Øresundsindex trafikstatistik Q4: Et brud i tendensen for togrejser bidrog til, at der i 2023 blev foretaget næsten 100.000 daglige passagerrejser over Øresund

Aldrig før har så mange mennesker rejst over Øresund som i 2023. Antallet af passagerrejser med bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør steg sidste år med 10 pct. til 36,3 millioner. Det svarer til 99.952 passagerrejser om dagen eller afrundet 100.000. Togtrafikken over Øresund steg mest. Det viser Øresundsindex trafik, som fremlægges af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Læs analysen her

For rejser med Øresundståg mellem Danmark og Sverige bragte 2023 et brud i tendensen.

Mellem 2013 og 2019 varierede antallet af årlige togpassagerer mellem 11,1 og 11,9 millioner uden nogen klar tendens. Efter et kollaps i pandemiårene 2020-2021 vendte togtrafikken over Øresund tilbage til det tidligere niveau på 11,5 mio. passagerer i 2022.

Men så skete der noget i 2023. Antallet af togpassagerer over Øresund steg med 1,8 mio. eller 15,6 pct. til et rekordhøjt niveau på 13,3 mio. passagerer.


Klik her for at downloade statistikkerne i Excel.


Helåret 2023: Rekord for personrejser

Rekordmange mennesker rejser med bil, tog og færge over Øresund. Sidste år steg antallet af personrejser over sundet med ti procent til et gennemsnit på næsten 100.000 om dagen. Rejserne med tog steg mest, med 15,6 procent, og ligger nu 14,7 procent over niveauet for 2019. Antallet af personrejser i bil over Øresundsbron steg med ti procent og nåede næsten op på 2019-niveauet. Rejser med færge mellem Helsingør og Helsingborg steg med lidt over en procent, men er stadig elleve procent lavere end i 2019. Pendlerrejserne over sundet steg med 11 procent og nærmer sig niveauet fra før pandemien. Godstrafikken steg under pandemien, men faldt sidste år med otte procent.

 


Q4 2023: Stærk udvikling af personrejser


Fjerde kvartal af 2023 var det næstbedste fjerde kvartal siden 2015, når det gælder antallet af personrejser over Øresund med bil, tog og færge. I gennemsnit blev der hver dag foretaget 87.385 enkeltrejser over sundet. Kun fjerde kvartal af 2018 var bedre. Sammenlignet med fjerde kvartal 2019 er antallet af personrejser over Øresund steget med én procent. Siden 2019 er antallet af personrejser med bil og tog over Øresundsbron steget med 4,8 procent til et gennemsnit på 73.524 enkelrejser. Antallet af personrejser med færge mellem Helsingør og Helsingborg er siden fjerde kvartal 2019 faldet med 15,3 procent til 13.861 enkeltrejser.


Q4 2023: Kvartalsrekord for pendlerrejser


Antallet af pendlerrejser over Øresund er stigende, og 2023 sluttede med en ny kvartalsrekord for perioden 2016-2023. I fjerde kvartal af 2023 blev der i gennemsnit foretaget 19.351 pendlerrejser (enkeltrejser) med bil, tog og færge over Øresund. Det er en stigning på 13,2 procent i forhold til samme kvartal i 2022 og 9,3 procent i forhold til 2019. Alle rejsetyper oplever en stærk udvikling i fjerde kvartal, men set over tid er det togpendlingen, der står for både det største antal pendlerrejser og den største vækst.


Q4 2023: Godstrafikken på samme niveau som i 2020

I fjerde kvartal 2023 faldt godstrafikken over Øresund med 6 procent sammenlignet med samme kvartal i 2022. Antallet af vare- og lastbiler på Helsingborg-­Helsingør-færgen faldt i perioden med 8 procent, antallet af vare- og lastbiler over Øresundsbron med 2 procent, og antallet af godstogsvogne faldt mest, med 20 procent. Gennemsnittet for fjerde kvartal 2023 er det samme som i fjerde kvartal 2020, så den stigning, der skete i 2021 og 2022, er blevet udvisket.

Læs analysen her


Dette er den niende publikation om trafikken over Øresund, der udarbejdes inden for rammerne af et nyt Øresundsindex. Rapporten følger udviklingen i trafikken med bil, færge og tog over Øresund og bliver offentliggjort hvert kvartal.

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet på opdrag af Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartnere: DSB, Øresundslinjen, Skånetrafiken og Trafikverket.

Kontakt

Johan Wessman,
adm. direktør Øresundsinstituttet