FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. Efter en kraftig stigning af boligpriserne i Øresundsregionen i de seneste år, og især under coronapandemien, bremsede boligmarkedet op i begyndelsen af 2022. Siden da er priserne faldet på bred front, og er nu i mange tilfælde faldet med tocifrede procenttal.

Denne faktuelle artikel opdateres årligt og indeholder:

  • Boligpriser for de største kommuner og regionerne samt Sverige og Danmark
  • Historisk prisudvikling i Øresundsregionens boligmarked
  • Data hentes hovedsageligt fra Finans Danmark og Svensk Mäklarstatistik

 

Aktuelle boligpriser i Danmark

Parcel- og rækkehus  Ejerlejligheder
Kr/m2, DKK (Q1 2022) Ændring et år Kr/m2, DKK (Q1 2022) Ændring et år
Danmark 15 491 -6,3% 31 108 -7,2%
Region Hovedstaden 29 998 -10,0% 40 177 -8,2%
Region Sjælland 13 735 -5,3% 18 843 -6,0%
København 42 327 -11,3% 45 548 -8,8%
Helsingør 26 371 -9,4% 21 847 -21,1%
Roskilde 27 088 1,0% 28 197 -1,0%

Kilde: Finans Danmark. Gennemsnitlige priser under Q4 2022 sammenlignet med Q4 2021

 

Aktuelle boligpriser i Sverige

Villa- og rækkehus Lejligheder (bostadsrätter)
Kr/m2, SEK (mars-maj 2022) Ændring et år Kr/m2, SEK (mars- maj 2022) Ændring et år
Sverige 29 066 -13% 42 661 -10,9%
Skåne 29 821 -14,5% 29 818 -9,9%
Malmö 40 387 -13,4% 32 997 -10,4%
Helsingborg 36 939 -15,2% 26 815 -11,8%
Lund 31 203 -17,4% 39 673 -11,7%

Kilde: Svensk Mäklarstatistik. Gennemsnitlige priser under perioden januar till marts 2023 sammenlignet med samme periode 2023

 


Historisk udvikling i Sverige

 

 

Historisk udvikling i Danmark

 

 

 


Fakta om boligmarkedet

SVERIGE

Almennyttigt boligselskab
Et aktieselskab, en finansiel sammenslutning eller et fond, der drives non-profit og primært forvalter lejelejligheder. Et kommunalt boligselskab refererer til et almennyttigt boligselskab, hvor en kommune har bestemmende indflydelse. Karakteristisk for den svenske almennytte er også, at boligerne er tilgængelige for alle, ikke kun for mindre ressourcefulde husstande. Den almennyttige sektor tegner sig for omtrent  en femtedel af boligmarkedet i Sverige, og ca. halvdelen af ​​lejemarkedet estimerer Boverket.

Bostadsrätt
Ejendommen ejes af en bostadsrättsforening, som ofte har lån. Beboerne køber en bostadsrätt, der er en brugsret til en bestemt lejlighed. Ud over købsprisen betaler beboerne et månedligt gebyr til foreningen, som normalt inkluderer alle driftsomkostninger. Bostadsrätt-ejeren bliver medlem og ejer en økonomisk andel i bostadsrättsforeningen.

Ejerlejlighed
Enhver, der køber en ejerbolig, ejer sin andel af ejendommen og kan få lovlig registrering af erhvervelsen og derefter belåne deres lejlighed. En ejerlejlighed kan også udlejes eller sælges.

DANMARK

Almennyttig bolig
Ingen tjener penge på huslejen. Boligerne er bygget med offentlig støtte, og til gengæld har kommunen normalt en anvisningsret for hver fjerde lejlighed. De offentlige boliger er demokratisk strukturerede, og hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed.

Ejerlejlighed
Ejeren ejer kun sin bolig, mens fællesarealer ejes af ejerforeningen. En fællesudgift betales til foreningen til vedligeholdelse og drift.

Andelsboliger
Andelsboliger ses ofte som en mellemting mellem en lejebolig og et ejerbolig med brugsret og en reguleret maksimumspris.

Kilde: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

Om statistikken
Der er mange forskellige kilder til statistik over prisudviklingen på boligmarkedet. I ovenstående tekst er Finans Danmark og Svensk Mäklarstatistik AB blevet brugt som datakilder, da begge institutioner offentliggør gennemsnitsprisen per kvadratmeter for de solgte boliger. På denne måde muliggøres en sammenligning af boligpriserne over Øresund uden at skulle tage højde for, at den gennemsnitlige størrelse på boliger kan variere på de forskellige sider af sundet eller mellem forskellige kommuner. Fordelen ved disse to kilder er, at de giver en idé om, hvad det koster at købe en bolig her og nu. Samtidig gør kvadratmeterpriser det muligt at beregne privatøkonomien, når man køber den samme størrelse bolig i forskellige kommuner i Øresundsregionen.

Statistikkerne fra Finans Danmark och Svensk Mäklarstatistik AB giver hurtigt et retvisende billede af boligprisudviklingen, men ingen af ​​dem dækker alt salg på markedet. Svensk Mäklarstatistik AB udgør over 95 procent af alle salg, der sker via en ejendomsmægler. Statistikken er produceret i samarbejde med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling og brancheorganisationen Mäklarsamfundet. Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditrådet er udarbejdet i samarbejde mellem Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet.  Statistikken dækker alle frie transaktioner, dvs. transaktioner, der finder sted gennem en ejendomsmægler.