Ny analyse: Dansk-svenske digitale grænsehindringer rammer mere end 10.000 privatpersoner – hovedsageligt danskere i Sverige

Danskere, der har sommerhus eller arbejder i Sverige, er blandt dem, der rammes hårdest af digitale grænsehindringer, som gør hverdagen og adgangen til offentlige og private tjenester sværere.
Der arbejdes dog på at åbne op for digitale tjenester på tværs af grænserne på flere niveauer. I Sverige undersøger man f.eks. tiltag, der kan give danske sommerhusejere og Øresundspendlere adgang til BankID. Der er et omfattende nordisk-baltisk samarbejde om digitalisering, og EU forbereder sig på at videreudvikle direktiver, der skal gøre det lettere at identificere sig digitalt på tværs af grænserne.
Virksomheder er også i gang med at udvikle løsninger, hvor der er behov og efterspørgsel.

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsinstituttet og er oprindeligt udgivet som en artikelserie i Øresundsinstituttets nyhedstjeneste News Øresund.

Læs analysen her

 


HIGHLIGHTS

 

 

Smidigere digital adgang for Øresundspendlere i Danmark end i Sverige

Svenskere, der arbejder i Danmark, kan relativt nemt få et dansk Mitid, men danskere, der arbejder eller ejer en feriebolig i Sverige, kan ikke få et svensk Bankid. Justisdepartementet i Sverige undersøger, om man i fremtiden kan udstede et fysisk ID-kort til dem, der har et såkaldt styrket samordningsnummer. Det kunne gøre det muligt for dem at få et BankID. En alternativ svensk e-identifikation, Freja eID+, er også ved at blive åbnet for denne gruppe.

 

Øresundspendler oplever manglende forståelse

Bøvl, manglende forståelse fra andre og egen usikkerhed – den danske Øresundspendler Marie Degener Troelsen beskriver digital eksklusion i Sverige. Selvom de svenske myndigheder er ved at åbne op for login med udenlandske e-ID’er, er det sjældent muligt at bruge de digitale tjenester.

 

 

Der er flere digitale barrierer for danske sommerhusejere i Sverige

9 900 feriehuse i Sverige er ejet af danskere. Men for danskere, der køber sommerhus i Sverige, skaber digitaliseringen problemer hele vejen; lige fra danskerne forsøger at købe et svensk sommerhus, ligeledes mens de bor der og også, når de vil sælge.
Steen Linderstrøm-Lang og hans kone Janne skal bruge både tid og problemknuser-kompetence til at løse de digitale udfordringer, der opstår for dem som danske sommerhusejere i Sverige. Og så er der andre forhindringer, som ikke forsvinder, før de har fået et svensk eID, siger de.

 

 

EU og de nordiske lande investerer i øget digital adgang på tværs af grænser – men på trods af dette er det de færreste tjenester, der kan tilgås med et udenlandsk e-ID fra de svenske myndigheder 

Inden for EU og på nordisk-baltiske niveau ønsker man at øge muligheden for at bruge tjenester digitalt på tværs af grænserne. Udviklingen af digitale løsninger sker gennem EU-regler, der skal implementeres på myndighedsniveau, samt gennem forskellige projekter og deklarationer på ministerniveau. Det nordisk-baltiske samarbejde bygger blandt andet på at man er på forkant med digitaliseringen.
Fire internationale projekter for øget digital adgang på tværs af grænser i Norden-Baltikum og EU præsenteres i rapporten.

 

 

Der udvikles digitale tjenester på tværs af grænserne, hvor virksomhederne ser behov og forretningsmuligheder 

Mens de overordnede internationale løsninger stadig er under udvikling, har mange virksomheder skabt tjenester, der løser specifikke problemer på tværs af grænserne.
Affaldsselskabet Södra Smålands avfall och Miljö (SSAM) er et af de selskaber, der har udviklet sin egen digitale løsning til at håndtere problemene på tværs af grænserne. Hos SSAM kan danske sommerhusejere logge ind med deres samordningsnummer.
Flere eksempler på virksomheder med grænseoverskridende digitale tjenester kan findes i rapporten.

 


Om rapporten

Denne analyse er en del af Øresundsinstituttets egen rapportserie. Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, netværksmøder og nyhedsbureauet News Øresund bidrager til øget viden om udviklingen i Sverige og Danmark med fokus på Øresundsregionen. Denne rapport blev oprindeligt publiceret som en artikelserie i Øresundsinstituttets nyhedstjeneste News Øresund i december 2023 og januar 2024 og er blevet omarbejdet til rapportformat.

KONTAKT:

Johan Wessman
Adm. direktør Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org