Dansk fremgang men nordisk tilbagegang blandt verdens 2000 største børsnoterede virksomheder | Ny analyse fra Øresundsinstituttet

Med 53 virksomheder har Norden lige så mange virksomheder med på listen over verdens største børsnoterede selskaber Forbes Global 2000 som Europas største økonomi, Tyskland.

Siden finanskrisens start er antallet af nordiske virksomheder på listen faldet med 19. Norden havde i 2008 72 virksomheder med på Forbes Global 2000 listen mod 53 i 2015.

Som det eneste nordiske land har Danmark fået flere virksomheder med på Forbes’ liste siden 2008. Der er i 2015 11 danske virksomheder på listen, mens Danmark havde 9 på listen i 2008. Den stærkeste nordiske repræsentant, Sverige, har 24 virksomheder med på listen; 5 færre end i 2008.

Både Norge og Finland har 6 virksomheder færre på listen i 2015 end i 2008 – Norge med 8 virksomheder og Finland med 10 i 2015. Finanskrisen punkterede Islands gældsboble og landet har i dag ingen børsnoterede virksomheder med en styrke, der kan måle sig med de 2000 største i verden. Tilbage i 2008 var tre islandske banker og investeringsselskabet Exista med på Forbes Global 2000.

Det er her vigtigt at bemærke, at Forbes Global 2000 kun omfatter børsnoterede selskaber. Selskaber med anden ejerform, der ville være med på listen, hvis den omfattede alle ejerformer, er eksempelvis danske LEGO samt det svensk-danske mejerikooperativ ARLA. TetraPak og IKEA, virksomheder med rødder i det sydlige Sverige ville dog ikke optræde på den nordiske del af listen, da begge virksomheder har flyttet hovedkontoret til udlandet, henholdsvis Schweiz og Holland.


ANALYSEN I KORTE TRÆK

Stærkt svensk og dansk erhvervsliv i et globalt perspektiv

• Sverige, Danmark og Finland har flere virksomheder på Forbes Global 2000 per indbygger end USA og alle tre lande er blandt de ti lande, der har flest globale virksomheder per indbygger

• Som det eneste nordiske land har Danmark i 2015 med 11 virksomheder flere virksomheder på Forbes’ liste end før finanskrisen (2008)

• Sverige er den stærkeste nordiske repræsentant på Forbes’ liste over verdens største børsnoterede selskaber. Næsten hver anden nordisk virksomhed på listen (24 af 53) er svensk og har sit globale hovedkontor på svensk jord

• Norden har samlet set 19 færre virksomheder på Forbes Global 2000 i 2015 end i 2008

• Langt hovedparten (46 af 53) af de nordiske virksomheder på Forbes listen har placeret deres globale hovedkontor i en af de nordiske hovedstæderne

• Danske, svenske og finske virksomheder udgør en større andel af virksomhederne på Forbes Global 2000 listen end de tre landes økonomier udgør af verdensøkonomien

• Internationalt er Asien med 755 virksomheder den verdensdel, der har flest globale virksomheder på Forbes Global 2000

• USA beholder førertrøjen som landet med flest globale virksomheder. Mere end halvdelen (58 procent) af verdens største børsnoterede selskaber har deres globale hovedkontor i USA


| Læs hele analysen her |

For mere information kontakt:

chefanalytiker og forfatter til rapporten
Britt Andresen
mobil +46 703 05 60 25
britt.andresen@oresundsinstituttet.org

adm. direktør
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org


 

FORBES GLOBAL 2000 er en liste over verdens 2000 største børsnoterede selskaber, der offentliggøres årligt af det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Til denne rapport har vi anvendt den senest offentliggjorte liste fra 2015 og sammenlignet med listen fra 2008. Virksomhederne er listet under det land, hvor de har deres globale hovedkontor.

ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et over- skud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv.

Östergatan 9 B | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org