Svenske virksomheder er de femte mest innovative i EU

56 % af de svenske virksomheder er innovative, hvilket placerer Sverige på femte pladsen i Community Innovation Surveys index. Danmark ligger på en fjortende plads. Både Sverige og Danmark placerer sig over gennemsnittet for EU.

Community Innovation Survey, som gennemføres hvert andet år, er en undersøgelse af virksomheders innovationsaktiviteter. Den indeholder statistik fordelt på land, innovationstype, størrelse och økonomiske aktiviteter.

Virksomhedens produkter (varer og tjenester), arbejdsprocesser, markedsføringsmetode eller organisationsmetode klassificeres som en innovation, hvis den er helt ny eller forbedret væsentligt. I 2012-udgaven af indekset klassificeres en virksomhed som innovativt, hvis det introducerede en innovation i perioden 2010-2012.

Andel innovative virksomheder (% af antal virksomheder i alt), 2012

Diagram_innovativa150202

Kilde: Eurostat