Invitation: Øresundsindex 2023 præsenteres torsdag d. 27. april – se, hvordan integrationen på tværs af Øresund har udviklet sig

Se hvordan integrationen på tværs af Øresund har udviklet sig. Øresundsindex er den årlige analyse, der viser, hvordan integrationen på tværs af Øresund udvikler sig. Torsdag d. 27. april kl. 11 præsenteres årets Øreundsindex af Øresundsbro Konsortiet og Øresundsinstituttet i en fælles digital liveudsendelse.

Øresundsindex er en uafhængig analyse, udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet. Den måler udviklingen i integrationen på tværs af Øresund gennem en afvejning af ni indikatorer – i trafik, arbejdsmarked, erhvervsliv og hverdagsintegration.

Sidste år blev Øresundsindex præsenteret for allerførste gang, og indekset for 2021 endte på 86 mod 100 i basisåret 2015. Men sidste år blev de sidste corona-restriktioner ophævet, og trafikken mellem Danmark og Sverige tog fart. Øget trafik over Øresund har bidraget til, at Øresundsindex har haft fremgang siden da; men hvor meget, bestemmes tillige af de øvrige indikatorer, der måler udviklingen i regionen. Hvad Øresundsindex endte med i 2022 vil blive afsløret ved præsentationen d. 27. april. Udviklingen af hver indikator vil blive præsenteret sammen det afvejede tal, der udgør Øresundsindex.

Hvad: Digital præsentation af Øresundsindex
Hvornår: Torsdag den 27. april kl. 11
Hvor: Zoom – forhåndstilmelding påkrævet

Se optagelsen her:


Deltagere: Jenny Andersson, vicedirektør og senioranalytiker, Øresundsinstituttet
Linus Eriksson, adm. direktør, Øresundsbron
Lisa Sandager Ramlow, chef for kommunikation og public affairs, Øresundsbron

Under præsentationen vil du få du mulighed for at stille spørgsmål om Øresundsindex via chatten. 


Fakta: Her er Øresundsindex’ ni indikatorer

  • Passagerrejser over Øresund
  • Pendling over Øresund
  • Studerende i nabolandet
  • Godstransport over Øresund
  • Selskaber i nabolandet
  • Flytning tværs over Øresund
  • Bosatte i nabolandet
  • Turistovernatninger over Øresund
  • Danske fritidshuse i Skåne

Fakta: Øresundsindex
Øresundsindex giver et tilbagevendende mål for, hvordan Øresundsregionen udvikler sig på ni områder – alt fra trafik og arbejdsmarked til erhverv og hverdagsintegration. Øresundsindex suppleres hvert kvartal af Øresundsindex/Trafik, som er baseret på passager- og trafikstatistik fra infrastruktur- og transportaktører, der opererer på tværs af Øresund.

Øresundsbro Konsortiet er finansieringskilde samt initiativtager til Øresundsindex, men analyser og dataindsamling foretages helt uafhængigt af det uafhængige dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Gennem et partnerskab med DSB/Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn, Trafikverket og Forsea indsamles statistik for at få et samlet billede af trafikudviklingen i Øresundsregionen.

For yderligere information, kontakt venligst: info@oresundsinstituttet.org