Ro på boligpriserne i regionens større byer – men markante stigninger i forhold til sidste år

De gennemsnitlige villapriser i Region Hovestaden, Sjælland og Skåne har ligget relativt stille de seneste par måneder med en forandring på omkring plus-minus to procent. Prisniveauet ligger dog markant over priserne for et år siden. I København er lejlighedspriserne steget med 15 procent og Malmø med 13 procent.

 

Boligpriserne i Danmark nærmer sig prisniveauet inden finanskrisen – i hovedstaden ligger de over

Lejlighedspriserne er i stort set uforandret og villapriserne er faldet med 1 procent i Danmark i løbet af fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2015, ifølge Realkreditrådets seneste statistik. Men sammenlignes der med fjerde kvartal i 2014 er priserne for lejligheder steget med 11 procent og for villaer 6 procent.

VILLA/PARCELHUSE: Villapriserne faldt i København (-1 procent) og Helsingør (-5 procent), mens de steg i Roskilde (+ 4 procent) i løbet af fjerde kvartal 2015 set i forhold til tredje kvartal. Prisniveauet er dog højere end for et år siden. I Region Hovedstaden er villapriserne gennemsnitligt steget med 10 procent i fjerde kvartal 2015 sammenlignet med fjerde kvartal 2014. I Roskilde steg de så meget som 14 procent og har nu en gennemsnitlig kvadratmeterpris på over 19.000 DKK, hvilket ikke er set siden 2008, men de er stadig ikke på rekordniveau. Priserne er også steget markant i København, med 8 procent, og en villa koster nu gennemsnitligt over 30.000 DKK per kvadratmeter, hvilket er mere end inden finanskrisen. I Helsingør er priserne steget med 3 procent det seneste år og ligger stadig markant under prisniveauet i 2006-2008.

EJERLEJLIGHEDER: Lejlighedspriserne er steget med 2 procent i Region Hovestaden i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2015 og ligger på gennemsnitligt 28.309 DKK per kvadratmeter, hvilket er på samme niveau som inden finanskrisen. Men i København var stigningen kun 1 procent og i Helsingør faldt priserne med 2 procent i samme periode. I Region Sjælland faldt lejlighedspriserne med 8 procent og den gennemsnitlige kvadratmeterpris var i fjerde kvartal 13.539 DKK – det er op til 25 procent mindre end i fjerde kvartal 2006.
Som villapriserne er lejlighederne også steget markant set i forhold til fjerde kvartal 2014. I København var kvadratmeterprisen 31.973 DKK i fjerde kvartal 2015 og det er 15 procent højere end samme kvartal i 2014. I Roskilde er lejlighedspriserne steget med 9 procent og i Helsingør 1 procent i samme periode. For Region Hovedstaden var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for lejligheder steget med 14 procent og i Region Sjælland med 5 procent.

 

Boligpriserne i Skåne stiger lige så meget som på landsplan – men prisniveauet er lavere og langt fra Stockholmspriser

De svenske boligpriser er steget markant det seneste år og selvom det har været et afdæmpet efterår, ligger villapriserne i februar 10 procent og lejlighedspriserne 14 procent over niveauet i starten af 2015, ifølge Svensk Mäklarstatistiks seneste tal.

VILLA: I Malmø var villapriserne uforandret og i Helsingborg og Lund steg de med 2 procent i perioden december 2015 til februar 2016 sammenlignet med foregående tremåneders periode. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa i Malmø ligger på 29.986 SEK, hvilket kan sammenlignes med den gennemsnitlige villapris i Skåne på 19.624 SEK per kvadratmeter. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i Skåne steg med 2 procent i tremånedsperioden.
Sammenlignes priserne i december 2015 til februar 2016 med samme periode i det foregående år, så er priserne steget markant, med 9 procent i hele Skåne. Lund har en højere stigning, 14 procent, mens Malmø og Helsingborg ligger lidt under med henholdsvis 8 og 7 procent stigning i samme periode.
I Stockholm er villapriserne steget endnu mere end på landsplan det seneste år (+ 17 procent) og har nu en utrolig gennemsnitlig kvadratmeterpris på 53.058 SEK

BOSTADSRÄTT: Lejlighedspriserne er steget med 13 procent i Lund i perioden december 2015 til februar 2016 sammenlignet med foregående tremåneders periode, men i Malmø er stigningen kun 2 procent og i Helsingborg faldt priserne, hvor kvadratmeterprisen mindskede med 4 procent i samme periode. På landsplan er priserne uforandret og i Skåne steg de med 3 procent.

Sammenlignes priserne med prisniveauet for et år siden, så er lejlighederne blevet dyrere. I Lund er lejlighedspriserne 19 procent dyrere i december 2015 -februar 2016 end samme periode det foregående år og ligger nu på 28.946 SEK per kvadratmeter. I Malmø er priserne steget 13 procent og Helsingborg 9 procent i samme periode. På landsplan steg lejlighedspriserne med 14 procent og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu 36.413 SEK, marknat højere end i både Malmø, Lund og Helsingborg. I Skåne steg priserne også 14 procent det seneste år og ligger nu gennemsnitligt på 20.809 SEK per kvadratmeter.
I Stockholm er den gennemsnitlige kvadratmeterpris så meget som 70.083 SEK og den er steget med 17 procent det seneste år, men har været uforandret de seneste tre måneder.

 

Parcel- og rækkehuse (DK) og villaer (SE), salgspris
0 3 måneder 12 måneder Pris/kvm  
Danmark -1% 6% 12011 DKK
Region Hovedstaden 0% 10% 21841 DKK
Region Sjælland -2% 8% 10058 DKK
København -1% 8% 30123 DKK
Roskilde 4% 14% 19270 DKK
Helsingør -5% 3% 18171 DKK
Odense -2,9 3,8 13212 DKK
Aarhus -0,9 5,2 19590 DKK
Sverige 1% 10% 21999 SEK
Skåne 2% 9% 19624 SEK
Malmø 0% 8% 29986 SEK
Lund 2% 14% 26704 SEK
Helsingborg 2% 7% 24442 SEK
Stockholm 2% 17% 53058 SEK
Göteborg 0% 10% 39825 SEK

 

Ejerlejligheder (DK) og bostadsrätt (SE), salgspris
0 3 måneder 12 måneder Pris/kvm
Danmark 0% 11% 22685 DKK
Region Hovedstaden 2% 14% 28309 DKK
Region Sjælland -8% 5% 13539 DKK
København 1% 15% 31973 DKK
Roskilde -1% 9% 20381 DKK
Helsingør -2% 1% 17204 DKK
Odense 1 7,1 16454 DKK
Aarhus 0,6 11 27799 DKK
Sverige 0% 14% 36413 SEK
Skåne 3% 14% 20809 SEK
Malmø 2% 13% 23538 SEK
Lund 13% 19% 28946 SEK
Helsingborg -4% 9% 16973 SEK
Stockholm 0% 17% 70083 SEK
Göteborg 0% 15% 41920 SEK

Kilde: Realkreditrådet og Svensk Mäklarstatistik AB. Tal for Danmark er for 4. kvartal 2015, mens tal for Sverige dækker perioden december 2015 – februar 2016. Prisændringerne angives i forhold til foregående tremånedersperiode samt i forhold til samme periode foregående år.