Styrkelse af Øresundsregionens konjunkturer 2014-2015 – men rekordhøj arbejdsløshed i Malmö

Konjunktur_omslag-236x300Konjunkturerne i Øresundsregionen styrkes betydeligt de kommende par år. Væksten i bruttoregionalproduktet forventes øge med henholdsvis 2,4 og 2,6 procent i 2014 og 2015, sammenlignet med 0,8 procent i 2013.

Dette fremgår af en ny konjunkturprognose fra Øresundsinstituttet, som samtidigt viser at Malmös arbejdsløshed er fordoblet til over 15 procent siden 2008.

Øresundsregionens konjunkturopgang sker over en bred kam og er fremskyndet af et stigende privatforbrug, men også større efterspørgsel fra Vesten og stigende investeringer. Beskæftigelsen beregnes øge med 1,4 procent i 2014 og med 1,1 procent i 2015, sammenlignet med +0,8 procent i 2013. Dette svarer til en stigning på 45.000 beskæftigede i år og næste år. Væksten i København accelererer og fungerer sammen med Skånes større byer som lokomotiv for den øvrige region.

Medicinalvirksomhederne Novo Nordisk og Biogen Idec investerer op imod 5 milliarder DKK og emballagefirmaet Ecolean 500 millioner SEK i ny produktionskapacitet. Hvis finansieringen kommer på plads, vil 16-18 milliarder SEK blive investeret i forskningsanlægget ESS, parallelt med at 2,6 milliarder SEK investeres i MAX IV, begge anlæg inden for multidisciplinær materialforskning. Også den øvrige industri forventes at øge investeringsaktiviteterne.

Koncentrationen af arbejdspladser til storbyerne er øget under lavkonjunkturen, hvilket hænger sammen med, at det nye erhvervsliv i højere grad ligger inden for servicesektoren, samtidigt med at industrien generelt har skåret ned på personale. På Sjælland har bankerne derudover reduceret antallet af filialer i de mindre byer. En anden faktor er, at befolkningen øger i storbyerne gennem indvandring fra udlandet. Fra 2007 til 2012 forsvandt 32.000 arbejdspladser i Region Hovedstaden uden for København, og 35.000 i Region Sjælland. Kun København trodsede krisen. Her steg beskæftigelsen med 5.000 personer.

På Sjælland er arbejdsløsheden under 6 procent og faldende, mens den i Skåne er 10,6 procent og stigende som den eneste region i Sverige. Særligt Malmö udviser en negativ udvikling. Arbejdsløsheden er på nogle år fordoblet til over 15 procent, som er niveauer vi ikke har set siden krisen i begyndelsen af 90erne. Paradoksalt nok er dette sket i en periode med ganske god stigning i beskæftigelsen. Arbejdsløsheden for ikke-vestlige indvandrere, mange på et lavt uddannelsesniveau, er eksploderet til 39 procent, og herudover står mange helt udenfor arbejdsmarkedet. Der er endnu ikke tegn på, at den negative trend vil vende.

Hele prognosen er gratis for medlemmer af Øresundsinstituttet.