FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de 145.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser er der ca. 187.000 studerende i Øresundsregionen.

Forskellen mellem universiteter og højskoler er større i Danmark end i Sverige, derfor er de adskilte i vores undersøgelse.


Universiteter og svenske högskolor

Lunds universitet (LU) – ca. 34.100 studerende
Malmö universitet (MU) – ca 15.600 studerende
Högskolan Kristianstad (HKR) – ca 7.900 studerende
World Maritime University (WMU) – 160 studerende
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – ca 2.000 studerende på flere steder i Sverige
Københavns Universitet (KU) – ca. 40.200 studerende
Copenhagen Business School (CBS) – ca. 20.400 studerende
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – ca. 15.200 studerende
Roskilde Universitet (RUC) – ca. 6.800 studerende
IT-Universitetet (ITU) – ca. 2.900 studerende

Herudover har flere universiteter fra de andre dele af Danmark filialer i Øresundsregionen:

Aarhus Universitet (AU) har også uddannelsesaktiviteter i København og Roskilde.
Aalborg Universitet (AAU) har et regionalt campus i København.
Syddansk Universitet (SDU) har uddannelsesaktiviteter i København og i Slagelse.

Danske højskoler
Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering – ca 1.300 studerende
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København – ca. 300 studerende

Professionshøjskoler
Københavns Professionshøjskole – ca. 21.000 studerende
University College Absalon – ca. 8.000 studerende
Erhvervsakademiet CPH Business – ca. 6.000 studerende
Københavns Erhvervsakademi (KEA) – ca. 5.500 studerende

Fodnote: Tallene henviser til antallet af indskrevne studerende for forårssemesteret 2023 (svenske universiteter) og for 2022 (danske universiteter).


Forskning

På universiteterne (de i den første kategori, eksklusive filialerne) arbejder ca. 14.400 personer med forskeruddannelse med forskning (beregnet efter heltidsekvivalenter). Tallene er fra 2022. For svenske videregående uddannelsesinstitutioner er antallet af ansatte i forsknings- og undervisningspersonalet inkluderet, mens det for danske videregående uddannelsesinstitutioner er det såkaldte VIP-personale (videnskabligt instruktivt personale). AU, AAU og SDU’s filialer i Øresundsregionen er ikke inkluderede, da majoriteten af universiteternes forskning gennemføres i andre deler af Danmark.

 


Antal studerende

Universitet og svenske högskolor – 145.300 studerende
– Heraf studerende i Sverige VT23 – ca. 59.800
– Heraf studerende i Danmark 2022 – ca. 85.500 (eksklusiv AU, AAU og SDU)
Danske højskoler – ca. 1.600 studerende
Professionshøjskoler – ca. 40.500 studerende
Totalt – ca. 182.750 studerende. For AU, AAU og SDU mangler der oplysninger om antallet af studerende i Øresundsregionen.

 


Om statistikken

For de danske universiteter AU, AAU og SDU savnes oplysninger om hvor stor en del af antallet studerende og antallet af forskerstillinger der findes i Øresundsregionen. For SLU findes der oplysninger om studerende og forskning, men statistikken er samlet for hele universitetet. Halvdelen af antallet af studerende og halvdelen af forskningen ved SLU inkluderet, hvilket er et estimat. Dette da SLU findes flere steder i Sverige.

Kilder: Universitetskanslersämbetet, Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler, de danske universiteters respektive hjemmesider og SLU’s hjemmeside.