Greater Copenhagen planlægger infrastrukturkonference

The Greater Copenhagen and Skåne Committees (GCSC) handlingsplan for 2016 er klar. De konkrete mål er blandt andet at afholde en infrastrukturkonference, en konference om materialevidenskab og life science samt at løse mindst tre grænsehindringer.

“Nu er Handlingsplanen 2016 klar – vores første handlingsplan i den nye organisation The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Den danner rammen om vores tværregionale samarbejde, beskriver hvilke medlemmer, der er lead på de forskellige indsatsområder, og arbejdet med at konkretisere indsatsområderne er allerede i fuld gang” siger sekretariatslederen Sara Pezzolato Ipsen til News Øresund.

De fem hovedområder som GCSC skal arbejde for, er fælles markedsføring, en stærk international infrastruktur, at tiltrække investeringer, turister, virksomheder og talenter, en integreret og bæredygtig vækstregion samt fælles strategiske satsninger på erhvervsfremme. Inden for disse områder ligger desuden større konkrete projekter, blandt andet om fødevarer, belysning og turisme.

De forskellige områder er ikke kommet lige langt. Arbejdet med grænsehindringer, som er en del af målet om en integreret vækstregion, var prioriteret i det tidligere dansk-svenske samarbejde i Öresundskomiteen og planerne for 2016 er konkrete: eksempelvis skal tre grænsehindringer løses, løsningsforslag skal udarbejdes for grænsehindringer, der handler om udenlandske statsborgere i forhold til forskningsanlæggene ESS og Max IV, og informationen om grænsehindringer skal være tilgængelig på Øresunddirekts engelske webportal.

Målet for arbejdet med en fælles investeringsportal er blandt andet at inkludere og integrere Skåne i den eksisterende danske portal, at halvdelen af de danske kommuner skal levere indhold og at øge antallet af besøgende på portalen.

Inden for flere områder planlægges en workshop, eksempelvis om brandet Greater Copenhagen og infrastruktur. To konferencer skal også afholdes: en om infrastruktur i Greater Copenhagen og i juni en med fokus på de globale udfordringer, som kan løses med life science og materialvidenskab. Den sidstnævnte kaldes The Bridge og har ifølge handlingsplanen målet at på sigt modsvare World Economic Forum i Davos. (News Øresund)