De skandinaviske storbyer vokser mere end de nordtyske

Befolkningen i både Stockholm, København og Stor-Malmø steg mere end i de to tyske byer Hamborg og Berlin. Befolkningsstigningen var størst i Stockholm, som fik 1,6 procent flere indbyggere i 2014. I København steg befolkningen 1,1 procent og 1,3 procent i Stor-Malmø.

Befolkningstigningen i 2014 i København svarer til omkring 187 fyldte busser (100 personer per bus). Efter denne stigning nåede byens indbyggertal op på næsten 1,8 millioner mennisker. Stor-Malmös indbygertal voksede, hvad der svarer til et tilskud på 90 fyldte busser og antal indbyggere lå ved årets udgang på omkring 687 000 .

København svarer her til Region Hovedstaden og Stockholm til Stockholms Län.

Antal indbyggere i storbyerne, 2013-2014

 0 2014 2013-2014 vækst (%)
Hamborg 1 746 342 -3,8%
Stockholm län 2 198 044 1,6%
Berlin 3 421 829 -3,5%
København 1 768 125 1,1%
Stor-Malmø 687 481 1,3%

Kilde: Eurostat, SCB, Ørestat

Befolkning 2014 og befolkningsvækst 2013-14

Diagram_befolkning150407

 

Kilde: Eurostat, SCB, Ørestat