Företagsetableringar över Öresund

Foretagsrapport_framsida-236x300Øresundsinstituttet har på uppdrag av Öresunddirekt skrivit en rapport om företagsetableringar över Öresund som vi presenterar på ett seminarium den 19 maj 2014. Elva företag och sju rådgivare har intervjuats och delar med sig av sina erfarenheter.

Sammantaget pekar studien på goda möjligheter att göra affärer över Öresund och att sköta två marknader från ett kontor. Företagen skall lära sig skillnaderna och hindren, men dessa skall inte överdrivas.

Studien är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet och finns bara på svenska.