Trafikken over Øresundsbron steg 3,4 procent i 2014

Der er i dag mere end 20 gange så mange køretøjer, der krydser det sydlige Øresund sammenlignet med årene inden Øresundsbron åbnede år 2000 og næsten fire gange så mange køretøjer over Storebæltsforbindelsen sammenlignet med årene inden åbningen af Storebæltsforbindelsen.

5.500 køretøjer anvendte dagligt færgen Rødby-Puttgarden i 2014. Det er betydeligt flere end antallet af køretøjer over det sydlige Øresund forud for åbningen af Øresundsbron.

Gennemsnitligt antal køretøjer per dag over de tre forbindelser

0 Halsskov-Knudshoved/Storebæltsbroen Dragør-Limhamn/Øresundsbron Rødby-Puttgarden
1990 7 381 1 120 3 788
1991 7 535 1 125 3 990
1992 7 696 1 043 3 769
1993 7 534 855 3 271
1994 7 989 895 3 293
1995 8 303 879 3 261
1996 8 326 844 3 258
1997 8 219 848 3 351
1998 18 409 952 3 325
1999 18 896 851 3 513
2000 20 563 9 128 4 018
2001 21 210 8 085 4 558
2002 22 124 9 393 5 196
2003 22 680 10 360 5 167
2004 23 680 11 816 5 641
2005 25 434 13 602 5 822
2006 27 617 15 801 5 900
2007 29 429 18 482 6 243
2008 30 124 19 367 5 949
2009 29 608 19 462 5 505
2010 28 567 19 388 5 460
2011 29 427 19 146 5 368
2012 29 555 18 536 5 331
2013 29 846 18 334 5 396
2014 31 127 18 954 5 466

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Statistikbanken.dk, Øresundsbron, Sund&Bælt

Gennemsnitlig antal køretøjer per dag

Diagram_trafiktal150407dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Statistikbanken.dk, Øresundsbron, Sund&Bælt