Ny analyse: Skånsk økonomi – Den skånske økonomi bremser mere op end landsgennemsnittet, men med store regionale forskelle

I løbet af foråret fortsatte økonomien i Skåne med at udvikle sig svagt. Boligbyggeriet i Skåne falder mere end landsgennemsnittet, omsætningen i erhvervslivet falder, arbejdsløsheden stiger mere end i landet som helhed, og beskæftigelsen stiger ikke så meget som før. Samtidig øges forskellene inden for Skåne. Det fremgår af rapporten Skånsk Konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Øresundsindex: Integrationen over Øresund går bedre end forventet

Integrationen på tværs af Øresund udviklede sig bedre end forventet i 2023. Den nedgang, der skete under pandemien, var allerede indhentet ved sidste års indeks, og i år har flere parametre nået nye topniveauer. Det giver igen et nyt højdepunkt for Øresundsindex på 106. Det er hovedsageligt øget rejseaktivitet og øget pendling over sundet, der ligger bag udviklingen. Men også antallet af danske gæsteovernatninger i Skåne er steget markant og trækker indekset op, på trods af at antallet af svenske gæsteovernatninger i Østdanmark er faldet som følge af den svagere svenske krone. Blandt de parametre, der er faldet, er antallet af studerende i nabolandet og antallet af godstransporter over sundet. Det viser Øresundsindex – Udviklingen, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Øresundsindex trafikstatistik: Bedste første kvartal siden 2015

Den svage svenske kronekurs gør danske turister i Skåne og svensk arbejdskraft i Danmark til valutavindere. Dette kombineret med den danske mangel på arbejdskraft kan forklare, hvorfor antallet af personrejser over Øresund fortsatte med at stige i første kvartal af 2024. Det var bedste første kvartal af Øresundsindexets målingsperiode, der strækker sig tilbage til 2015. Antallet af pendlerrejser og rejser med personbil over sundet steg også, om end ikke i samme tempo som sidste år. Det viser Øresundsindex trafik, som fremlægges af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Ny analyse: Andelen af unge grænsependlere over Øresund har aldrig været lavere

Øresundspendlerne bliver ældre. Mens det samlede antal pendlere er vendt tilbage til niveauet før pandemien, falder andelen af unge pendlere i alderen 16-24 år. Fra at være steget kontinuerligt til en andel på 16,7 procent i topåret for ungdomspendling i 2007, er andelen af unge pendlere faldet til 5,3 procent ifølge den seneste statistik fra 2021. Den samlede pendling over Øresund toppede i 2008 med 19.725 personer, hvoraf 3.090 var unge pendlere. I 2021 pendlede 16.542 personer over Øresund, hvoraf 874 var unge pendlere. Det viser en ny rapport fra Øresundsinstituttet.

Ny analyse: Dansk-svenske digitale grænsehindringer rammer mere end 10.000 privatpersoner – hovedsageligt danskere i Sverige

Danskere, der har sommerhus eller arbejder i Sverige, er blandt dem, der rammes hårdest af digitale grænsehindringer, som gør hverdagen og adgangen til offentlige og private tjenester sværere. Det viser denne rapport som er udarbejdet af Øresundsinstituttet og oprindeligt udgivet som en artikelserie i Øresundsinstituttets nyhedstjeneste News Øresund.

Øresundsindex trafikstatistik Q4: Et brud i tendensen for togrejser bidrog til, at der i 2023 blev foretaget næsten 100.000 daglige passagerrejser over Øresund

Aldrig før har så mange mennesker rejst over Øresund som i 2023. Antallet af passagerrejser med bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør steg sidste år med 10 pct. til 36,3 millioner. Det svarer til 99.952 passagerrejser om dagen eller afrundet 100.000. Togtrafikken over Øresund steg mest. Det viser Øresundsindex trafik, som fremlægges af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet. 

Ny analyse: Offentlige ejendomsejere i Skåne investerer mere end 40 milliarder svenske kroner i nye ejendomsprojekte

Mere end 40 milliarder svenske kroner vil blive investeret i nye ejendomsprojekter i Skåne i år og de kommende år af kommuner, regioner og statslige aktører. Det viser en ny analyse fra Øresundsinstituttet. Alene Malmø, Lund og Helsingborg investerer tilsammen mere end 17 milliarder svenske kroner, mens Regionfastigheter har et budget på næsten 20 milliarder svenske kroner, hvoraf nye hospitalsbygninger i Malmø udgør en stor del.

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi I 2023 har Øresundsinstituttet udgivet 14 analyser, som er produceret på eget initiativ eller i samarbejde med andre aktører. Rapporterne består af den årlige kortlægning af samarbejdet i regionen, fem rapporter i serien Øresundsindeks om integration og trafik over Øresund, tre økonomiske rapporter, fire bæredygtighedsrapporter og en opgørelse over svenske ejendomsinvestorers beholdninger i Danmark.

Fire nye analyser: Bæredygtighedsarbejde i Skåne – kommuner, forskning og ejendomsbranchen

Næsten 10.000 bæredygtighedscertificeringer er blevet udstedt for ejendomme i Sverige siden starten i 2007. Af de større ejendomsselskaber i Skåne har 9 ud af 10 en bæredygtighedschef. Forskningsmæssigt er der siden 2018 lanceret 25 nye enheder inden for bæredygtighed. Derudover viser en undersøgelse af kommunernes arbejde, at 63 pct. af Skånes befolkning bor i en kommune, der har en vedtaget bæredygtighedsstrategi for alle tre dimensioner - økologisk, social og økonomisk. Det er nogle af resultaterne af fire tematiske rapporter om bæredygtighedsarbejde i Skåne, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Næsten 10.000 certificeringer udstedt til svenske ejendomme siden 2007 – rapport om bæredygtighedsregler for ejendomssektoren

På lidt over 15 år har den svenske ejendomsbranches arbejde med bæredygtighed udviklet sig hurtigt. I 2007 blev de første svenske bygninger certificeret gennem EU's Greenbuilding-program. Til dato er der udstedt næsten 10.000 bæredygtighedscertificeringer for ejendomme i Sverige.