3 ud af 10 indbyggere i Øresundsregionen har en videregående uddannelse

Andelen af befolkningen, som har en videregående uddannelse er større, jo flere universiteter, der findes i området. Der er med andre ord flest højtuddannede i Region Hovedstaden og flere i Region Skåne end i Region Sjælland.

 0 Videregående uddannelse Forskeruddannelse
Øresundsregionen 29% 1%
Region Hovedstaden 34% 1%
Region Sjælland 21% 0,3%
Skåne 25% 1%

Kilde: Ørestat

Andel af befolkningen (25-64 år) med videregående uddannelse, 2013

 

Diagram_befolkning150202