Indlæg af Jenny Andersson

Ny analyse: Øresundsindex/Trafik Q2 2022

I årets andet kvartal blev der foretaget godt 8,7 millioner passagerrejser over Øresund. Det betyder, at 9 ud af 10 passagerrejser er tilbage. Men rejsemønstret har ændret sig. Når det gælder antallet af togpassagerer, antallet af danske fritidsrejsende, der krydser broen, og antallet af godstransporter med tog og lastbiler via bro og færge har de i varierende grad overskredet niveauet fra 2019. Andre rejsekategorier er ikke kommet sig så meget: erhvervsrejser og svenske fritidsrejser over broen, svenske bilrejser til Tyskland via Foreseas færger og pendlerrejser.

FAKTA: 65.500 ansatte i Medicon Valleys life science-selskaber

Life science-sektoren i Øresundsregionen, Medicon Valley, har øget beskæftigelsen med 12.000 personer på fem år og beskæftiger nu omkring 65.500 personer. Optimismen er stor i sektoren, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og bygninger til en værdi af mere end 45 mia. kr. i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4 000 arbejdspladser.

Den svenske regering ønsker at genindføre ID-kontrol

På grund af den forventede tilstrømning af flygtninge fra Ukraine ønsker den svenske regering fra den 8. april at indføre ID-kontrol af rejsende i tog, busser og skibe, inden de begynder deres rejse til Sverige. Et forslag til en ny midlertidig lov er nu blevet sendt i høring. “Jeg har fuld forståelse for, at dette vil være til gene for alle dem, der pendler over Øresund,” siger Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) til Dagens Nyheter.

Øresundspanelet

Hvordan ser du situationen og udviklingen i Øresundsregionen? Deltag i Øresundsinstituttets nye uafhængige spørgepanel – Øresundspanelet. Vi ønsker at følge udviklingen i vores dansk-svenske grænseregion og er derfor ved at oprette et bredt spørgepanel af personer og organisationer/virksomheder, der bor og arbejder i regionen.

Danske Juul Frost Arkitekter åbner kontor i Stockholm

Tre spørgsmål til Robert Fekete, ny partner og leder af det nyåbnede Stockholm-kontor hos danske Juul Frost Arkitekter. Arkitektfirmaet har været aktivt i Sverige i ca. 20 år og har bl.a. designet Media Evolution City i Malmø og World Trade Center i Helsingborg. Ifølge Robert Fekete er investeringen foretaget, fordi det er “på høje tid at skifte skifte til næste gear”, og han mener, at viljen, og til tider modet, til at stille spørgsmål kan tale for danske arkitekter.

Ny afhandling: “Den offentlige transport spiller en tydeligere rolle i arbejdet med at skabe den regionale udvikling

Tre spørgsmål til Jens Portinson Hylander, der i slutningen af januar i år forsvarede sin ph.d. ved Lunds Universitet med en afhandling om udviklingen af den offentlige transport i Malmöhus län og Skåne fra 1970 til 2020. Afhandlingen viser, at den offentlige transport i højere grad end tidligere er blevet brugt til at bidrage til […]

Rapporten “Øresundsindex – Trafiken 2021” i media

Sydsvenskan: Corona och gränskontroller har halverat resorna över Öresund Resandet över Öresund har på sex år nästintill halverats – från knappt 100 000 resor per dygn under 2015 till drygt 50 000 dagliga resor under 2021. Nedgången beror på de gränskontroller som infördes 2015 och de reserestriktioner som coronakrisen gett upphov till sedan 2020. Läs […]

Ny analyse: Fra stagnation til fald for personrejser over Øresund – men stigning for godstransporter

Allerede før coronapandemien var antallet af personrejser med bil, bus, tog og færge over Øresund stagneret på et niveau lige under 100.000 enkeltrejser per døgn. Efter et fald på 71 procent i starten af pandemien steg antallet af rejser igen i 2021 til et gennemsnit på 53.500 personrejser per døgn. Godstrafikken med godstogsvogne, vare- og lastbiler faldt indledningsvist, men kom sig i 2020 og steg i 2021 til et niveau, der oversteg 2019 med fem procent. Det viser rapporten Øresundsindex – Trafikken som Øresundsinstituttet har udarbejdet for Øresundsbro Konsortiet.