De unge svenskere har mistet fodfæstet på det danske arbejdsmarked – men nu vender udviklingen

Pendlaranalys2014_DK_framsidaDe unge svenskere tilhører de øresundspendlere, der er blevet hårdest ramt af krisen, men er også dem, der tidligst mærker konjunkturvendingen på det danske arbejdsmarked. Det indebærer, at de svenske unges adgang til det danske arbejdsmarked primært er et fænomen under højkonjunkturen.

Analysen i korthed:

60 procent færre
Mellem 2007 og 2013 faldt antallet unge svenskere, der arbejder i Danmark med 60 procent. Under lavkonjunkturen klarede de svenske unge sig dårligere på det danske arbejdsmarked end de danske unge.

Malmøs unge rammes
I 2007, da pendlingen var på sit højeste, var der 1.927 unge malmøboere, der arbejdede i Danmark. Sidste år var tallet faldet til 830. Malmø rammes derfor hårdt, når så mange unge svenskere mister fodfæstet på det danske arbejdsmarked.

Butiksansatte
Ud fra et øresundsregionalt synspunkt er det bekymrende, at de unge svenskere i mindre grad end deres jævnaldrende danske kollegaer har været i stand til at fastholde deres position på det danske arbejdsmarked.
Først og fremmest har mange unge svenskere, der var ansat i handelen, mistet deres danske arbejde.

“Situationen i 2006-07 var speciel. Den danske økonomi var overophedet og arbejdsgiverne skreg efter mere arbejdskraft”, siger Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen i en kommentar til analysen.

“Der er tegn på, at det begynder at lysne for de svenske unge på det danske arbejdsmarked igen. For første gang siden krisen steg antallet af unge svenskere med job i Danmark sidste år og alt tyder på, at det fortsætter i 2014. Vi skal dog nok forvente at se en mere balanceret vækst i antallet af pendlere i fremtiden end den vi så under højkonjunkturen”, siger hun videre.

 

For mere information, kontakt:

chefanalytiker
Britt Andresen
mobil +45 23 49 97 41
britt.andresen@oresundsinstituttet.org

adm. direktør
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org