Fakta: Grænse- og ID-kontroller mellem Danmark og Sverige siden 2015

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Siden november 2015 har Sverige og Danmark indført grænsekontrol, id-kontrol og delvis lukning af grænserne af fire forskellige årsager.

 • at kontrollere asylmodtagelse
 • at forebygge terrorisme og styrke den nationale sikkerhed
 • at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet
 • at forhindre smittespredning under coronapandemien

Lige nu foretager Sverige grænsekontrol mod (primært) Danmark og Tyskland, mens Danmark foretager grænsekontrol mod Tyskland.

I den svenske regerings aftale med Sverigedemokraterna, Tidö-aftalen, er parterne blevet enige om at styrke den svenske grænsekontrol. I midten af februar traf Riksdagen en beslutning, der indebærer, at regeringen fra 1. marts 2024 har mulighed for selv at indføre krav om ID-kontrol af personer, der går ombord på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017.

 

Indhold:
(Klik på overskriften for at gå direkte til afsnittet.)

Sammenfatning
Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme
Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet
Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien
Hensigtserklæring om beskyttelse af transittrafikken over Øresund
Læs Øresundsinstituttets analyser af effekterne af de tidligere ID-kontroller

Sammenfatning

Den 12. november 2015 indførte Sverige midlertidig grænsekontrol for rejsende fra Danmark og Tyskland i forbindelse med den daværende flygtningekrise. Siden da har der været løbende svensk grænsekontrol af rejsende fra Danmark til Sverige.

Den 12. november 2019 indførte også Danmark grænsekontrol i form af stikprøvekontrol af rejsende fra Sverige til Danmark. Årsagen var, at man ville forhindre grænseoverskridende kriminalitet, da der havde været flere voldsepisoder med indblandede svenskere i Københavnsområdet. Disse grænsekontroller ophørte dog den 12. maj 2023.

Den 3. august 2023 genindførte Danmark stikprøvekontrol i Sverige og skærpede grænsekontrollen til Tyskland, og Sverige skærpede grænsekontrollen til andre lande. Det skyldtes en øget trussel mod begge lande efter de seneste koranafbrændinger. Danmark afskaffede derefter sin grænsekontrol til Sverige igen den 22. august, mens Sverige beholdt deres.

Under coronapandemien lukkede først Danmark og derefter Sverige delvist og i varierende grad grænserne og intensiverede grænsekontrollen. Den 9. februar 2022 kunne borgere fra de nordiske lande, EU- og EØS-landene igen frit rejse ind i Sverige uden covidrestriktioner og krav om coronapas. På samme måde ophørte de danske covidrestriktioner for indrejse i landet den 1. marts 2022.

Den 20. april 2022 besluttede den danske og svenske regering, at svenske rejsende i transit til Københavns Lufthavn i Kastrup og rejser mellem Danmark og Bornholm, via Skåne, skulle undtages i tilfælde af fremtidige kriser og indførelse af indrejserestriktioner. Beslutningen, som ikke er bindende, er blevet truffet inden for rammerne af Greater Copenhagen Task Force – et forum, der blev oprettet i efteråret 2021 med det formål at fremme integration og samarbejde mellem landene.

I oktober 2022 blev den svenske regering og Sverigedemokraterna i Tidö-aftalen enige om at styrke den svenske grænsekontrol ved grænsen til Danmark og Tyskland yderligere for at “bekæmpe ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet”. Desuden vil der blive iværksat en undersøgelse af, hvordan lovgivningen kan ændres, så regeringen har mulighed for at genindføre transportøransvar ved grænsen, hvilket betyder, at bus-, færge- og togselskaber skal kontrollere ID-dokumenter i forbindelse med rejser til Sverige. Ifølge Tidö-aftalen vil der i 2023 blive fremlagt en proposition fra regeringen om lovændringer med henblik på at styrke grænsekontrollen og indføre transportøransvar/ID-kontrol.

Den 15. februar 2024 vedtog Riksdagen også ændret lovgivning, så regeringen har mulighed for at genindføre transportørers ansvar ved grænsen, hvis det er nødvendigt, hvilket altså betyder, at bus-, færge- og togselskaber skal kontrollere ID-legitimation, når de rejser til Sverige. Ændringen trådte i kraft den 1. marts 2024 og vil kun blive anvendt, hvis der har været “en alvorlig fare for den offentlige orden eller den indre sikkerhed i landet.”

 


Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme

Sveriges grænsekontroller mod Danmark og Tyskland

Den 12. november 2015 indførte Sverige en midlertidig indre grænsekontrol for trafik fra Danmark og Tyskland. Denne grænsekontrol er stadig gældende.

Desuden indførte Sverige den 4. januar 2016 et såkaldt transportøransvar, der omfatter rejsende fra Danmark og Tyskland. Dette tvang tog-, færge- og busselskaberne til at indføre ID-kontrol, da transportøransvaret betød, at de kun kunne tillade de rejsende, der kunne fremvise gyldig legitimation og rejsedokumenter, at rejse til Sverige.

Baggrunden for regeringens beslutning om grænsekontrol og transportøransvar var, at et stort antal asylansøgere og migranter ankom til Sverige under flygtningekrisen, der toppede i efteråret 2015 og foråret 2016, da et stort antal flygtninge og migranter forsøgte at nå EU-landene fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika.. Grænsekontrollen blev begrundet med, at det store antal ankommende flygtninge udgjorde akutte udfordringer for vigtige funktioner i samfundet.

Siden da er grænsekontrollen blevet forlænget, og der er ingen planlagt slutdato. Rejsende kontrolleres bl.a. på togstationen i Hyllie, på Øresundsbron og ved færgeterminalerne i Helsingborg og Trelleborg. Motivet for kontrollen har dog ændret sig med tiden – de seneste forlængelser har handlet om landets sikkerhed og forebyggelse af terrorangreb. Udformningen er også ændret, og i dag udføres grænsekontrollen af svensk politi og civile pas- og grænsekontrollører.

Den 4. maj 2017 afskaffede Sverige transportøransvaret og dermed id-kontrollen ved rejser med tog, bus eller færge fra Danmark og Tyskland til Sverige. Samtidig blev grænsekontrollen skærpet.

Indførelsen af grænse- og id-kontrol har øget rejsetiden for især togpassagerer med op til det dobbelte samtidig med, at antallet af afgange er blevet reduceret. En væsentlig årsag til den forlængede rejsetid var, at der blev foretaget to kontroller: en ID-kontrol ved Københavns Lufthavn, når passagererne skulle skifte tog, og en grænsekontrol ved ankomsten til Sverige. Afskaffelsen af ID-kontrollen og en tidsmæssig hurtigere grænsekontrol i Hyllie har imidlertid betydet, at den ekstra tid for trafikken mod Sverige nu er mindre end fem minutter sammenlignet med trafikken mod Danmark.

Med henvisning til den flygtningebølge, der forventedes fra Ukraine i foråret 2022, foreslog den forrige svenske regering en midlertidig indførelse af en lov om ID-kontrol af indrejsende fra april 2022. Men regeringen valgte at trække forslaget tilbage efter kritik fra flere regionale aktører og erhvervsorganisationer i både Skåne og Danmark.

Den 15. februar 2024 stemte Riksdagen imidlertid en ændret lovgivning, fremlagt af den nuværende regering, igennem. Med afstemningen gav Riksdagen regeringen mulighed for om nødvendigt selv at genindføre transportørernes ansvar ved grænsen, hvilket betyder, at bus-, færge- og togselskaber skal kontrollere ID-legitimation, når de rejser til Sverige. Ændringen træder i kraft den 1. marts 2024 og vil kun blive anvendt, hvis der har været “en alvorlig fare for den offentlige orden eller den indre sikkerhed i landet.”

Danmarks grænsekontroller mod Sverige og Tyskland

Den 4. januar 2016 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol mod Tyskland – samme dag, som Sverige indførte transportøransvar for rejsende fra Danmark. Ifølge den danske regering var grænsekontrollen en konsekvens af den svenske beslutning om at indføre transportøransvar på samme dato. Siden da er grænsekontrollen blevet forlænget og pågår stadig.

Danmarks grænsekontrol foretages primært ved grænseovergangsstederne ved Padborg, Kruså og Frøslev ved landegrænsen til Tyskland, ved banegårdene Padborg og Tønder samt ved færgehavnene i Rødby, Gedser og Rønne.

Den 3. august 2023 indførte Danmark for første gang grænsekontrol mod Sverige på grund af trusler mod landets sikkerhed. Den tidligere grænsekontrol mod Sverige havde andre motiver. Disse blev afskaffet igen den 22. august.

 

 

Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet

Danmarks grænsekontrol mod Sverige

Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol for indrejsende fra Sverige. Denne grænsekontrol blev afskaffet af den danske regering den 12. maj 2023.

Som begrundelse for at indføre grænsekontrol mod Sverige i 2019 fremhævede den danske regering, at det var svenske borgere indblandet i eksplosionen ved Skattestyrelsen og ved et dobbeltmord i Herlev, som begge fandt sted i sommeren 2019.

Grænsekontrollen med Sverige blev kombineret med oprettelsen af et nyt center for politisamarbejde på tværs af Øresund, Grænsecenter Øresund, den 1. april 2020, hvor dansk og svensk politi og svensk told skal samarbejde om at hindre og efterforske grænseoverskridende kriminalitet. Samarbejdet er dog sat på pause på grund af en dansk omorganisering.

 

Sveriges grænsekontroller mod Danmark

Ud over at bekæmpe irregulær migration er bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet et af de erklærede mål i den svenske regerings aftale med Sverigedemokraterna om at styrke grænsekontrollen mod Danmark.

 

 

Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien

Allerede tidligt under coronapandemien valgte Danmark at indføre rejserestriktioner for personer, der kom ind i landet fra Sverige. Sverige holdt grænsen åben i længere tid, men indførte rejsebegrænsninger for indrejsende fra Danmark i december 2020. Både danske og svenske rejserestriktioner blev midlertidigt lempet i løbet af sommeren, men mange krav blev genindført, da smitten steg i efteråret. I februar 2022 ophævede Sverige alle indrejserestriktioner for nordiske, EU- og EØS-borgere på grund af COVID-19, og i marts 2022 gjorde Danmark det samme.

Sammenfatning

Den 14. marts 2020 indførte Danmark et delvist indrejseforbud mod Sverige. Der var dog mange undtagelser, og fra begyndelsen fik godstransport, danske indbyggere, danske statsborgere og pendlere lov til at komme ind i landet. Antallet af undtagelser steg gradvist. I første omgang blev svenske transitrejser til Kastrup lufthavn i København stoppet. Den omfattende grænsekontrol, der blev indført, påvirkede rejsetiden og antallet af togafgange over Øresundsbroen.

Sverige holdt dog grænsen åben i lang tid. Den 22. december 2020 indførte Sverige imidlertid et indrejseforbud mod Danmark med undtagelse af godstransport, svenske statsborgere, personer med bopæl i Sverige og pendlere. At transitkørsler gennem Skåne mellem Bornholm og resten af Danmark derefter også blev stoppet, gav anledning til kritik fra dansk side. Allerede den 24. december 2020 gjorde Sverige en undtagelse fra indrejseforbuddet for bl.a. bornholmske indbyggere og medicinsk personale. Den 1. februar 2021 blev undtagelsen udvidet til at omfatte alle transitkørsler gennem Skåne på vej til og fra Bornholm.

De danske og svenske beslutninger om delvis lukning af grænserne og indrejseforbud var baseret på et højere smitteniveau i nabolandet. På samme måde havde både Danmark og Sverige krævet, at rejsende mellem landene skulle vise negative prøver for covid-19 eller coronapas for at få lov til at rejse ind i landet. Fra tid til anden forårsagede grænsekontrollen og kravet om at vise covid-test/covid-pas store køer for biler, der krydser Øresundsbroen både mod Danmark og senere mod Sverige.

Den 9. februar 2022 kunne borgere fra de nordiske lande, EU- og EØS-landene igen frit rejse ind i Sverige uden covid restriktioner og krav om coronapas. På samme måde ophørte de danske coronarestriktioner for indrejse i landet den 1. marts 2022. Sverige opretholder dog grænsekontroller af andre årsager.

 

Her er nogle vigtige datoer i løbet af coronapandemien oplistet:

2020

 1. februar: Det første coronatilfælde på Sjælland og samtidig i Danmark.
 2. marts: Det første coronatilfælde i Skåne.
 3. marts: Danmark lukkede grænsen mod Sverige, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.
 4. juni: Danmark indførte en model, som åbnede grænsen for beboere i regioner med mindre smittspredning, med færre krav, hvis det gjaldt beboere fra Skåne, Blekinge og Halland.
 5. juli: Smittespredningen i Skåne var så lav, at Danmark åbnede grænsen for beboere i regionen.
 6. august: Danmark åbnede grænsen for indrejsende fra hele Sverige.
 7. september: Danmark fjernede den permanente grænsekontrol mod Sverige og gik tilbage til stikprøvekontroller.

10 oktober: Danmark lukkede igen grænsen mod Sverige, men med undtagelser for blandt andet arbejspendlere og beboere i regioner med mindre smittespredning.

 1. oktober: Smittespredningen i Skåne oversteg det godkendte niveau, og grænsen blev derfor lukket, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.
 2. december: Sverige lukkede grænsen mod Danmark, med undtagelse for grænsependlere
 3. december: Sverige åbnede grænsen for blandt andet transitrejser til Bornholm og personer med gyldige årsager ift. familie.

2021

 1. januar: Danmark indførte krav om negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere, som tillades at rejse ind i landet.
 2. februar: Sverige indførte krav på negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere, som tillades at rejse ind i landet.
 3. marts: Sverige droppede rejserestriktionerne for indrejsende fra Danmark. Kravet om en negativ covid-19-test bevares dog.
 4. maj: Danmark tillod indrejse for personer, der kan fremvise et certifikat på, at de er færdigvaccinerede mod covid-19.
 5. maj: Danmark fjernede kravet på særlige grunde – ”anerkendelsesværdige formål” – for indrejse fra Sverige og droppede karantænekrav for beboere i grænseregioner mod Danmark.
 6. maj: Sverige droppede alle rejserestriktioner for indrejse fra Danmark og øvrige nordiske lande.
 7. juni: Danmark lättar på reserestriktionerna från Sverige och tar bl.a. bort kravet om karantän efter inresa.
 8. oktober: Danmark fjernede den corona-relaterede grænsekontrol og vendte tilbage til kun at foretage den stikprøvekontrol, der blev foretaget før pandemien.
 9. december: Danmark indførte et krav om en negativ covid-19-test for udlændinge, der ønsker at rejse ind i landet. Der blev gjort undtagelser for svenske rejsende til Københavns Lufthavn og for indbyggere i grænseområderne Skåne, Blekinge, Halland og Västra Götaland.
 10. december: Sverige indførte et krav om en negativ covid-19-test for udenlandske statsborgere, der ønsker at rejse ind i landet. Der blev gjort undtagelser for danske transitrejsende mellem Sjælland og Bornholm, grænsependlere og grænsestuderende, som kunne fremvise vaccinationsattester.

2022

 1. januar: Sverige afskaffede kravet om, at danskere og andre EU/EØS-borgere skulle have en negativ covid-19-test, hvis de ønskede at rejse ind i landet forudsat, at de kunne fremvise bevis for vaccination mod covid-19 eller at de var blevet raske inden for de seneste seks måneder.
 2. februar: Borgere fra de nordiske lande, EU og EØS kan igen frit rejse ind i Sverige uden covid-restriktioner og coronapaskrav. Der er fortsat midlertidig grænsekontrol.
 3. marts: Danmark ophæver de coronarelaterede indrejserestriktioner på samme måde som Sverige.
 4. april: De nordiske samarbejdsministre i Danmark og Sverige besluttede, at transittrafikken fra Sverige til Københavns Lufthavn og danske transitrejser til Bornholm via Skåne skal undtages, ved eventuelle fremtidige indrejserestriktioner.

 

Hensigtserklæring om beskyttelse af transittrafikken over Øresund

I september 2021 arrangerede det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen et møde mellem den svenske samarbejdsminister Anna Hallberg (S) og hendes danske kollega Flemming Møller Mortensen (S) i Kastrup. Der deltog kommunale og regionale politikere og repræsentanter for erhvervslivet fra begge sider af Øresund i mødet. Det blev besluttet at nedsætte en taskforce til at genstarte Øresundsregionen. Et konkret resultat af taskforcemøderne var, at samarbejdsministrene den 20. april besluttede, at transittrafikken fra Sverige til Københavns lufthavn og danske transitrejser til Bornholm gennem Skåne skal sikres i tilfælde af, at der i fremtiden indføres indrejserestriktioner. Aftalen mellem den danske og svenske regering udgør ikke en fuldstændig garanti i tilfælde af fremtidige kriser, men er en hensigtserklæring fra de to lande. Der er også drøftelser i gang mellem landene om en genforhandling af Øresundsaftalen, den dansk-svenske skatteaftale, herunder spørgsmålet om, hvordan hjemmearbejde skal håndteres i forhold til hvilket land Øresundspendlere skal betale skat.

 

Læs Øresundsinstituttets analyse af virkningerne af den tidligere ID-kontrol

Klik her for at læse en sammenfatning af de fem analyser, som Øresundsinstituttet gennemførte i 2016 om virkningerne af den daværende id- og grænsekontrol i Øresundsregionen og de nordiske lande. Den faktuelle tekst starter med News Øresunds nyheder om den svenske regerings planer om at genindføre ID-kontrol den 8. april 2022 og høringssvarene til regeringens notat.