Ny analyse: Flyttemønstre over Øresund

Flyttemønstrene over Øresund har siden år 2000 været karakteriseret af tre store udviklingsbrud. Den første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet, og antallet af personer, som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste brud kom i 2010, da flyttestrømmen ændrede sig, hvor der for første gang var flere, som flyttede fra Skåne til Østdanmark end omvendt. I 2018 kom et nyt brud, da flere svenskere end danskere flyttede fra Skåne til Østdanmark. Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der lidt over 20.000 personer i Skåne, som er født i Danmark og mere end 10.000 personer i Østdanmark, som er født i Skåne. Det viser en ny analyse fra Øresundsinstituttet.

Antallet af personer, som vælger at flytte over Øresund, er et integrationsparameter, som viser, at Skåne og Østdanmark er en sammenhængende region. Der findes flere forklaringer på, at personer vælger at flytte over Sundet. Det kan dreje sig om økonomiske faktorer, såsom lavere omkostninger for bolig, bil og børnepasning, valutagevinster eller et nyt arbejde, ønsket om et nyt eventyr eller en nyfunden kærlighed. Over tid har strømmene ændret sig og er blandt andet blevet påvirkede af konjunkturudviklingen i begge lande. Ifølge den senest tilgængelige statistik fra årsskiftet 2018/2019, bor 20.229 personer i Skåne, som er født i Danmark, og 10.405 personer, som er født i Sverige, og som ikke har en forælder, som er dansk statsborger samt født i Danmark, bor i Østdanmark.

Når det gælder flyttestrømmene over Sundet, var antallet af personer, som flyttede over Øresund højst i 2007. Dét år kørte 4.350 personer flyttelæsset fra Østdanmark til Skåne. De seneste tal for 2018 viser, at antallet nu er 1.522 personer.  I modsatte retning, fra Skåne til Østdanmark, var antallet af personer, som flyttede over Øresund på sit højeste i 2010. Dengang drejede det sig om 2.958 personer. Den senest tilgængelige statistik for 2018 viser, at antallet, som flyttede fra Skåne til Østdanmark, var 1.870 personer.

2010 var også det første år, hvor antallet, som flyttede fra Skåne til Østdanmark, var højere end antallet, som flyttede i modsat retning efter Øresundsbroens indvielse. Med hensyn til statsborgerskab skete en ændring i 2018, da det var det første år, hvor antallet af svenskere, som flyttede fra Skåne til Østdanmark, var højere end antallet af danskere. Udover at det drejer sig om svenskere, som fx har pendlet længe og har valgt at flytte over Sundet, kan yderligere to faktorer have bidraget til udviklingen. Dels, at Danmark i 2015 muliggjorde dobbelt statsborgerskab, hvilket gjorde, at tidligere danske statsborgere, som har boet i Sverige og skiftet til dobbelt statsborgerskab, nu regnes som svenskere i statistikken, hvis de flytter tilbage. Og dels, at børn, som bliver født i Skåne af danske forældre, som flyttede over Sundet i 00’erne, nu flytter tilbage.

Analysen ”Flyttemønster over Øresund” er en del af rapportserien ”Øresundsregionen 2020”, som Øresundsinstituttet publicerer i løbet af jubilæumsåret 2020.

| Klik her for at læse hele analysen |

 


Analysen i korthed:

 • 1.870 personer flyttede fra Skåne til Østdanmark i 2018. 
  Østdanmark omfatter Region Sjælland og Region Hovedstaden.
 • 1.522 personer flyttede fra Østdanmark til Skåne i 2018. 
  Østdanmark omfatter Region Sjælland og Region Hovedstaden.
 • 20.229 personer, som er født i Danmark, bor i Skåne. 
  Ved årsskiftet 2018/2019 boede 20.229 personer, som er født i Danmark, i Skåne. Det er færre end de næsten 24.000 danskfødte, som boede i Skåne i topåret 2010, men markant flere end de cirka 14.500 danskfødte personer, som boede i Skåne et halvt år inden, at Øresundsbroen åbnede.
 • 10.405 personer, som er født i Danmark, bor i Østdanmark. 
  Den første januar 2019 boede 10.405 personer i Østdanmark, som var født i Sverige og ikke havde en forælder, som var dansk statsborger, født eller bosat i Danmark. 2018 var første gang, det galdt mere end 10.000 personer.
 • Trendbrud i flytningar over Sundet 2000, 2010 og 2018.
  Antallet af danskere, som flyttede til Skåne, steg mest efter Øresundsbroens indvielse i 2000, og efter syv år blev en topnotering nået. I 2010 vendte udviklingen, og antallet af personer, som flyttede fra Skåne til Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland) var højere end i modsat retning. Siden er antallet faldet i begge retninger, men en flytning fra Skåne til Østdanmark er fortsat mere almindelig end i modsat retning. I 2018 skete et nyt trendbrud, da flere svenske end danske statsborgere flyttede fra Skåne til Østdanmark.
 • Økonomiske motiver for at flytte over Sundet. 
  Der er penge at tjene for en person, som arbejder i Danmark og bor i Sverige. Lønnen indtjenes i danske kroner af høj værdi, samtidig med at boliger, store biler og børnepasning generelt er billigere i Sverige end i Danmark.
 • Befolkningen stiger. 
  Øresundsregionens befolkningsstigning skyldes hovedsageligt tilflytning fra andre lande, hvoraf de flyttende over Sundet udgør en del.

– En forklaring på, at en gruppe danskere efter nogen år i Sverige flytter hjem til Danmark, er, at forskellen i boligpriserne ikke har været lige så store, som da højkonjunkturen toppede i 2007-2008. Men der er fortsat penge at spare, eftersom boliger, større biler og børnepasning generelt er billigere i Sverige end i Danmark. Desuden er pendlere, som arbejder i Danmark, men bor i Sverige i øjeblikket valutavindere, siger Johan Wessman, adm. direktør for Øresundsinstituttet.

– Efter snart 20 år er Øresundsbroen og Øresundsregionen gået fra at være en vision til hverdag for de fire millioner indbyggere, turister, gæsteforskere og forretningsrejsende. Ofte handler diskussionen om, hvorvidt det går godt eller skidt. Selvom antallet af personer, som årligt flytter over Øresund, er mindsket, bor der i dag omkring 20.000 danskfødte personer i Skåne og omtrent 10.000 svenskfødte personer i Østdanmark, siger Johan Wessman, adm. direktør for Øresundsinstituttet.


Se hele billedet her:


Se hele billedet her:


Se hele billedet her:


RAPPORTSERIE OM ØRESUNDSREGIONEN 2020  

I år fylder Øresundsbroen 20 år, og det giver anledning til at se nærmere på Øresundsregionens udvikling. Øresundsinstituttet begynderfor nu sin dækning forud for det kommende jubilæum, , hvilket blandt andet gøres i en række rapporter. I denne første rapport er fokus på flyttemønstrene over Øresund.
I foråret 2020 vil Øresundsinstituttet sammen med Centrum for Öresundsstudier ved Lunds universitet også udgive bogen ”Checkpoint 2020: Mennesker, grænser og visioner i Øresundsbroens tid”. I bogen veksles mellem forskeressays, interviews og citater fra mennesker, som lever og har virke i regionen.
Den 23. april afholder Øresundsinstituttet en konference, ”Øresund 2040 Fremtidens bevægelser”, i samarbejde med Lunds universitet og Københavns Universitet i anledning af 20-årsjubilæet for Øresundsbroen.

 

| Klik her for at læse analysen |


For mere information kontakt:

Johan Wessman
adm. direktør Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org