Life science-sektoren i Øresundsregionen, Medicon Valley, har øget beskæftigelsen med 12.000 personer på fem år og beskæftiger nu omkring 65.500 personer. Optimismen er stor i sektoren, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og bygninger til en værdi af mere end 45 mia. DKK i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4 000 arbejdspladser. Det viser et analysearbejde udført af Øresundsinstituttet inden for rammerne af Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Projektet blev gennemført 2019-2022 i samarbejde med Medicon Valley Alliance og medfinansieret af Region Sjælland og Region Skåne. Nedenfor findes links til alle rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med projektet.

Life Science in Skåne

Den første rapport i projektet blev publiceret i november 2020 og er en kortlægning af life science-selskaberne i Skåne. 426 life science-selskaber er identificeret i Skåne med 7500 ansatte. Siden 2015 har disse selskaber vokset med 1500 ansatte, hvilket viser, at beskæftigelsesudviklingen i life science-virksomhederne er øget med omkring 25 procent på fem år.

Rapporten blev præsenteret ved et digitalt event på Malmø Rådhus, som, ligesom rapporten, kan nås via følgende link:

Klik her for at læse rapporten ‘Life Science in Skåne‘ og se sendingen

Life Science Across the Øresund

Den anden rapport i projektet blev publiceret i juni 2021 og viser, at kontakterne over Øresund er omfattende med arbejdspendlere, forskning, virksomhedsetableringer og investeringer. Men 21 år efter indvielsen af Øresundsbroen bygger store dele af samarbejdet fortsat på personlige kontakter og EU-projekter, mens eksempelvis de nationale strukturer vanskeliggør samarbejde mellem universiteter i Danmark og Sverige. Det fremgår af 53 interviews, som er blevet gennemført i det hidtil største studie af det grænseregionale samarbejde i Medicon Valley.

Rapporten blev præsenteret ved et digitalt event på Hub1 i Ørestad, som, ligesom rapporten, kan nås via følgende link:

Klik her for at læse rapporten ‘Life Science Across the Øresund’ og se sendingen

State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley

Den tredje rapport i projektet blev publiceret i november 2021 og fokuserer på life science-branchens fyrtårnsvirksomheder i Øresundsregionen. De fleste større life science-virksomheder i Øresundsregionen med regionalt over 250 ansatte har øget antallet af ansatte i løbet af de seneste fem år. Omkring 4.000 nye jobs er regionalt blevet skabt i disse virksomheder, ifølge tal, som Øresundsinstituttet har indsamlet og analyseret. Mange af fyrtårnsvirksomhederne inden for life science forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i regionen i løbet af de næste år. I interviews til rapporten giver repræsentanter for blandt andre Novo Nordisk og Lundbeck udtryk for bekymring for, at konkurrencen om arbejdskraften er stigende.

Rapporten blev præsenteret ved Medicon Valleys Alliances årsmøde på Clarion Hotel ved Københavns Lufthavn den 8. november 2021.

Klik her for at læse rapporten ‘State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley’

Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne

Den fjerde rapport i projektet blev publiceret i februar 2022 og viser, at omkring 8 500 studerende er tilknyttet en life science-uddannelse i Skåne. Samtidig er ca. 120 uddannelser i Skåne helt eller delvist rettet mod life science-branchen. På den ene side bliver den skånske life science-industris behov for arbejdskraft stort set imødekommet af de regionale uddannelsestilbud, tilkendegiver brancheaktører. På den anden side er der kompetencebrist og kompetencebehov med fokus på STEM-disciplinerne (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og mangel på medarbejdere med de rette kompetencer inden for regulatoriske og kommercielle områder, angiver brancheaktører.

Klik her for at læse rapporten ‘Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne’

Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley

Den femte rapport i projektet blev publiceret i maj 2022 og er en kortlægning af life science-selskaberne i Østdanmark. Omkring 700 life science-selskaber er identificeret i Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland) med 58 000 ansatte. Siden 2017 har disse selskaber vokset med 10 500 ansatte, hvilket viser, at beskæftigelsesudviklingen i life science-virksomhederne er øget med omkring 22 procent på fem år. Optimismen er stor i branchen, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og domiciler for mere end 45 mia. DKK i life science i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4.000 arbejdspladser. 18 dybdeinterviews med branchefolk vidner om en stærk fremtidstro, men endnu flere STEM-kompetencer er nødvendigt, hvis den positive udvikling i branchen skal fortsætte, lyder det. Virksomheder udtrykker bekymring, når det kommer til kompetenceforsyningen i Østdanmark og er afhængige af arbejdskraft fra udlandet – især inden for IT og digitalisering.

Rapporten blev præsenteret ved et arrangement i Børssalen hos Dansk Erhverv i København den 30. maj 2022.

Klik her for at læse rapporten ‘Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley’

Greater Copenhagen Life Science Analysis var et EU-projekt, der blev gennemført i 2019-2022 med det formål at øge kendskabet til regionens klynge inden for life science. Projektet fokuserede bl.a. på efterspørgslen efter arbejdskraft og de fremtidige behov for kvalifikationer i sektoren. Hovedpartner for projektet var Medicon Valley Alliance og partner var Øresundsinstituttet. Region Skåne og Region Sjælland har bidraget med finansiering.