Fakta: Grænsekontroller

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Den 12. november 2015 indførte Sverige imidlertid midlertidig grænsekontrol for rejsende fra Danmark og Tyskland i forbindelse med flygtningekrisen. Siden da har der været løbende svensk grænsekontrol af rejsende fra Danmark til Sverige og siden 12. november 2019 dansk grænsekontrol af rejsende fra Sverige til Danmark. Under coronapandemien lukkede først Danmark og derefter Sverige delvist grænserne og skærpede grænsekontrollen, men i 2021 er begge lande begyndt at åbne grænserne igen. Den 31. maj ophævede Sverige alle coronarrelaterede rejserestriktioner ved indrejse fra Danmark.

I årenes løb har grænsekontrollen haft tre hovedformål:
– at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forebygge terrorisme (fra og med den 12. november 2015)
– stoppe grænseoverskridende kriminalitet (fra og med 12. november 2019)
– at begrænse smittespredningen af under coronapandemien (i fra og med den 14. marts 2020)

 

Indhold:

Aktuelt: Dette gælder under coronapandemien

Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien – en tidslinje

Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet

Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme

 

Aktuellt: detta gäller under coronapandemin

Under coronapandemin har både Danmark och Sverige valt att införa reserestriktioner mellan länderna, för att minska risken för smittspridning. Medborgare och personer som bor i det egna landet har hela tiden haft rätt att resa in, men för andra nationaliteter gäller vissa regler. Karantänsreglerna har gällt oavsett medborgarskap. Sedan den 26 juni har Danmark tagit bort kravet om karantän för inresande från Sverige, liksom för danskar som rest in efter vistelse i Sverige. Sedan 31 maj 2021 har Sverige tagit bort alla reserestriktioner för inresor från Danmark, liksom karantänsreglerna, men de danska reserestriktionerna gäller fortsatt.

Det är möjligt för svenskar som har tagit ett negativt covid-19-test för högst 72 timmar sedan (PCR-test) eller 48 timmar (antigen-test) att resa in i Danmark. Den 26 juni återöppnade Danmark delvis sina gränser för inresande från Sverige och bland annat togs karantänskravet bort. Innan dess krävdes att en rad förutsättningar måste uppfyllas och vanligtvis att de inresande försätter sig i karantän under sin vistelse i landet, samt vid hemkomsten till Sverige. I och med regeländringarna från den 26 juni så finns det heller inte så många inreseregler kvar som gäller specifikt för de boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland.

  • Danska medborgare och personer som bor i Danmark har alltid rätt att resa in i landet.
  • Färdigvaccinerade personer tillåts resa in i Danmark. Det gäller personer som kan visa upp ett intyg på att de är färdigvaccinerade mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt av den Europeiska läkemedelsagenturen, EMA, minst 14 dagar och högst åtta månader innan inresan till Danmark.
  • Resande från Sverige får resa in i Danmark om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test som tagits högst 72 timmar (PCR-test) eller högst 48 timmar (antigen-test) före inresa. Dokumentation som visar ett genomfört negativt test måste kunna uppvisas.
  • Barn upp till och med 15 år, personer som fraktar gods och personer som är i tjänst på tåg, bussar, fartyg, taxi eller i utryckningsfordon behöver inte visa upp något negativt covid-19-test vid inresa.
  • I stället för ett negativt covid-19-test går det också att visa upp ett positivt PCR-test som tagits minst 14 dagar och högst sex månader före inresan, och som visar tillfriskning från covid-19.
  • Vid inresa med flyg och med transit på flygplatsen i Danmark innan man reser vidare till annat land, finns det inget krav på covid 19-test efter inresan till flygplatsen. Däremot måste man ha tagit ett PCR-test högst 72 timmar före flygresan till Danmark.
  • Danmarks gränskontroller mot Sverige genomförs vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå, samt vid Öresundsbron. De omfattar även tågtrafiken från Sverige.

Mer detaljerad information samt fler regler och undantag finns på coronasmitte.dk. Dessutom har den danska polisen en hotline där det går att ställa frågor om reserestriktionerna.

 

Att resa från Danmark till Sverige

Sedan den 31 maj 2021 är det åter fritt att resa in i Sverige från Danmark, så som före coronapandemin. Det finns inte heller längre några rekommendationer om karantän efter inresan.

Danskar, som har besökt Sverige, behöver sedan den 26 juni 2021 inte gå i karantän eller genomföra ett covid-test efter inresan till Danmark.

Om de svenska reglerna för inresa under coronapandemin går att läsa mer om här. De svenska gränskontrollerna som motiveras med att skydda landets säkerhet och förhindra terrorattentat finns dock kvar – läs mer här.

 

Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien – en tidslinje

Allerede tidligt under coronapandemien valgte Danmark at indføre rejserestriktioner for personer, der kom ind i landet fra Sverige. Sverige holdt grænsen åben i længere tid, men indførte rejsebegrænsninger for indrejsende fra Danmark i december 2020. De fleste af de svenske rejsebegrænsninger blev derefter fjernet i marts 2021. For pendlere har det altid været muligt at fortsætte med at rejse over Øresund i begge retninger.

Her er nogle vigtige datoer i løbet af coronapandemien listet:

2020

27. februar: Det første coronatilfælde på Sjælland og samtidig i Danmark.

2. marts: Det første coronatilfælde i Skåne.

14. marts: Danmark lukkede grænsen mod Sverige, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.

27. juni: Danmark indførte en model som åbnede grænsen for beboere i regioner med mindre smittspredning, med færre krav, hvis det gjaldt beboere fra Skåne, Blekinge og Halland.

11. juli: Smittespredningen i Skåne var så lav at Danmark åbnede grænsen for beboere i regionen.

1. august: Danmark åbnede grænsen for indrejsende fra hele Sverige.

3. september: Danmark fjernede den permanente grænsekontrol mod Sverige og gik tilbage til stikprøvekontroller.

10 oktober: Danmark lukkede igen grænsen mod Sverige, men med undtagelser for blandt andet arbejspendlere og beboere i regioner med mindre smittespredning.

24. oktober: Smittespredningen i Skåne oversteg det godkendte niveau og grænsen blev derfor lukket, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.

22. december: Sverige lukkede grænsen mod Danmark, med undtagelse for grænsependlere

24. december: Sverige åbnede grænsen for blandt andet transitrejser til Bornholm og personer med gyldige årsager ift. familie.

2021

9. januar: Danmark indførte krav om negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere som tillades at rejse ind i landet.

6. februar: Sverige indførte krav på negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere som tillades at rejse ind i landet.

31 mars: Sverige slopade reserestriktionerna för inresande från Danmark. Kravet på ett negativt covid-19-test kvarstår dock.

1 maj: Danmark tillät inresa för personer som kan visa upp ett intyg på att de är färdigvaccinerade mot covid-19.

14 maj: Danmark tog bort kraven på “särskilda skäl” för inresa från Sverige och slopade karantänskraven för boende i gränsregioner mot Danmark.

31 maj: Sverige tog bort alla reserestriktioner för inresa från Danmark och övriga nordiska länder

26 juni: Danmark lättar på reserestriktionerna från Sverige och tar bl.a. bort kravet om karantän efter inresa.

 

Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet

Danmarks grænsekontrol mod Sverige

Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol for indrejsende fra Sverige. Afgørelsen blev annonceret af justitsminister Nick Hækkerup (S) den 10. oktober. I sin pressemeddelelse fremhævede den danske regering at de var svenske borgere indblandet i eksplosionen ved Skattestyrelsen og ved et dobbeltmord i Herlev, som begge fandt sted i sommeren 2019, som en direkte baggrund for beslutningen om at indføre grænsekontrol mod Sverige. De danske grænsekontroller blev udført ved stikprøver i nogle timer, 1-2 gange om ugen, ved færgelejerne i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenå samt ved Øresundsbron og dækkede også al togtrafik. I samband med coronapandemin infördes tidvis en fullständig gränskontroll – se tidslinjen herover.

Gränskontrollen mot Sverige kombinerades med att ett nytt centrum för polissamarbete över Öresund, Gränscenter Öresund, etablerades den 1 april 2020. Där samarbetar dansk och svensk polis samt den svenska tullen för att hindra och efterforska gränsöverskridande kriminalitet.

 

Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme

Sveriges grænsekontroller mod Danmark og Tyskland

Den 12 november 2015 införde Sverige en tillfällig inre gränskontroll för trafiken från Danmark och Tyskland. Den 4 januari 2016 införde Sverige dessutom ett så kallat transportöransvar som omfattade resande från Danmark och Tyskland. Det tvingade tåg-, färje- och bussbolag att införa id-kontroller, eftersom transportöransvaret innebar att de bara fick tillåta de resenärer som kunde visa upp en giltig legitimation att åka med till Sverige.

Bakgrunden till regeringens beslut om gränskontroller och transportöransvar var att en stor mängd asylsökande och migranter kommit till Sverige under flyktingkrisen, som var som mest intensiv under hösten 2015. Gränskontrollerna motiverades med att den stora mängden ankommande flyktingar innebar akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället.

Sedan dess har gränskontrollerna förlängts och det finns inget planerat slutdatum. Resenärer kontrolleras bland annat vid tågstationen i Hyllie, vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingborg och Trelleborg. Motivet till kontrollen har dock förändrats över tid, till att vid de senaste förlängningarna handla om landets säkerhet och att förhindra terrorattentat. Även utformningen har förändrats och numera sköts gränskontrollen av svensk polis samt civilanställda pass- och gränskontrollanter.

Den 4 maj 2017 avskaffade Sverige transportöransvaret och därmed id-kontrollerna vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark och Tyskland till Sverige. Samtidigt förstärktes gränskontrollen.

När gräns- och id-kontrollerna infördes ökade restiden för främst tågresenärerna med upp till det dubbla, samtidigt som antalet avgångar minskade. En betydande anledning till den ökade restiden var att två kontroller gjordes: en id-kontroll vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, då passagerarna var tvungna att byta tåg, och en gränskontroll vid ankomsten till Sverige. Avskaffandet av id-kontrollen och en tidsmässigt förkortad gränskontroll i Hyllie har dock gjort att mertiden nu är under fem minuter för trafiken i riktning mot Sverige, jämfört med i riktning mot Danmark.

 

Danmarks grænsekontroller mod Tyskland

Den 4 januari 2016 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland – samma dag som Sverige införde transportöransvar för resande från Danmark. Enligt den danska regeringen var gränskontrollerna en följd av det svenska beslutet att införa transportöransvar samma datum. Sedan dess har gränskontrollerna förlängts och pågår fortfarande.

Danmarks gränskontroller genomförs primärt vid gränsövergångarna vid Padborg, Kruså och Frøslev vid landgränsen mot Tyskland, vid järnvägsstationerna i Padborg och Tønder, samt vid färjehamnarna i Rödby, Gedser och Rönne.