Dansk økonomi på vej ind i opsving

De seneste tre måneder er den danske eksport steget 6,3 procent og til USA med hele 22,9 procent. Samtidig steg industriproduktionen med 5,5 procent i marts og ligger nu blot 3,4 procent fra topniveauet april 2008, mens beskæftigelsen er steget med 53.400 personer siden bundnoteringen i april 2013 og boligmarkedet i især København bliver hedere og hedere.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at økonomien voksede 0,4 procent i 1. kvartal 2015, men den beskedne procentsats dækker over et stort træk på virksomhedernes lagre og uden dette lagertræk, ville økonomien været vokset 0,9 procent i stedet.

På trods af de fleste indikatorer nu peger opad er industriens forventninger stadig

overraskende negative, selvom der dog spores en vis forbedring de seneste måneder. Forbrugerne er til gengæld noget mere optimistiske og deres syn på husholdningens nuværende og fremtidige økonomiske situation ligger på et fortsat højt niveau og meget tæt på det tidligere topniveau fra januar 2006. 

Et par af de vigtigste konjunkturprognoser opjusterede i slutningen af maj 2015 forventningerne til årets vækst, mens andre stadigt er forholdsvist konservative. Forventningerne til den økonomiske vækst i 2015 pendler mellem +1,3% (Dansk Industri) til +2,0% (Nationalbanken og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Vækstforventninger til dansk økonomi mellem 1,3 og 2,7 procent for 2015-16
 0  0 2014 2015 2016
 0 Prognose opdateret Mia. DKK Årlig realvækst i pct. Årlig realvækst i pct.
Det Økonomiske Råd (DØR) Maj 15 1919 1,9 2,3
Økonomi- og indenrigsministeriet Maj 15 1,7 2
Nationalbanken Mars 15 2 2,1
OECD Juni ’15 1,9 2,3
EU-kommissionen Maj 15 1,8 2,1
Dansk Industri (DI) Febr. 15 1,3 1,7
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Mars 15 2 2,5
Nordea Mars 15 1,5 1,9
Danske Bank Mars 15 1,7 2,1
Nykredit Mars 15 1,7 2,1
Øresundsinstituttet Apr. 15 2,3 2,7

Kilde: De enkelte institutioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet

En svækket dansk krone og lave renter hjælper opsvinget godt på vej ligesom konjunkturopgangen i USA, der på kort tid er blevet Danmarks tredje største eksportmarked efter Tyskland og Sverige. De danske industrivirksomheder står da også godt rustet til et opsving. Siden 2008 er produktiviteten per beskæftiget i industrien steget 30 procent.

Øresundsinstituttets vurdering: den seneste tids positive statistik øger sandsynligheden for at mange konjunkturprognoser bliver opjusteret. Et tegn på dette er dels fremgang på eksportmarkederne for danske storsællerter som lægemidler og vindmøller, dels at renten på blot nogle uger er begyndt at stige igen.

Uventet stærk eksportvækst
Danmarks eksport steg kraftigt i perioden februar – april 2015. Lægemidler, vindmøller og minkskind bidrog til en eksportvækst på 9 procent februar-april i forhold til november 2014 – januar 2015. Samtidig nød olieeksporten godt af stigende verdensmarkedspriser og bidrog også til væksten. Eksporten til USA steg 22,9 procent og eksporten til Kina med 14,2 procent ifølge tal fra Danmarks Statistik. Til vigtige eksportmarkeder som Tyskland og Sverige steg eksporten med henholdsvis 14,0 og 4,6 procent februar-april 2015 sammenlignet med november 2014- januar 2015.

Stigende gang i boligmarkedet
Efter flere års nedfrysning er boligmarkedet ved at få varmen igen og endda ved at være ganske hedt i København. Ejerlejligheder sælges nu til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 27.900 i København, hvilket nærmer sig topniveauet fra 2. kvartal 2006 på 31.800, viser tal fra Realkreditrådet. Det danske renteniveau er ved at normalisere sig igen efter at have ligget på et historisk lavt niveau siden nytår som følge af det pres, investorer lagde på den danske krone og det mindsker risikoen for en ny boligprisboble. Læs mere om boligmarkedet

Industriproduktionen snart tilbage på topniveauet fra 2008
Efter en træg start på året steg den danske industriproduktion med 5,5 procent fra februar til marts viser tal fra Danmarks Statistik. På grund af mindre fald i januar og februar bliver væksten i 1. kvartal 2015 moderate 0,4 procent. Det er tredje kvartal i træk, at industriproduktionen stiger. I marts var industriproduktionen 31,6 procent højere end bundnoteringen fra september 2009 og kun 3,4 procent under topniveauet fra april 2008. Tallene er sæsonkorrigeret.

For elleve ud af tolv brancher steg industriproduktionen i marts. Størst var stigningen i metal- og maskinindustrien, hvor produktionen steg med 10,6 procent, blandt andet takket være fremgang for de danske vindmølleproducenter, som dominerer maskinindustrien.

Industriproduktionen_DK_20150510

Industriens forventninger er fortsat negative
På trods af lav kronekurs, store produktivitetsforbedringer de seneste år og en stigende industriproduktion, er industriens forventninger til fremtiden fortsat negative viser tal fra Danmarks Statistik. Konjunkturindikatoren for industrien steg fra -16 i marts til -11 i april og ligger stadig på niveauet fra kriseårene 2009-10. Det er forventninger til ordrebeholdningen, der sammen med færdigvarelagre, der stadig vurderes til at være for store, der trækker den samlede konjunkturindikator ned, mens produktionsforventningerne fortsat er positive.

Beskæftigelsen på det højeste niveau siden 2009
Antal beskæftigede er siden bundniveauet i april 2013 steget med 53.400 personer (lønmodtagerbeskæftigelsen) til 2.594.200 personer ifølge tal fra Danmarks Statistik. Der skal skabes yderligere 127.700 nye job inden man når op på topniveauet fra marts 2008, men allerede nu begynder man at diskutere, hvorvidt Danmark er på vej ind i en situation med mangel på arbejdskraft indenfor visse erhverv.

Sysselsatta_DK_20150510

Kilder: Danmarks statistik, Realkreditrådet, Nationalbanken og Økonomi- og Indenrigsministeriet