Ny analyse: Øresundspendling – forskellige branchers betydning og behov af fremtidig tilgængelighed

To tredjedele af grænsependlerne fra Sverige til Østdanmark arbejder i dag i brancher med fokus på fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen. Det drejer sig hovedsageligt om brancher som sundhed og omsorg samt handel og transport, med arbejdspladser spredt ud over begge sider af Øresund. To andre brancher med god vækst og mange Øresundspendlere er ICT og life science, som også er repræsenteret med arbejdspladser fordelt over en stor geografi både i Skåne og på Sjælland. Dette gør forbindelser og infrastruktur til et vigtigt spørgsmål. Det er konklusionen i en ny rapport om Øresundspendling fra det uafhængige Øresundsinstituttet, der er udarbejdet på bestilling af Malmö Stad.

 

Analysen er baseret på omfattende statistik, 18 kvalitative interviews med virksomheder og organisationer i Skåne og på Sjælland, en undersøgelse blandt pendlere og erhvervsdrivende, en sammenfatning af samfundsprognoser for Øresundsregionen samt de samlede erfaringer fra Øresundsinstituttets tidligere analyser af den grænseoverskridende udvikling på tværs af Øresund.

Læs rapporten her

3 highlights:

 

Fem brancher med potentiale til at øge grænsependlingen

Der er identificeret fem brancher med potentiale til at øge grænsependlingen: transport, handel, sundhed og omsorg, ICT samt life science. Et mønster er blevet verificeret i en analyse af den nye opdaterede Øresundsdatabasens branchespecifikke pendlingsstatistik: to tredjedele af de pendlere, der bor i Sverige og arbejder i Østdanmark, er beskæftiget i brancher, der hovedsagelig er kendetegnet ved tjenesteydelser, som kræver fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen. Ud af de i alt 15 076 personer, der pendlede fra Sverige til Østdanmark i 2020, arbejdede 9 792 i en af de 13 brancher, der kræver fysisk tilstedeværelse. Det drejer sig om brancher, hvor aktiviteterne udføres på stedet, f.eks. butikker, restauranter, hoteller, bagagehåndtering, hospitaler og lignende. Blandt disse tretten brancher ligger transport, handel samt sundhed og omsorg øverst på listen over antallet af pendlere fra Øresund. ICT og life science er to store vækstsektorer med mange Øresundspendlere og flere store arbejdspladser fordelt over en større geografi i Skåne og på Sjælland.

 

En af konklusionerne er, at der i disse fem store pendlerbrancher i Øresundsregionen allerede er en vane blandt arbejdsgivere og arbejdstagere at betragte Øresundsregionen som et integreret arbejdsmarked og til at håndtere grænsespørgsmål. Den nuværende begrænsning er, at kun dele af geografien på Sjælland og i Skåne er tidsmæssigt tilgængelige for Øresundspendlere med den nuværende infrastruktur. Med en ny infrastruktur med kortere rejsetider til et større geografisk område er det rimeligt at antage, at arbejdsgivere og arbejdstagere i disse fem brancher ville benytte sig af muligheden for at pendle til de nye arbejdspladser, som tidsmæssigt ville være tilgængelige via en ny infrastruktur.

 

Øresundspendling følger i vid udstrækning infrastrukturen

De største pendlerarbejdspladser ligger langs jernbaneforbindelsen over Øresundsbroen og dens rute til København og Malmø. Dette bør betyde, at hvis der bygges ny infrastruktur med nye ruter og nye tidsmæssigt tilgængelige stationer for f.eks. metro, S-tog og tog, så burde der med samme logik opstå nye store arbejdspladser for Øresundspendlere langs disse ruter. Eksempler på store Øresundspendlerarbejdspladser i dag er Københavns Lufthavn og Ferring Pharmaceuticals i Kastrup, Fields indkøbscenter og Nordea bank i Ørestad, e-handelsvirksomheden Boozt i Hyllie og Mercedes-Benz på Dockan i Malmø.

 

Fem grupper med potentiale til at øge pendlingen over Øresund

Der er flere forsømte grupper med et særligt stort potentiale for at blive en stigende del af arbejdspendlingen mellem Danmark og Sverige – hvis vilkårene for pendling forbedres.

 

Tre af grupperne er de grupper, hvis andel af pendlingen fra Øresund er faldet, og som er underrepræsenteret i forhold til hele gruppen af pendlere fra Øresund:

  • Unge under 25 år
  • Kvinder
  • Pendlere med job med lavere indkomst.

 

To af grupperne har udvist stor aktivitet på det tværregionale arbejdsmarked på tværs af Øresund:

  • Danske ledere og specialister er attraktive på det skånske arbejdsmarked, f.eks. er der omkring 20 danske administrerende direktører i life science-virksomheder i Skåne og otte danske kulturchefer i Malmø.
  • Arbejdsløse skåninger har vist stor interesse for at arbejde i Danmark på de fire jobmesser, der er blevet afholdt i 2021-2022.

 


Uudnyttet potentiale: øget indenlandsk pendling – men ikke over sundet

På trods af en voksende befolkning på begge sider af Øresund er pendlingen over sundet faldet. Ifølge Øresundsdatabasen pendlede 19 097 personer fra Skåne til Østdanmark i rekordåret 2008, hvorefter antallet faldt til lidt over 14 000 Øresundspendlere mellem 2013 og 2015. Siden da har Region Skåne udarbejdet nye og ikke-sammenlignelige statistikker, der viser, at antallet af Øresundspendlere fortsat stagnerede i perioden 2015-2019, hvor det svingede mellem 15 700 og 16 600 personer, og at det faldt til 15 000 i pandemiåret 2020.

Mens Øresundspendlingen er stagneret eller faldet, er den indenlandske pendling på begge sider af Øresund steget indtil pandemien. I Skåne er den indenlandske pendling steget fra 459 064 i 2015 til 504 840 i 2019 (tallene er dog ikke fuldt sammenlignelige på grund af en ændring i den statistiske metode). I Region Hovedstaden steg antallet af pendlere fra 855 928 til 913 737 i samme periode.

Tre forskelle mellem landene, der kan bidrage til øget pendling over Øresund

 

Lønniveauet

Lønniveauet i København som hovedstad er højere end i provinsbyerne i Skåne. København har også erhvervsgrupper, som normalt kun findes i en hovedstad, og med høje lønniveauer.

 

Valutakursen

Valutaforskellen SEK/DKK giver grænsependlere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, en valutafordel. Prisen på en dansk krone er steget fra 1,12, da broen åbnede i 2000, til 1,44 den 6. september 2022.

 

Mangel på arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft vokser i Danmark, efter at beskæftigelsen er steget med 199.000 personer mellem januar 2021 og juli 2022.


Fra interviews

 

Der er positive virkninger af reduceret rejsetid og færre forsinkelser i den offentlige transport på tværs af Øresund, ifølge flere af de interviewede i rapporten. Virkningerne kan være både for deres egen virksomhed og for regionen som helhed. Flere af de store “pendlerarbejdspladser” er i dag placeret tæt på togstrækningen mellem Malmø og København. Samtidig er der flere faktorer, ud over rejsetiden, der også påvirker pendlingen, påpeger nogle af de interviewede personer. Det drejer sig bl.a. om sprog, kulturelle forskelle, skatte- og socialsikringsspørgsmål.

 

“Flere fra Sverige ville være interesseret i at arbejde i Danmark”

Nordeas danske hovedkvarter i København er en af de større “svenske” arbejdspladser i Danmark med lidt over 200 svenske pendlere. Nærheden til metroen og de interessante jobmuligheder er grunden til, at de har så mange svenske medarbejdere, siger Camilla Beckmann, der er Head of People hos Nordea i Danmark.

– Der er ingen tvivl om, at vores hovedkontor i København naturligt tiltrækker spændende profiler fra Sydsverige, fordi det er nemt at pendle over Øresundsbroen, siger hun.

Bedre forbindelse på tværs af Øresund er til gavn for unge i servicesektoren

Det er ikke ualmindeligt, at svenske pendlere arbejder i butikker, på hoteller og caféer i København. Korte rejsetider og lavere omkostninger er vigtige faktorer, der gør det attraktivt at pendle til job i København, især for unge mennesker, ifølge den danske brancheorganisation Horesta, som har medlemsvirksomheder inden for hotel-, restaurant- og turistbranchen.

– Vi har mangel på arbejdskraft, og vi har gode erfaringer med svenskerne, som er kendt for at være serviceminded. Inden for turisme arbejder de fleste svenske arbejdstagere på hoteller, restauranter og lignende i hovedstadsområdet. Jeg tror ikke, at der er så mange, der arbejder uden for København,” siger Martin Gertz Andersen, politisk chefkonsulent i Horesta.

It-virksomheden KMD ser ikke rejsetid som afgørende

KMD ser ikke rejsetiden som den største hindring for at ansætte folk, der bor i Sverige. De spørgsmål, man skal være opmærksom på i forbindelse med medarbejdere, der bor i Sverige, er primært skat og socialforsikring, siger Dorthe Birch Madsen, Senior HR Legal Counsel hos it-konsulentfirmaet KMD. Hun har ikke hørt om nogen problemer med selve rejsen.

– Vores medarbejdere har efter aftale med deres leder mulighed for at arbejde et vist antal timer hjemmefra, og det gælder både for medarbejdere, der bor i Danmark og Sverige, men når det drejer sig om medarbejdere, der bor i Sverige, skal man være opmærksom på de administrative regler, siger hun.


Om rapporten

Rapporten “Øresundspendling – forskellige branchers betydning og behov af fremtidig tilgængelighed” er en uafhængig analyse, der fokuserer på virkningen på arbejdsmarkedet af kortere rejsetider, øget hyppighed og robusthed af den offentlige transport på tværs af Øresund. Der er især fokus på efterspørgslen efter arbejdskraft og færdigheder efter geografi og branche. Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Malmö stad, Omvärld- och Näringslivsavdelning, enheten för samhällsplanering och etablering.