Fakta

Fakta: Effekterne af ID- og grænsekontrol mellem Sjælland og Skåne

Længere rejsetid, færre afgange i myldretiden og øget trængsel. Sådan ser hverdagen ud for togpendlerne over Øresund efter et halvt år med ID-kontroller ved Københavns Lufthavn, kombineret med grænsekontrol på stationen i Hyllie. Effekterne mærkes blandt andet i form af et mindsket antal rejser, et arbejdsmarked der krymper og dårligere adgang til Københavns Lufthavn. På sigt forventes det at påvirke regionens tilvækst negativt.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. Under coronakrisen har der har været en nedgang i pendlingen, som fortsatte i starten af 2021, men nu ser den ud at stige igen i takt med at behovet for arbejdskraft stiger på begge sider af Øresund. Trafiktallene viser en stigning i pendlere og passagerer over Øresund efter en lang periode med rekordlave tal under pandemien, og nærmer sig nu niveauet fra 2019. Antallet af svenske pendlere med job i Danmark følger samme kurve. Efter at have være faldende under 2020, er antallet af svenske medarbejdere i Danmark stigende siden april 2021.  

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. I 2020 flyttede 1.824 personer fra Skåne til Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden), og 1.433 personer flyttede fra Østdanmark til Skåne. 2007 var det år flest flyttede over Sundet, herefter faldt antallet at flytninger markant. Gennem de senere år er flyttemønstrene blevet stabiliserede, og siden 2014 har antallet af personer som flytter over Øresund været omkring 3.400 per år.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,1 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Øresundsregionen er vokset med over 320.000 indbyggere på 10 år, og i starten af 2021 boede der cirka 4,1 millioner indbyggere i regionen. I Greater Copenhagen-samarbejdet indgår også Region Halland, en region med stærk befolkningstilvækst og i samarbejdsregionerne bor der samlet set 4,4 millioner indbyggere.

Medicon Valley placerar sig i mitten bland europeiska life science-kluster sett till vetenskapliga artiklar och citeringar

Medicon Valley har haft den största procentuella ökningen av antalet vetenskapliga publiceringar under perioden 2006-2016 jämfört med nio andra, framstående europeiska life science-kluster. Det visar en analys som forskningsinstitutet CWTS gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance. I den övergripande jämförelsen placerar sig den dansk-svenska regionen på sjätte plats, både vad gäller artiklar och citeringar.

FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. Boligmarkedet i både Danmark og Sverige har i løbet af året været stærkt påvirket af coronapandemien. Indledningsvis faldt både priserne og antallet af salg som følge af stor usikkerhed på begge sider af Øresund, men i løbet af sommeren begyndte et opsving, og i slutningen af ​​året havde boligmarkedet i hele Øresundsregionen haft et rekordår.

FAKTA: Fra krise til ”mild højkonjunktur”

KONJUNKTUR. Efter et udfordrende forår så den økonomiske situation i Øresundsregionen noget mere stabil ud i sommer- og efterårsmånederne. Arbejdsløsheden er ikke steget hverken i Skåne, Region Sjælland eller Region Hovestaden siden juli, og i starten af efteråret blev de nationale BNP-prognoser opjusteret i både Sverige og Danmark. Prognoserne er dog præget af vis usikkerhed, hvilket delvis hænger sammen med at smittespredningen af coronavirusset igen er steget under oktober og november.

FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

UDDANNELSE. Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de over 130.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser der 173.000 studerende i Øresundsregionen.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. I coronaåret 2020 krydsede i gennemsnit 12.537 køretøjer Øresundsbron hver dag. Sammenlignet med 2019, hvor der kørte 20 423 biler over broen om dagen, betyder det et markant fald på 38,6 procent.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISM. Coronapandemien har ramt turistbranchen hårdt i hele Øresundsregionen. Siden de danske overnatninger i Sverige slog en rekord med omkring 300.000 overnatninger i 2019, er halvdelen af de danske overnatninger forsvundet i 2020.  I 2019 faldt antallet af svenske overnatninger i Danmark med 6 procent, og denne udvikling er intensiveret kraftigt i 2020, da den danske grænse  i perioder var lukket for svenske rejsende uden særlige anerkendelsesværdige formål. I 2020 blev der registreret omkring 75 procent færre svenske overnatninger i Region Hovedstaden, Region Sjælland såvel som i hele Danmark end året inden.