Udvikling i overnatninger og internationale gæster

TREND: Fordobling af overnatninger i Region Hovedstaden på 20 år. Siden 2008 er antallet af overnatninger steget med 25 procent i Malmø og med 44 procent i Region Hovedstaden

I 2014 var der mere end dobbelt så mange overnatninger i Region Hovedstaden som i 1994. På 20 år er antallet af overnatninger steget fra 5.362.875 i 1994 til 11.027.219 i 2014 eller 105,6 procent. Samtidig er antallet af overnatninger i hele Danmark steget noget mere beskedent, med 9,7 procent. Antallet af internationale overnatninger er faldet med 12,7 procent på de 20 år i hele Danmark, mens de er steget med 95,3 procent i Region Hovedstaden og med 56,4 procent i Region Sjælland. Næsten halvdelen af overnatningerne i hele Danmark er internationale (23.197.485). I Region Hovedstaden er andelen internationale overnatninger omkring 56 procent (6.200.833), mens det i Region Sjælland er cirka en tredjedel (1.405.480).

Med lidt kortere tidshorisont er antallet af internationale overnatninger faldet i Region Sjælland, fra 2008 til 2014 faldt de med 7,1 procent, mens de steg med 43,8 procent i Region Hovedstaden og med 9,4 procent i hele Danmark.

I Sverige er overnatningerne steget med 12,6 procent fra 2008 til 2014. Der var 56.401.219 overnatninger i Sverige i 2014 og deraf var cirka en fjerdedel internationale overnatninger (13.747.590). I Stockholm er antallet af overnatninger steget med 26 procent i perioden 2008-2014 og her står de internationale gæster for cirka en tredjedel af overnatningerne (3.941.859).

I Malmø er antallet af overnatninger steget med 25 procent fra 2008 til 2014 og de internationale overnatninger er i samme periode steget med 33,6 procent. i 2014 var der 2.395.309 overnatninger i Malmø og de internationale står for cirka 27 procent (641.835). I Skåne var der samme år 5.140.333 overnatninger, en stigning med 16,5 procent i forhold til 2008. De internationale overnatninger stod for knapt en fjerdedel af overnatningerne (1.195.142).

Kilde: Danmarks Statistik/Statistikbanken og Sveriges Statistiska Centralbyrå.

Læs mere om turismen her