Indlæg af Jenny Andersson

Ny analyse: Skånsk økonomi – Den skånske økonomi bremser mere op end landsgennemsnittet, men med store regionale forskelle

I løbet af foråret fortsatte økonomien i Skåne med at udvikle sig svagt. Boligbyggeriet i Skåne falder mere end landsgennemsnittet, omsætningen i erhvervslivet falder, arbejdsløsheden stiger mere end i landet som helhed, og beskæftigelsen stiger ikke så meget som før. Samtidig øges forskellene inden for Skåne. Det fremgår af rapporten Skånsk Konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Øresundsindex trafikstatistik: Bedste første kvartal siden 2015

Den svage svenske kronekurs gør danske turister i Skåne og svensk arbejdskraft i Danmark til valutavindere. Dette kombineret med den danske mangel på arbejdskraft kan forklare, hvorfor antallet af personrejser over Øresund fortsatte med at stige i første kvartal af 2024. Det var bedste første kvartal af Øresundsindexets målingsperiode, der strækker sig tilbage til 2015. Antallet af pendlerrejser og rejser med personbil over sundet steg også, om end ikke i samme tempo som sidste år. Det viser Øresundsindex trafik, som fremlægges af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Øresundsindex trafikstatistik Q4: Et brud i tendensen for togrejser bidrog til, at der i 2023 blev foretaget næsten 100.000 daglige passagerrejser over Øresund

Aldrig før har så mange mennesker rejst over Øresund som i 2023. Antallet af passagerrejser med bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør steg sidste år med 10 pct. til 36,3 millioner. Det svarer til 99.952 passagerrejser om dagen eller afrundet 100.000. Togtrafikken over Øresund steg mest. Det viser Øresundsindex trafik, som fremlægges af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet. 

Ny analyse: Offentlige ejendomsejere i Skåne investerer mere end 40 milliarder svenske kroner i nye ejendomsprojekte

Mere end 40 milliarder svenske kroner vil blive investeret i nye ejendomsprojekter i Skåne i år og de kommende år af kommuner, regioner og statslige aktører. Det viser en ny analyse fra Øresundsinstituttet. Alene Malmø, Lund og Helsingborg investerer tilsammen mere end 17 milliarder svenske kroner, mens Regionfastigheter har et budget på næsten 20 milliarder svenske kroner, hvoraf nye hospitalsbygninger i Malmø udgør en stor del.

Opstart af byggeriet af den tyske jernbaneforbindelse til Femern Bælt-tunnelen

Torsdag begyndte Deutsche Bahn (DB) byggeriet af den 88 kilometer lange jernbaneforbindelse mellem Lübeck og den kommende Femern Bælt-tunnel ved Puttgarden. Der blev afholdt en ceremoni, hvor repræsentanter fra Deutsche Bahn, delstaten Slesvig-Holsten og EU gav grønt lys til at gå i gang med arbejdet.

Dobbelt indvielse af nye jernbanespor i Skåne fredag

Fredag var Trafikverket vært for indvielsen af det nye firesporede anlæg Malmö-Lund, Södra stambanan, og det dobbeltsporede Ängelholm-Maria, Västkustbanan. Blandt deltagerne på konferencen var blandt andet Trafikverkets generaldirektør, Roberto Maiorana, og Pat Cox, Europa-Kommissionens koordinator for TEN-T-korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet. Mødet fandt sted i Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 

Tid til Real Estate Øresund den 8. februar 2024

Tilmeld dig Øresundsinstituttets konference Real Estate Øresund, som afholdes i Hyllie/Malmø den 8. februar 2024. Det er bygherrernes og ejendomsbranchens egen konference, som giver dig den nyeste viden om ejendomsmarkedet og økonomien i Skåne, Sverige og Danmark. Vi ser også fremad og bliver klogere på den kommende Femern Bælt-tunnel samt udbygningen af infrastrukturen i Sydsverige og Danmark.

Rapporten “Skånsk økonomi efterår 2023” i medierne

Rapporten “Skånsk økonomi – nedtur, men store forskelle geografisk og branchemæssigt“, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne i medierne: Sydsvenskan: Skåne er på vej mod en økonomisk sjapvinter: “Ildevarslende” TT/DN: Hårdt for Skånes økonomi – men der er lyspunkter Rapidus: Uvejrsskyer for Skånes erhvervsliv rykker tættere på Kristianstadbladet: 10.000 kroner dyrere om […]

Bæredygtighedsrapporter i medierne

Øresundsinstituttet har udarbejdet fire bæredygtighedsrapporter i efteråret 2023 på vegne af Sparbanken Skåne. Medierapporter: Rapidus: Lang vej for byggesektoren med hensyn til klimapåvirkning World in property: Så mange ejendomsselskaber har en bæredygtighedschef Miljø & udvikling: Nu kortlægges kommunernes bæredygtighedsarbejde Nuværende bæredygtighed: Sparbanken Skåne: Sådan ser bæredygtighedsarbejde ud i Skåne