Ny analyse: Life science-sektoren i Østdanmark vokser – regionale investeringer for over 45 mia. DKK

Life science-branchen i Østdanmark har øget antallet af ansatte med 10.500 på fem år og beskæftiger i dag omkring 58.000 mennesker på den danske side af Medicon Valley. Optimismen er stor i branchen, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og domiciler for mere end 33 mia. DKK i life science i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 3.500 arbejdspladser.

Ny analyse: Øresundsindex/Trafik Q1 2022

Trafikken over Øresund er kommet i gang igen. I det første kvartal 2022 blev der foretaget cirka 61.800 personrejser over Øresund i døgnet. Coronarestriktionerne blev ophævet i februar/marts, og i årets tre første måneder steg trafikken med 185 procent sammenlignet med samme kvartal 2021, som slog bundrekord. Samtidig var trafikken cirka 20 procent under niveauet i samme kvartal 2019. Der ses en stigning for både bro-, færge- og togtrafikken samt godstransporterne.

Ny analyse: Skånsk konjunktur foråret 2022 – Skåne står over for nye udfordringer

Efter at 2021 blev et år med genopretning i Skåne, venter der nye udfordringer. Som i stormens øje befinder økonomien sig i en mellemting mellem virkningerne af coronapandemien og en ny situation med højere renter og dyrere mad, energi og brændstof. For en skånsk familie med to børn kan det betyde 6.000 svenske kroner mere i leveomkostninger om måneden. Fødevarepriserne er steget med seks procent i de sidste 12 måneder. Temaet for forårets rapport er, hvordan landbrugs- og fødevaresektoren, som tegner sig for en betydelig del af Sveriges samlede produktion og omsætning, påvirkes af det nye omkostningsniveau, og hvordan det forventes at påvirke forbrugerne i fremtiden. 

Ny analyse: Øresundsindex 2022

Coronapandemien har medført en tilbagegang for aktiviteterne på tværs af Øresund. Pendlingen faldt med syv procent, trafikken blev halveret og overnatningerne mindskede endnu mere. Samtidig skal integrationen over Øresund ses i et bredere perspektiv. I de øvrige indikatorer, som indgår i Øresundsindex, ses mindre forandringer under pandemien og visse i positiv retning. Dermed lander det samlede Øresundsindex på 85 i 2021 sammenlignet med 100 i 2015. Det viser en ny analyse som Øresundsinstituttet har udarbejdet for Øresundsbro Konsortiet. 

Ny analyse: Dansk-svensk kultursamarbejde - samarbejde og udveksling af personale og publikum mellem Danmark og Sverige

Ni ud af ti danske og svenske kulturaktører samarbejder med aktører i andre lande - ofte i Danmark eller Sverige. Det gælder samproduktion, erfaringsudveksling og fælles projekter af forskellig art. Det er også almindeligt at ansætte personale mellem landene, selv om strømmen af regelmæssige grænsependlere ikke er så stor. Til gengæld synes publikum ikke i særlig vid udstrækning at have fundet oversætter vej over den dansk-svenske grænse. 

Ny analyse: Regler for og oplevelser af børnebidrag på tværs af de nordiske grænser

Svårigheter för den enskilde att hitta rätt information, att hantera myndighetskommunikation på andra språk och att behöva vänta på pengar som fastnat i systemet. Det är exempel på svårigheter som framkommer i en ny rapport om underhåll över de nordiska gränserna.

Ny analyse: Fra stagnation til fald for personrejser over Øresund - men stigning for godstransporter

Allerede før coronapandemien var antallet af personrejser med bil, bus, tog og færge over Øresund stagneret på et niveau lige under 100.000 enkeltrejser per døgn. Efter et fald på 71 procent i starten af pandemien steg antallet af rejser igen i 2021 til et gennemsnit på 53.500 personrejser per døgn. Godstrafikken med godstogsvogne, vare- og lastbiler faldt indledningsvist, men kom sig i 2020 og steg i 2021 til et niveau, der oversteg 2019 med fem procent. Det viser rapporten Øresundsindex - Trafikken som Øresundsinstituttet har udarbejdet for Øresundsbro Konsortiet.

Ny analyse: Skåne er på vej ud af coronakrisen – flere job, indbyggere og boliger

Den skånske kojunktur er godt på vej til at komme sig over de store konsekvenser, som coronapandemien har haft for økonomien. I løbet af efteråret faldt arbejdsløsheden i hele Skåne til et niveau, der er lavere end før pandemien startede, og antallet af ansatte i virksomhederne er steget siden sidste år. Der er dog stadig flere udfordringer på det skånske arbejdsmarked - arbejdsløsheden er stadig høj, og i dag har næsten halvdelen af de arbejdsløse været uden arbejde i mere end et år. I løbet af det seneste år har skåningerne stået over for nye økonomiske udfordringer i form af stærkt stigende el- og energipriser, hvilket tydeligt afspejles i husholdningernes og virksomhedernes beregninger. Rapportens tematiske fordybning viser også, at Skåne står over for en ekspansiv periode, da boligbyggeriet i flere kommuner er ved at stige betydeligt, samtidig med at befolkningen fortsat vokser. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på opdrag af Sparbanken Skåne.

Ny analyse: Medicon Valleys fyrtårnsvirksomheder milliardinvesterer i Øresundsregionen – 4.000 nye ansatte på fem år

Medi con Valleys største virksomheder vokser og udvider. 32 regionale fyrtårnsvirksomheder findes i Øresundsregionen, hvoraf 25 er på Sjælland og 7 er i Skåne. I alt arbejder 43.000 ansatte regionalt i disse selskaber, svarende til ca. 86 procent af alle ansatte i regionens life science-klynge. Det er resultatet, efter at de største virksomheder, altså virksomheder med mere end 250 ansatte, i Medicon Valley er blevet kortlagt i en ny analyse udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Medicon Valley Alliance.