Ny analyse: State of the Region – samarbejdet på tværs af Øresund 2022

Øresundsregionen har i år været præget af en tilbagevenden til hverdagen efter coronapandemien; rejseaktiviteten er tæt på 2019-niveauet og godstrafikken sætter nye rekorder. Der arrangeres dansk-svenske jobmesser for at afhjælpe manglen på dansk arbejdskraft og den skånske arbejdsløshed. Nye ansigter er også dukket op eller er på vej ind på mange poster i det dansk-svenske samarbejde. Desuden er regionen blevet mere målbar i løbet af året, idet der er udarbejdet nye statistikker om pendling, trafik og integration samt flere rapporter, der viser regionens værdi. Det viser en ny analyse af samarbejdet over Øresund fra det dansk-svenske Øresundsinstituttet.

Læs rapporten her

6 highlights:

1. Nye ansigter i det dansk-svenske samarbejde

Det seneste år er der kommet mange nye ansigter i samarbejdet over Øresund og mellem Danmark og Sverige generelt. Desuden har nogle kendte personer skiftet stilling, f.eks. Sophie Hæstorp Andersen (S), der har forladt sin stilling som regionsrådsformand i Region Hovedstaden for i stedet at blive overborgmester i Københavns Kommune. Blandt de nye er også Danmarks ambassadør i Sverige, Kristina Miskowiak Beckvard, Sofus Rex, direktør for bæredygtighedsorganisationen Gate 21, og Annette Lind, Danmarks nye repræsentant i det nordiske Grænsehindringsråd. Også forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Lund, med datacenter i København, har fået en ny generaldirektør; Helmut Schober. Der sker også udskiftning af flere højtstående embedsmænd i kommuner og regioner samt udskiftning af regionale og kommunale politikere og på ministerniveau i forbindelse med de politiske valg.  Sverige fik for nylig en ny regering efter valget i september, og Sveriges nye minister for Norden, som også er minister for EU, er Jessika Roswall (M). Nu er der valg til Folketinget den 1. november, og det betyder, at Danmark får en helt eller delvist ny regering og sandsynligvis en ny minister for Norden.

2. Initiativer til et arbejdsmarked på tværs af grænserne

Der er blevet afholdt flere velbesøgte dansk-svenske jobmesser i løbet af det seneste år, senest i Malmø den 25. oktober. Greater Copenhagen har arbejdet med arbejdsmarkedsspørgsmål som et prioriteret område i 2022. Københavns Kommune og Malmø stad har også været engageret i jobmesserne, ikke mindst fordi manglen på arbejdskraft på den danske side af sundet har været tydelig, og arbejdsløsheden i Malmø og Skåne er høj. Samtidig er der også mangel på arbejdskraft i visse områder på den svenske side af sundet. Desuden er den dansk-svenske skatteaftale, Øresundsaftalen, ved at blive genforhandlet, og Grænsehindringsrådet har fået et udvidet mandat af de nordiske regeringer.

3. På vej tilbage til det normale efter pandemien

Øresundsindex, der er udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet, viste for andet kvartal af 2022, at trafikken over Øresund er ved at vende tilbage til det normale, og at godstrafikken sætter nye rekorder. Antallet af forretningsrejsende, pendlere og svenske fritidsbilister er fortsat lavere, hvilket bl.a. beror på hjemmearbejde, den dyre danske krone og det forhold, at flytrafikken fra Kastrup endnu ikke er kommet sig helt. I september 2022 krydsede 588.683 køretøjer Øresundsbroen, hvilket betyder, at trafikken var 4,7 procent lavere end i samme måned i 2019. Skånetrafiken oplyser, at antallet af passagerer i Öresundstogene over broen nu er højere end i 2019.

4. Stor interesse for kultur over grænsen

Kulturaktører i Østdanmark, Skåne og Stockholm er vant til at samarbejde internationalt, og gerne med kolleger i nabolandene Sverige og Danmark. Det viser nye analyser af dansk-svensk kulturel udveksling og samarbejde, som Øresundsinstituttet har foretaget. Blandt de svenske kulturaktører, der har besvaret en undersøgelse i forbindelse med analysen, er Danmark det land, de oftest vælger at samarbejde med, mens danske kulturaktører vælger Sverige næst efter “Øvrige Europa”.

5. Samarbejdet over Öresund milliarder værd

Øresundsbroen og den øgede integration mellem Østdanmark og Skåne har allerede skabt samfundsøkonomisk gevinst for milliarder. Men potentialet er stadig stort. Det viser en række analyser, som Øresundsinstituttet har udarbejdet. Greater Copenhagen har f.eks. udarbejdet en analyse, der viser, at Københavns Lufthavn genererede en samfundsøkonomisk gevinst på 136 milliarder svenske kroner i 2019, og en rapport fra Malmö Tillväxtkommission fremhæver potentialet for at øge samhandelen mellem Malmø og København med 6 milliarder svenske kroner.

6. Øresundsmetroen afgøres af Københavns kommende beslutning om udbygning af byens metrosystem

I Danmark diskuteres der i øjeblikket to mulige ruter for den næste udvidelse af metroen i København og valget af rute kan være afgørende for, om det bliver muligt at bygge en Øresundsmetro. Valgmulighederne for metroudvidelsen er i øjeblikket til høring.Et andet valg vedrørende infrastrukturplanerne i Øresundsregionen vil blive truffet af den nye ledelse i Helsingborg og vedrører kommunens fortsatte strategi for anlæg af en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Derudover har Sverige i løbet af foråret fremsat en anmodning om, at Danmark og Sverige i fællesskab gennemfører en statslig undersøgelse af de tre muligheder for en ny fast Øresundsforbindelse, som har været fremført i debatten i flere år: HH-forbindelsen (en fast tunnelforbindelse for biler og tog mellem Helsingborg og Helsingør), Europasporet (tunneler for tog og biler mellem Landskrona og København) og Øresundsmetroen (en undergrundsbane mellem Malmø og København). Om der skal laves en ny dansk-svensk statslig infrastrukturundersøgelse af den næste faste forbindelse over Øresund er nu op til Sveriges nye infrastrukturminister Andreas Carlson og Danmarks kommende regering med en ny infrastrukturminister.

Fra interviews

Dansk-svensk politisk samarbejde Greater Copenhagen udvider sekretariatet og satser på egne analyser

­­– En stor del af arbejdet i Greater Copenhagen involverer det, der på svensk kaldes ‘intressebevakning’: at gå i dialog med personer i Riksdagen og Folketinget og de to regeringer. For at styrke denne dialog har vi brug for flere tal. Vi har brug for at vide, hvordan udviklingen på områderne beskæftigelse, infrastruktur og grøn omstilling forløber. Hvordan går det med lufthavnen, og hvad betyder den for regionen? Derfor har vi oprettet en analyseenhed. Vi ønsker hurtig adgang til data, også for at kunne besvare spørgsmål fra vores parlamenter og ministerier,” siger administrerende direktør Tue David Bak, i et interview.

 

Der er ansøgt om 98 millioner euro i den nye Interreg-periode

I år starter en ny programperiode for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, og der er i den første ansøgningsperiode modtaget 34 ansøgninger til et samlet beløb på 98 mio. EUR. De fleste ønsker at satse på projekter inden for Innovation og entreprenørskab, efterfulgt af Grøn omstilling.

– Jeg er glad for, at de nye områder har haft så stort gennemslag – 75 % af ansøgningerne inden for Grøn omstilling handler om de nye områder, siger Magnus Schönning, programchef for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, i et interview.

 

Gate 21’s nye direktør ønsker at øge kendskabet til regionens bæredygtighedsnetværk blandt svenskerne

Bæredygtighedsorganisationen Gate 21, med hovedsæde i Albertslund, Danmark, har netop ansøgt om Interreg-midler til at starte et stort projekt om bæredygtigt byggeri med over 30 danske og svenske partnere. Det er et af flere store projekter, som den danske organisation er i gang med. Et af de fremtidige mål for den nytiltrådte direktør Sofus Rex er at gøre svenske politikere mere opmærksomme på de fordele, de kan få ud af et samarbejde efter Gate 21-modellen.

­– Med både svenske og danske samarbejdspartnere er det muligt at skabe fantastiske løsninger, fordi vi får flere perspektiver. Og vores svenske partnere, såsom HUT Skåne, SUSHUB og Innovation Skåne, gør et fantastisk stykke arbejde med at engagere flere svenske partnere i vores fælles projekter. Men vi har ofte en dansk overvægt, så jeg tror, at vi her på Gate 21 har brug for at arbejde på at få en bedre balance,” siger han.

 

“For mig er det vigtigt, at vi udnytter det potentiale, vi har”

Kristina Miskowiak Beckvard er Danmarks nye ambassadør i Sverige. Da hun søgte opgaven, var det handelsmæssige spørgsmål inden for EU og mellem Danmark og Sverige samt samarbejdet i Øresundsregionen, der var i fokus. Nu vokser den sikkerhedspolitiske dimension sig stærkere med krig i vores nærområde, Sveriges NATO-ansøgning og Danmarks beslutning om at ophæve sit forbehold mod at deltage i EU’s forsvarssamarbejde. Efter kun kort tid i Stockholm har hun allerede bemærket, at svenskernes interesse for Danmark synes at være steget efter det svenske valg.

– Mange taler om, hvordan Sverige kan lære af Danmark,” siger hun.

 

Om rapporten

Rapporten udgives af Øresundsinstituttet og en forhåndsvisning blev præsenteret af senioranalytiker Anna Palmehag på et dansk-svensk netværksmøde på den svenske ambassade i København i begyndelsen af oktober.