skånetrafiken erbjuder tills vidare 14 dagars öppet köp för pendlare som känner sig osäkra på om de ska fortsätta ta tåget till jobbet i Danmark.

Extra kostnader: Enligt DSB kommer ID-kontrollerna att kosta dem 30 miljoner danska kronor per månad, varav 9 miljoner i kostnad för själva ID-kontrollen och 21 miljoner i förlorade biljettintäkter. Skånetrafiken har kommit överens med DSB om att under första månaden stå för halva kontrollkostnaden och räknar för egen del med 9 miljoner svenska kronor i intäktsbortfall varje månad. En ny överenskommelse om ID-kontrollerna och kostnadsfördelningen diskuteras nu mellan DSB och Skånetrafiken för perioden 4 februari – 3 mars. Skånetrafiken har räknat med tre alternativ där de tappar 10, 20 respektive 30 procent av passagerarna i samband med att ID-kontrollen väntas få fler att ta bilen över Öresund. Varar ID-kontrollerna mer än en månad finns det en risk för att folk slutar pendla över Öresund och söker jobb i hemlandet i stället. DSB har meddelat att de inte kommer att ta ut de extra kostnaderna från ID-kontrollen i form av högre biljettpriser. Något som tågbolaget först planerade för men fick kritik för av både pendlare och danska folketingspolitiker.

SJ X2000:

Ställer in: Trafiken med SJ:s snabbtåg X2000 från Stockholm upphörde att gå ända till Köpenhamn när ID-kontrollerna infördes den 4 januari. Resenärer från Stockholm får istället kliva av i Malmö och byta till Öresundståg för att komma till Kastrup och Köpenhamn.


Bussar mellan Köpenhamn och Malmö:

En timme: Restiden med Swebus, Gråhundbus linje 999 och Nettbuss mellan centrala Malmö och Köpenhamn är utan ID-kontroller 55-60 minuter och de har betydligt färre avgångar jämfört med Öresundstågen. Från den 4 januari måste även bussarna kräva ID-handlingar av resenärer från Danmark till Sverige. Antalet bussavgångar har ökat från och med den 4 januari.


HH-färjorna:

Anmäler Sverige till EU-kommissionen: HH Ferries har anmält Sverige till EU-kommissionen för att de anser att ID-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör tvingas införa ID-kontroller medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll. HH Ferries har även krävt att svenska staten betalar för de merkostnader som ID-kontrollerna medför.
– Vi har skickat in ett klagomål för att den svenska regeringen har valt att inte behandla alla operatörer på samma sätt, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries.
— Bilisterna som använder Öresundsbron blir först kontrollerade när de kommer till Sverige och det görs av svenska myndigheter.
Öresundsbro Konsortiet har i ett pressmeddelande informerat om att de inte är transportör, utan infrastrukturägare , som tillhandahåller väg- och tågförbindelse för transportörer. Därför är Öresundsbron inte ålagt transportöransvar. Skillnaden mellan att vara transportör och infrastrukturägare innebär enligt Öresundsbron också skillnader i reglerna för företagen ifråga. Bland annat innebär det att Øresundsbro Konsortiet är momspliktig för intäkter från personbilar, till skillnad från HH-Ferries. 2014 betalade Øresundsbron cirka 240 miljoner DKK i moms från personbilar, lika fördelat till danska och svenska staten.

Övriga färjerutter

ID-kontrollerna omfattar även färjelinjerna mellan Sverige och Bornholm, Grenå och Frederikshavn.