Fakta: 322.000 færre danske job kan nås med en times togpendling fra Malmø C efter ID- og grænsekontrollerne

Med en togtur på en 1 time fra Malmø C kan man i dag kun nå 6 ud af 10 danske job, der tidligere kunne nås med en rejsetid med Øresundstoget på 1 time. Fra Lund C kan man i dag nå 2 ud af 3 af de danske job, der tidligere kunne nås med en togtur på 1 time. Det viser beregninger foretaget med Region Skånes tilgængelighedsmodel. Den længere rejsetid med tog betyder, at henholdsvis 322.000 og 193.000 færre job kan nås med en daglig pendlingstid på én time fra henholdsvis Malmø C og Lund C. Med ID- og grænsekontrol er det københavnske arbejdsmarked stort set uden for rækkevidde for Lunds indbyggere.

Arbetsmarknadskarta Malmo DK 640

MALMØ – Kun 6 ud af tidligere 10 danske job kan nu nås inden for 1 times rejsetid. 322.000 færre job. Fra Malmø C kan man med en rejsetid på 60 minutter med kollektiv trafik nå 322.000 færre danske job end før ID- og grænsekontrollen.

Arbetsmarknadskarta Lund DK 640

LUND – kun arbejdspladser i Kastrup kan nås indenfor 1 times rejsetid. 193.000 færre job. Fra Lund C kan man med en rejsetid på 60 minutter med kollektiv trafik nå 193.000 færre danske job end før ID- og grænsekontrollen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Region Skånes tilgængelighedsmodel
Kortdata: © Lantmäteriet gennem Geodatasamverkan og Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. Tidtabeller for juni 2016 og september/oktober 2015

Beregningerne og kortene er udarbejdet af Region Skåne ved hjælp af Region Skånes tilgængelighedsmodel. Tilgængelighedsmodellen og en del af de bagvedliggende statistikberegninger kommer fra MOE | Tetraplan. Beregningerne er foretaget ved at der sættes et målpunkt for rejsen, hvor der er valgt at sætte Lund C og Malmø C som målpunkter. Beregningerne viser forskellen på det område, der før grænse– og ID-kontrollerne kunne nå til Lund og Malmø på 1 time med Øresundstoget og området efter

Til brug for beregningerne er anvendt rejsetidstabeller for uge 23 2016 samt uge 40 2015. Disse kørsler er siden kombineret med oplysninger om antal beskæftigede (dagbefolkning) for år 2012 i et kvadratmeternet á 250 meter. På den danske side er dagbefolkningen i 250 meter nettet skønnet på basis af marginalt større statistikområder.

Såvel tal som kort skal betragtes som omtrentlige, da de er modelberegnet på baggrund af ovenstående data.

| Klik her for at læse hele analysen fra Øresundsinstituttet |

Det er først og fremmest de togrejsende over Øresund, der påvirkes af ID-kontrollen og grænsekontrollen. For bilister, der kører over Øresundsbron eller de færgerejsende mellem Helsingør og Helsingborg. Kontrollerne giver her normalt kun anledning til et par minutters forsinkelse.

Rejsetiden med Øresundstog mellem København H og Malmø C er forlænget fra 35 minutter til 52 minutter eller 72 minutter alt efter om man når det første tog i forbindelse med togskiftet i Københavns lufthavn. Antallet af tog er sat ned fra seks til tre tog i timen i myldretiden og X2000 og Bornholmertogene stopper ikke i Københavns lufthavn på vej til Sverige. Der kører ikke længere direkte tog fra Fyn og Jylland til Københavns Lufthavn, men de rejsende må skifte tog på København H eller til Metro på Nørreport station.

| Læs mere om hvordan ID- og grænsekontrollerne gennemføres i Øresundsregionen her |