Danmarks nettoeksport udgør lige så høj andel af BNP som i Tyskland

Nettoeksporten (eksport af varer og tjenester fratrukket import af varer og tjenester) har i længere tid været relativt høj i både Danmark og Sverige. Begge lande placerer sig pænt over EU-gennemsnittet og i Danmark udgør nettoeksporten en lige så høj andel af BNP som i Tyskland. Siden 2007 er tallet for Danmark steget betydeligt, fra 2,8 % til 6,1 % i 2010. Tilsvarende tal for 2013 lå på 5,7 % i Danmark, mens Sverige lå på 4,9 %. I modsætning til Danmark er den svenske nettoeksports andel af BNP faldet siden højkonjunkturen, mens den toppede i 2006 med 7,6 %.

Nettoeksport i procent af BNP

0 EU Danmark Sverige Tyskland
2000 0,2% 6,7% 5,9% 0,3%
2001 0,7% 7,1% 6,2% 1,8%
2002 1,4% 6,5% 6,3% 4,4%
2003 1,1% 6,8% 6,3% 3,7%
2004 1,1% 5,5% 7,6% 5,0%
2005 0,8% 5,6% 7,2% 5,1%
2006 0,6% 3,9% 7,6% 5,3%
2007 0,7% 2,8% 7,0% 6,6%
2008 0,3% 3,3% 6,3% 6,0%
2009 1,0% 4,4% 5,8% 4,9%
2010 0,8% 6,1% 5,5% 5,2%
2011 1,0% 5,5% 4,7% 4,8%
2012 1,8% 5,4% 4,9% 5,9%
2013 2,5% 5,7% 4,9% 5,8%

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra World Bank DataBase

 

Nettoeksport i procent af BNP

Diagram_export150407dk