Fortsat vækst i turismen i 2015

Målt på overnatninger har turismen haft et godt år både i Sverige og Danmark. På nationalt niveau er det særligt de internationale turister der bliver flere. I Sverige var der 10,5 procent flere internationale overnatninger i 2015 sammenlignet med 2014. I Danmark  steg de med 6,7 i samme periode. Det viser de foreløbige tal fra Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån.

I hele Sverige var der 7,1 procent flere overnatninger i 2015 end i 2014 og stigningen var endnu større for internationale overnatninger; 10,5 procent. Stockholm og Skåne havde en større vækst med omkring 9 procent, men mens den svenske hovedstad har lokket endnu flere udenlandske turister, en stigning med 13,5 procent, har Skåne en lidt mindre vækst i internationale overnatninger på 7,6 procent.
I Danmark steg antallet af overnatninger med 4,9 procent i 2015 sammenlignet med 2014. De internationale overnatninger steg mere end de danske, med henholdsvis 6,7 og 3,2 procent. I Region Hovedstaden steg antallet af overnatninger med 7,6 procent mens de faldt med -1,8 procent i Region Sjælland. I hovedstaden har der været en større stigning i antallet af danske overnatninger (11,6 procent) end de internationale, som ellers står for størstedelen af overnatningerne, cirka 55 procent.

Der har været færre svenske overnatninger i Danmark i 2015 end i 2014 og det gælder i hele landet (-4,1 procent) såvel som i Region Hovedstaden (-5,4 procent) og Sjælland (-4,7 procent). Derimod har der været flere danske overnatninger i Sverige og Skåne. Der var 10,5 procent flere danske overnatninger i hele Sverige i 2015 sammenlignet med 2014. I Stockholm var stigningen markant, 37,1 procent, hvilket delvis hænger sammen med en stor nordisk kongres for Jehovas Vidner som blev afholdt i Stockholm i juli. I Skåne har der været 12,3 procent flere danske overnatninger i 2015 sammenlignet med 2014.

Kilder: Statistikbanken Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån, Malmö Turism. OBS: Tallene er foreløbige. De regionale overnatningstal indeholder ikke feriehuse i den foreløbige statistik hvorfor tallet er noget lavere end i den endelige statistik. De endelige tal udkommer i april

Turistovernatninger i Sverige

Januar-december  (vækst et år %)
Foreløbige tal
 0 2014 2015 Vækst  %
Sverige 56401219 60428358 7,1
heraf internationale 13747590 15188807 10,5
heraf danske 1091142 1205807 10,5
Stor-Stockholm ** 11775137 12920406 9,7
heraf internationale 3941850 4475542 13,5
heraf danske 156073 213924 37,1
Region Skåne 5140333 5610795 9,2
heraf internationale 1195142 1286363 7,6
heraf danske 188385 211588 12,3

Kilder: SCB/Tillväxtverket
Gästnätter på samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter SoL
Den svenske og den danske statistik er ikke direkte sammenlignelig.

**Statistik för gästnätter på samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar dvs ej förmedlade stugor och lägenheter SoL

Turistovernatninger i Danmark
Januar-december (årlig vækst %)
Foreløbige tal
 0 2014 2015 Vækst %
Danmark 46831272 49140690 4,9
heraf internationale 23197480 24755201 6,7
heraf svenske 1897353 1820345 -4,1
Region Hovedstaden** 9766643 10504796 7,6
heraf internationale 5483447 5725221 4,4
heraf svenske 771416 730027 -5,4
Region Sjælland** 2976010 2921171 -1,8
heraf internationale 616929 577142 -6,4
heraf svenske 199122 189698 -4,7

Kilde: Danmarks statistik, Statistikbanken.
Overnatninger på hoteller, feriecentre, camping, vandrehjem, lystbådehavne og feriehuse. Indeholder kun statistik for overnatningssteder med flere end 40 senge.

** Indeholder ikke tal for feriehusovernatninger

Rekord for hotelbranchen

I 2015 var der lige så mange danske hotelovernatninger i Malmø som i rekordåret 2009. I det hele taget er der en markant stigning i antallet af internationale hotelovernatninger i byen. I København er væksten primært båret af danske hotelovernatninger.

Hotelmarkedet i Malmø havde et rekordår i 2015 med mere end 1,5 millioner overnatninger, en stigning på 17 procent sammenlignet med 2014. De internationale gæster, som står for omkring 26 procent af overnatningerne, har været flere, en stigning på 19 procent. De danske overnatninger, 64.292 i alt, var næsten 12 procent flere og på niveau med rekordåret 2009, hvor valutaforskellen var yderst fordelagtig for danskerne. I løbet af 2015 åbnede to nye hoteller; Malmö Arena Hotel i Hyllie og Clarion Hotel och Congress Malmö Live med sammenlagt 700 værelser. I januar åbnede endnu et hotel i Hyllie; Quality Hotel View med cirka 300 værelser og senere på året åbner også Story Hotel på Universitetsholmen mellem Malmö Live og Centralstationen. Malmø har ifølge Malmö Turism 32 hoteller med 4.537 værelser. Kapacitetsudnyttelsen i 2015 var gennemsnitligt 67 procent.

I København har der været mere end 7,2 millioner hotelovernatninger i 2015. Det svarer til en stigning på 9,7 procent i forhold til 2014. Flere danskere end nogensinde har overnattet i deres egen hovedstad – næsten 20 procent flere end i 2014 og en fordobling siden 2005. De internationale overnatninger, som står for cirka 66 procent af alle overnatninger i byen, steg med 5,1 procent i 2015 sammenlignet med 2014. Svenskerne derimod, svigtede den danske hovedstad og med 540.417 hotelovernatninger i 2015 var det en mindskning med -6,3 procent i forhold til 2014, som var et rekordår.

Hovedstadens største hotelkæde Arp-Hansen Group har åbnet et ny del til Tivoli Hotel, således at hotellet nu har 679 værelser. Derudover har der været flere renoveringer og ombygninger i gang som har resulteret i kapacitetsudvidelse af byens hoteludbud. København har ifølge Danmarks Statistik 92 hoteller med 16.097 værelser. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse i 2015 var omkring 77 procent.

Kilder: Statistikbanken Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån, Malmö Turism. OBS: Tallene er foreløbige. Tallene for København indholder tal for både hotel og feriecenter. Kun overnatningssteder med mere end 40 senge medtages.

Hotelovernatninger København
Januar-december (vækst et år %)
Foreløbige tal
 0 2014 2015  Vækst %
København 6593246 7235543 9,7
heraf internationale 4524690 4755559 5,1
heraf svenske 576690 540417 -6,3

Kilde:  Danmarks Statistik, Statistikbanken. Statistik for Københavns Landsdel. Antallet er inkl feriecenter, men kun for hoteller og feriecentre med over 40 senge

Hotelovernatninger Malmø
Januar-december (vækst et år %)
 0 2014 2015 Vækst %
Malmö 1341616 1576968 17,5
heraf internationale 352126 419810 19,2
heraf danske 57497 64292 11,8

Kilde: Malmö Turism, SCB/Tillväxtverket

2014 besøgstal for Danmarks turistattraktioner

I juli kom statistikken for besøg på de danske museer og forlystelsesparker i 2014. Der er en stor tilbagegang i antallet af besøg på Den Blå Planet og Zoologisk Have – noget som kan hænge sammen med at nyhedsværdien er klinget af for Den Blå Planet og Zoo’s Den arktiske Ring. Derimod har der været vækst i Danmarks top 1 turistattraktion Tivoli, som havde 278.000 flere gæster i 2014 end i 2013. Fremgang i besøgstallet har der også været for museerne Louisiana, Statens Museum for Kunst og Ny Carlsberg Glyptotek samt klassikeren Rundetårn, som alle har en vækst på mere end 5 procent i besøgsantallet  i 2014. Længere nede på listen er der også to højdespringere – Ordrupgaard kunstmuseum som fordoblede besøgstallet og Arken Museum for Moderne Kunst, som havde 20,7 procent flere besøg i 2014 end året inden og ikke mindst Museet for Søfart i Helsingør, som genåbnede med helt nye udstillinger og lokaler i oktober 2013, og havde 124.000 flere gæster i 2014 end året inden.

Sjællands 10 største turistattraktioner 2014
Placering i DK 2014 Navn Region Besøgstal 2014 Udvikling ift. 2013
1 Tivoli Hovedstaden 4 478 000 278 000 6,6%
2 Dyrehavsbakken Hovedstaden 2 500 000
4 Zoologisk Have i København Hovedstaden 1 136 845 -297 123 -20,7%
5 Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Hovedstaden 768 007 -318 849 -29,3%
7 Louisiana Hovedstaden 647 857 58 857 10,0%
9 Nationalmuseet, Prinsens Palais Hovedstaden 591 384 -136 343 -18,7%
11 Rundetårn Hovedstaden 538 802 61 797 13,0%
17 Statens Museum for Kunst Hovedstaden 378 195 22 360 6,3%
18 BonBon-Land Sjælland 370 000
19 Ny Carlsberg Glyptotek Hovedstaden 360 074 20 738 6,1%
22 Post & Tele Museum Hovedstaden 276 474 10 902 4,1%

Kilde: Visitdenmarks Attraktionsliste 2014

Turismen målt på overnatninger – svenskere i Danmark og danskere i Sverige 2008-2014

TREND: Svenskerne svigter Danmark, men holder fast i København. Dansk interesse for Skåne er steget siden broen

Det er tydeligt at valutakursen spiller en stor rolle for turismen mellem Danmark og Sverige. Antallet af svenske overnatninger faldt drastisk i Danmark i 2009, hvor valutaforskellen var helt oppe på 150 svenske kroner for 100 danske. Samtidig nåede de danske overnatninger i Sverige topniveauer i 2009. Tilgængeligheden med Øresundsbrons åbning har betydet, at det er lettere at tage på en dagstur på den anden side af Øresund, men samtidig har bevidstheden om kultur- og turismetilbud også steget blandt andet gennem kampagner fra turismeorganisationerne og Øresundsbron. For danskerne er kendskabet til og tilgængeligheden til Skåne blevet betydeligt større. Antallet af danske overnatninger i Skåne og Malmø er steget markant og mere end i Sverige som helhed, hvor antallet af danske overnatninger er faldet.

Region Hovedstaden har beholdt sine svenske gæster, hvorimod de har svigtet resten af Danmark. De svenske overnatninger i den danske hovedstadsregion er steget med 21,1 procent i perioden 2008-2014 og med 18,3 procent siden 1994. Rekordåret var 2000, hvor der var 843.137 svenske overnatninger i hovedstaden. I 2014 var der 3,8 procent færre end i 2000; 811.426 svenske overnatninger.

I Region Sjælland er antallet af svenske overnatninger steget med 38,5 procent fra 1994 til 2014, men de seneste år har antallet været dalende. I 2008, som også er rekordår, var der 279.387 svenske overnatninger i Region Sjælland og i 2014 var der 14,4 procent færre end i 2008; 239.038.

Antallet af svenske overnatninger i hele Danmark er faldet med 26,5 procent siden 2000, hvor der var 2.581.152 svenske overnatninger i Danmark, hvilket det højeste antal i perioden 1994-2014. Siden 2007 har antallet af svenske overnatninger været under 2 millioner og i 2014 var der 1.897.354 svenske overnatninger i hele Danmark. Der er frem for alt i Region Midtjylland og Nordjylland som antallet af svenske overnatninger er faldet.

Samtidig med at antallet af svenske overnatninger er faldet i Danmark, er de danske overnatninger i Sverige også faldet. Fra 2008 til 2014 faldt antallet af danske overnatninger i hele Sverige med 18 procent og var 1.091.142. Rekordåret var 2009, hvor der var 1.610.249 danske overnatninger i hele Sverige.*

Trenden med faldende danske overnatninger er dog ikke den samme i storby-områderne Stockholm og Malmø samt i Skåne. Her er antallet af danske overnatninger steget med henholdsvis 14,8, 51,9 og 19 procent i perioden 2008 til 2014. Som for hele landet er 2009 rekordår. I Region Skåne steg de danske overnatninger med over 60 procent fra 2008 til 2009 for at derefter falde igen som effekt af valutaforskellen, men 2014 års niveau med 188.385 overnatninger, ligger over 2008 års niveau. Antallet af danske overnatninger i Malmø var forholdsvis lavt i 2008 og væksten, på 51,9 procent i perioden 2008-2014, skal derfor ses i forhold til et lavt udgangspunkt. I 2008 var der 58.317 danske overnatninger i Malmø og i 2014 var tallet 88.581. I Stockholm var der 156.073 danske overnatninger i 2014 så den svenske hovedstad er mere populær hos danskerne, men samtidig kan væksten i danske overnatninger i Malmø og Skåne hænge sammen med en broeffekt ligeså vel som en valutakurseffekt. Den svage svenske krone fik mange danskere til at tage både endags- og weekendture til Skåne. Det øgede kendskab til Skåne har fået danskerne til siden hen at vende tilbage, selvom valutakursforholdene ikke er lige så gunstige som i 2009. Danskerne har fået øjnene op for det sydlige Sverige, mens de svigter Sverige som helhed.

*I SCB’s database er der kun statistik tilbage til 2008.

Overnatninger på den anden side af Øresund
 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Danske overnatninger i Region Skåne 158373 257822 225332 197829 196867 171415 188385
Svenske overnatninger i Region Hovedstaden 670258 531356 602290 677591 740454 776451 811426
Svenske overnatninger i Region Sjælland 279387 195186 187034 202636 203747 234788 239038

Kilde: Danmarks Statistik/Statistikbanken og Statistiska Centralbyrån

Statistik för Sverige: gästnätter på samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter SoL.
Statistik för Danmark: overnatninger på hoteller, feriecentre, camping, vandrehjem, lystbådehavne og feriehuse. Indeholder kun statistik for overnatningssteder med flere end 40 senge.
Den svenske og den danske statistik er ikke direkte sammenlignelig.

Udvikling i overnatninger og internationale gæster

TREND: Fordobling af overnatninger i Region Hovedstaden på 20 år. Siden 2008 er antallet af overnatninger steget med 25 procent i Malmø og med 44 procent i Region Hovedstaden

I 2014 var der mere end dobbelt så mange overnatninger i Region Hovedstaden som i 1994. På 20 år er antallet af overnatninger steget fra 5.362.875 i 1994 til 11.027.219 i 2014 eller 105,6 procent. Samtidig er antallet af overnatninger i hele Danmark steget noget mere beskedent, med 9,7 procent. Antallet af internationale overnatninger er faldet med 12,7 procent på de 20 år i hele Danmark, mens de er steget med 95,3 procent i Region Hovedstaden og med 56,4 procent i Region Sjælland. Næsten halvdelen af overnatningerne i hele Danmark er internationale (23.197.485). I Region Hovedstaden er andelen internationale overnatninger omkring 56 procent (6.200.833), mens det i Region Sjælland er cirka en tredjedel (1.405.480).

Med lidt kortere tidshorisont er antallet af internationale overnatninger faldet i Region Sjælland, fra 2008 til 2014 faldt de med 7,1 procent, mens de steg med 43,8 procent i Region Hovedstaden og med 9,4 procent i hele Danmark.

I Sverige er overnatningerne steget med 12,6 procent fra 2008 til 2014. Der var 56.401.219 overnatninger i Sverige i 2014 og deraf var cirka en fjerdedel internationale overnatninger (13.747.590). I Stockholm er antallet af overnatninger steget med 26 procent i perioden 2008-2014 og her står de internationale gæster for cirka en tredjedel af overnatningerne (3.941.859).

I Malmø er antallet af overnatninger steget med 25 procent fra 2008 til 2014 og de internationale overnatninger er i samme periode steget med 33,6 procent. I 2014 var der 2.395.309 overnatninger i Malmø og de internationale står for cirka 27 procent (641.835). I Skåne var der samme år 5.140.333 overnatninger, en stigning med 16,5 procent i forhold til 2008. De internationale overnatninger stod for knapt en fjerdedel af overnatningerne (1.195.142).

Kilde: Danmarks Statistik/Statistikbanken og Sveriges Statistiska Centralbyrå.