Svensk økonomi – indikatorerne peger på en noget stærkere vækst end normalt

Konjunkturbarometeret for svensk økonomi peger opad. Især detailhandlen har positive forventninger til den økonomiske udvikling, mens konjunkturindikatoren for industrien ligger under normalen. De toneangivende økonomiske institutioner forventer en vækst mellem 2,5 og 3,2 procent i 2015 og 2,6 og 3,3 procent i 2016. En vækst, der ligger mindst et halvt procentpoint over vækstforventningerne til den danske økonomi.

Væksten i svensk økonomi landede i 2014 på 2,3 procent og i 1. kvartal 2015 på 0,4 procent ligesom i Danmark. Forventningen er, at den internationale bedring af konjunkturerne i de kommende år vil gavne den svenske eksport og dermed den økonomiske vækst. De seneste par år har det været den indenlandske efterspørgsel, der har drevet væksten i svensk økonomi.

Som i Danmark nyder de svenske virksomheder også godt af en lav kronekurs, der gavner konkurrenceevnen på eksportmarkederne. Den svenske krone ligger nu i kurs 9,33 overfor euro, hvilket er samme niveau som i 00’erne inden finanskrisen svækkede kronan. I årene efter finanskrisen satte ind, blev den svenske krone styrket kraftigt, og nåede sit stærkeste niveau overfor euroen siden år 2000 i august 2012 med kurs 8,29.

Den økonomiske vækst understøttes også af et lavt renteniveau. Centralbanken, Riksbanken, har ligesom Nationalbanken, introduceret svenskerne for negative renter i løbet af de første måneder af 2015,hvor reporenten er sænket to gange i løbet af årets første fem måneder. I modsætning til Danmark, er det dog ikke investorer, der er skyld i rentesænkningerne, men inflationsspøgelset. Riksbanken styrer renten efter et inflationsmål på 2 procent og da inflationen længe har ligget under målet, er renten sænket. Inflationen er så småt begyndt at stige igen, men Riksbanken forventer først at nå positive renter igen i 2017.

Vækstforventninger til svensk økonomi mellem 2,5 og 3,3 procent for 2015-16
 0  0 2014 2015 2016
 0 Prognose opdateret Mia. DKK Årlig realvækst i pct. Årlig realvækst i pct.
Riksbanken Apr. 15 3915 3,2 3,4
Finansdepartementet Jan. 15 2,6 2,7
Konjunkturinstituttet Mars 15 3,1 3,3
OECD Juni ’15 2,8 3
EU-kommissionen Maj 15 2,5 2,8
Svenskt Näringsliv Apr. 15 3,1 3,1
Nordea Mars 15 2,9 2,6
Handelsbanken Apr. 15 3,2 2,9
Swedbank Apr. 15 2,6 3,2
Øresundsinstituttet Apr. 15 3 2,5

Kilde: De enkelte institutioner