Ikke siden 2000 er så få flyttet fra Østdanmark til Skåne – 10 procent færre flytninger i 2015

TREND: 2015 bliver efter alt at dømme det år, hvor færrest er flyttet fra Sjælland og øerne til Skåne siden åbningen af Øresundsbron i 2000

 

I alt forventer vi at 1.200 personer er flyttet fra Sjælland og øerne til Skåne i løbet af 2015. Det er 10 procent færre end 2014, hvor 1.334 personer trak flyttelæsset over Øresund til den svenske side.

Også flytningerne fra Skåne til den danske del af regionen forventes at være faldet i 2015. Siden 2010 har der været en trend med et faldende antal flytninger fra Skåne til Sjælland og øerne og denne trend fortsætter altså også i 2015, hvor Øresundsinstituttet skønner, at 2.200 personer flytter fra Skåne til Sjælland og øerne. Det er et fald på 5 procent sammenlignet med 2014. Flyttestrømmen fra Skåne til den danske side af sundet er dog stadig højere end flyttestrømmen fra Østdanmark til Skåne og 2015 bliver det sjette år i træk med højere flyttestrøm fra Skåne til Østdanmark end i modsat retning.

2007 er rekordåret for flytninger fra Østdanmark til Skåne. I alt 4.360 rykkede i løbet af 2007 teltpælene op til fordel for en adresse i Skåne. Tre år senere satte flytninger fra Skåne til Sjælland og øerne rekord med 2.979 personer, der i løbet af 2010 skiftede den svenske adresse ud med en dansk.

Det er først og fremmest danskere, der flytter frem og tilbage over Øresund. Det er primært danskere, der flytter over Sundet. I 2014 var 62 procent af alle, der flyttede over Øresund, danskere. I 2006, som er ét af de år, hvor flest flyttede fra Østdanmark til Skåne, havde 4 ud af 5, der flyttede over Øresund, dansk statsborgerskab.

Mens flyttestrømmen fra Østdanmark til Skåne domineres af de 20-30 årige, der udgør 36 procent af flyttestrømmen, sætter de danske børnefamilier, der flytter tilbage til Danmark, sit tydelige præg på aldersfordelingen på dem, der flytter fra Skåne til Østdanmark. De 30-39 årige og de 0-9 årige udgør henholdsvis 26 procent og 19 procent. De 20-29 årige udgør 27 procent af alle, der flytter fra Skåne til Østdanmark. Det er langt mindre end de tyveåriges andel af flytningerne fra Skåne til det øvrige Sverige, hvor de med en andel på 45 procent næsten udgør halvdelen af alle, der flytter.

I alt bor 23.821 danske statsborgere i Skåne og 38.406 i hele Sverige. På Sjælland og øerne bor i alt 10.616 svenske statsborgere og 14.381 i hele Danmark.

Læs mere om flytning her

Flytning på tværs af Øresund
Fra Skåne til Østdanmark Fra Østdanmark til Skåne
1998 711 553
1999 641 630
2000 665 1157
2001 700 1568
2002 814 2214
2003 1032 2652
2004 1371 2875
2005 1528 3102
2006 1514 4284
2007 2062 4360
2008 2524 3356
2009 2923 3234
2010 2979 2727
2011 2775 2308
2012 2551 1876
2013 2764 1713
2014 2326 1334
2015* 2200 1200

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat. 
* 2015 er et estimat baseret på tal fra 1.-3. kvartal 2015.