Indlæg af Jenny Andersson

Croisette: “Vi iværksætter en større indsats for at vise danskerne, at det er attraktivt at købe bolig i Sverige”

Den Malmø-baserede ejendomsrådgiver Croisette Real Estate Partner udvider i Danmark. Senest er der ansat to medarbejdere til at arbejde med vurdering og analyse, så virksomheden nu har fem ansatte på kontoret i København. Der er stor efterspørgsel efter private boliger i Danmark, og sammen med en gunstig valutasituation og fraværet af ejendomsskat i Sverige bevirker det, at Croisette fra næste år planlægger at gøre danske kunder opmærksomme på mulighederne for at købe en bolig på den anden side af sundet.

OECD vil undersøge tredjelandsborgeres muligheder for at grænsependle

I øjeblikket tillader lovgivning og administration i Danmark og Sverige ikke borgere fra lande uden for EU/EØS og Schweiz at bo på den ene side af Øresund og arbejde på den anden. OECD vil nu undersøge, hvordan denne grænsehindring kan løses, på vegne af Region Hovedstaden og Region Skåne, som har modtaget EU-støtte til projektet.

Skånsk kritik af lovforslag om muligheden for at genindføre ID-kontrol

Region Skåne, Greater Copenhagen og Øresundslinjen er kritiske over for det lovforslag, der vil give regeringen mulighed for at indføre ID-kontrol af rejsende til Sverige, hvis der opstår en “alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i landet“. Det fremgår af organisationernes høringssvar til regeringen. Forslaget foreslås at træde i kraft den 1. marts 2024.

Ny rapport: Dobbeltspor på hele Göteborg-Oslo-ruten vil give plads til tre gange så mange passagertog og dobbelt så mange godstog som i dag

Trafikverket og det norske Jernbanedirektoratet har gennemført en fælles undersøgelse kaldet “Mulighetsstudie Oslo-Göteborg”. Her undersøges fire forskellige udvidelseskoncepter for jernbanen på strækningen, der går lige fra trimning til komplette dobbeltspor. I det mest omfattende koncept vil jernbanen blive udvidet til dobbeltspor på hele strækningen, hvilket betyder, at passagertogene pr. dag kan øges fra 4 til 12 dobbelttur og antallet af godstog fra 4 til 8. Gevinsten i transporttiden vil være størst for godstog, en reduktion fra 7:00 timer til 3:36; for passagerrejser vil rejsetiden blive reduceret fra 3:32 til 2:15.

Ny analyse: Mangel på tid til at nå klimamålet – kortlægning af bæredygtighedsarbejdet i Skånes kommuner

Skåne har reduceret udledningen af drivhusgasser hurtigere end Sverige som helhed. Men for at nå Skånes klimamål skal udledningen reduceres med yderligere 66 procent fra 2021 til 2030, viser statistik fra SMHI. Skåne har flere forskellige strukturer for, hvordan kommunerne arbejder med bæredygtighed. Et eksempel er, at arbejdet ledes af en bæredygtighedschef, hvilket fire kommuner har valgt. Størstedelen af Skånes kommuner har ikke vedtaget en omfattende bæredygtighedsstrategi, der dækker alle tre bæredygtighedsdimensioner: økologisk, økonomisk og social bæredygtighed.

Forsea skifter navn til Öresundslinjen efter ejerskifte

Öresundslinjen bliver det nye navn for de store færger, der sejler på ruten Helsingborg-Helsingør. Navneskiftet er en del af integrationen med den nye ejer Molslinjen og bygger videre på navnene på rederiets øvrige færgeoverfarter Molslinjen, Bornholmslinjen, Samsølinjen, Alslinjen, Langelandslinjen og Fanølinjen. Öresundslinjen hed tidligere Forsea og før det HH-Ferries og Scandlines. Navneændringen skaber også en […]

Malmøs arbejdsmarkedsinitiativ med jobspor kan med tiden blive relevant på tværs af sundet

Siden 2016 har Malmø Kommune arbejdet på at lette matchning på arbejdsmarkedet i det, der kaldes jobsporet. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), formand for kommunalbestyrelsen i Malmø betragter det som muligt, at den samme type initiativer på sigt kan blive relevante, når det gælder Øresundsregionens arbejdsmarked. Det kom frem på fredagens topmøde i den dansk-svenske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen.

FAKTA: 65.500 ansatte i Medicon Valleys life science-selskaber

Life science-sektoren i Øresundsregionen, Medicon Valley, har øget antallet af medarbejdere med 12.000 personer på fem år og beskæftiger nu omkring 65.500 medarbejdere. Der er udbredt optimisme i branchen, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og bygninger for mere end 45 mia. kr. i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4.000 arbejdspladser. Det viser Øresundsinstituttets analysearbejde inden for rammerne af Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Projektet blev gennemført i 2019-2022 i samarbejde med Medicon Valley Alliance og medfinansieret af Region Sjælland og Region Skåne. Nedenfor er de vigtigste resultater og links til de rapporter, der er produceret inden for projektet.

Linus Eriksson: “Jeg føler faktisk, at regeringen nu taler om Femern Bælt-forbindelsen og dens indvirkning på Sverige”

Øresundsbroens administrerende direktør, Linus Eriksson, mødtes mandag med Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), under dennes besøg i regionen. Linus Eriksson betragter det som positivt, at regeringen ser på effekterne af Femern Bælt-tunnelen i Sverige samt fokuserer på både godsstrømme og den regionale pendling omkring Øresund. Nu venter Øresundsbroen og Svedab på en regeringsbeslutning for at kunne gennemføre investeringer i landforbindelser omkring broen, og blandt forhåbningerne er en undersøgelse af kapaciteten på Malmøs godsbanegård.

Niam klar til flere danske erhvervelser med ny fond

I løbet af de sidste tre år er konkurrencen om ejendomme til salg i Danmark vokset. Med lavere afkast til følge har svenske Niam haft svært ved at få regnestykket til at gå op for at investere mere på den danske side af sundet. Men forventninger om lavere priser og en ny fond, der snart bliver lanceret, vil ifølge landechef Michael Berthelsen betyde flere opkøb for investeringsselskabet i fremtiden.