FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. I 2020 flyttede 1.824 personer fra Skåne til Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden), og 1.433 personer flyttede fra Østdanmark til Skåne. 2007 var det år flest flyttede over Sundet, herefter faldt antallet at flytninger markant. Gennem de senere år er flyttemønstrene blevet stabiliserede, og siden 2014 har antallet af personer som flytter over Øresund været omkring 3.400 per år.

Denne faktaartikel opdateres årligt.
Læs mere i vores rapport, Flyttemønstre over Øresund

Flyttemønstrene over Øresund har haft tre store trendbrud i det 21. århundrede. Det første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet og antallet af personer som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste trendbrud kom i 2010, hvor flyttestrømmene vendte og der for første gang var flere som flyttede fra Skåne til Østdanmark, end omvendt. I 2018 kom et nyt trendbrud, hvor stort set lige mange svenske som danske statsborgere der flyttede fra Skåne til Østdanmark. Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der godt 20.000 personer i Skåne, som er født i Danmark, og flere end 10.000 personer i Østdanmark som er født i Skåne.

Ses på statsborgerskab er der næsten lige så mange svenske som danske statsborgere, som flytter fra Sverige til Danmark – cirka 45 procent hver. De resterende 10 procent er statsborgere i et andet land. Den anden vej, fra den danske til den svenske side, er 63 procent af de der flytter, danske statsborgere og 25 procent svenske mens 12 procent er statsborgere i et andet land.

 


Denne tekst opdateres snarest med den seneste statistik

København og Malmø dominerer i flyttestatistikken

Øresundsregionens to største kommuner er dem flest flytter både fra og til. Blandt de 1.522 personer som flyttede fra Østdanmark til Skåne år 2018, bosatte de 922 sig i Malmø. Blandt de 1.870 personer som flyttede fra Skåne til Østdanmark, samme år, stillede 728 personer flyttekasserne i København.

København og det sydvestlige Skånes dominans er ikke lige så stærk i de nordlige dele af Øresund. Blandt de som flyttede fra Nordsjælland til Skåne, flyttede 49 procent til det sydvestlige Skåne, og 34 procent til det nordvestlige Skåne. Blandt dem der kom fra København og Københavns omegn, og flyttede til Skåne, var det 83 procent som flyttede til det sydvestlige Skåne, og kun 12 procent som flyttede til det nordvestlige Skåne. De nordvestlige dele af Skåne, med Helsingborg i centrum, er altså et betydeligt mere almindeligt mål for dem som flytter fra den nordlige del af Østdanmark.

Fordelingen ligner den for personer som flytter i modsat retning. Blandt dem som flyttede fra det sydvestlige Skåne til Østdanmark, flyttede 75 procent til København og Københavns omegn, og kun 9 procent til Nordsjælland. Af dem som flyttede fra det nordvestlige Skåne til Danmark, flyttede 56 procent til København eller Københavns omegn, og 25 procent flyttede til Nordsjælland.

Unge flytter mest
Næsten halvdelen af de der flytter over Øresund, uanset retning, er mellem 20 og 34 år gamle. Gennem de seneste år er antallet af børn steget blandt dem der flytter fra Skåne til Østdanmark. En mulig forklaring på denne udvikling er at mange af de unge voksne, som flyttede til Skåne uden barn i årene inden den sidste finanskrise, er vendt tilbage til Danmark efter at familien har fået barn. Der er meget få personer over 65 år som flytter over Øresund.

 


Herunder findes følgende diagram og tabeller som opdateres årligt:

  • Diagram: antal flytninger over Øresund per retning 1998-2020
  • Tabell: antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark
  • Tabell: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018)
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018)

 

 

Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:
Fra Østdanmark til Skåne Fra Skåne til Østdanmark I alt
1998 553 711 1 264
1999 630 641 1 271
2000 1 157 665 1 822
2001 1 568 700 2 268
2002 2 214 814 3 028
2003 2 652 1 032 3 684
2004 2 864 1 361 4 225
2005 3 085 1 522 4 607
2006 4 272 1 506 5 778
2007 4 350 2 054 6 404
2008 3 349 2 509 5 858
2009 3 225 2 906 6 131
2010 2 720 2 958 5 678
2011 2 311 2 759 5 070
2012 1 876 2 551 4 427
2013 1 713 2 764 4 477
2014 1 334 2 326 3 660
2015 1 332 1 950 3 282
2016 1 419 2 041 3 460
2017 1 386 2 129 3 515
2018 1 522 1 870 3 392
2019 1 407 1 765 3 172
2020 1 433 1 824 3 257

Kilde: Ørestat

 

Antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter statsborgerskab:
Danske statsborgere Svenske statsborgere Øvrige I alt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1 032
2004 1 000 320 41 1 361
2005 1 145 300 77 1 522
2006 1 076 327 103 1 506
2007 1 401 500 153 2 054
2008 1 748 545 216 2 509
2009 2 041 472 393 2 906
2010 2 086 566 306 2 958
2011 1 969 544 246 2 759
2012 1 719 584 248 2 551
2013 1 841 630 293 2 764
2014 1 432 678 216 2 326
2015 1 208 554 188 1 950
2016 1 165 690 186 2 041
2017 1 047 916 166 2 129
2018 837 854 179 1 870
2019 801 793 171 1 765
2020 818 807 199 1824

Kilde: Ørestat
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.

 

 

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter statsborgerskab:
Danske statsborgere Svenske statsborgere Øvrige I alt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1 157
2001 1160 335 73 1 568
2002 1 733 338 143 2 214
2003 2 166 310 176 2 652
2004 2 381 313 170 2 864
2005 2 579 294 212 3 085
2006 3 616 332 324 4 272
2007 3 596 462 292 4 350
2008 2 623 448 278 3 349
2009 2 441 484 300 3 225
2010 2 044 402 274 2 720
2011 1 734 356 221 2 311
2012 1 349 347 180 1 876
2013 1 212 347 154 1 713
2014 830 318 186 1 334
2015 833 331 158 1 332
2016 893 341 185 1 419
2017 762 429 195 1 386
2018 844 430 248 1 522
2019 828 345 234 1 407
2020 897 361 175 1 433

Kilde: Ørestat.
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.

 

 


 

 

Aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018):

Aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018):

 


Om statistikken
Ørestat producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.