Øresundsinstituttets månedsbrev: Det lysner over Øresund – medlemsinterview med Helle Ahlenius Pallesen, direktør for foreningen Øresundsadvokater – konjunktur, nye analyser og netværksmøder

Det lysner over Øresund

 
Selv om coronapandemien ikke er overstået, og der er bekymring for den nye delta-mutation, kan vi se, at udviklingen i sommer- og feriesæsonen i Øresundsregionen, Danmark og Sverige klart tydeligt går fremad igen. Smittespredning mindskes, og grænserne åbnes igen, så det nu er lettere at rejse over Øresund. De danske og svenske coronarestriktioner er ved at blive afviklet, hvilket vil hjælpe ikke mindst turisterne og den hårdt trængte turistbranche. Den økonomiske vækst er begyndt at tage til igen, arbejdsløsheden er faldende, og i løbet af foråret har vi set en stigning i antallet af rejser over Øresund måned efter måned, som det fremgår af nedenstående diagrammer.
Coronapandemien har afsløret to billeder af Øresundsregionen, som til dels står i kontrast til hinanden, nemlig kriseregionen og grænseregionen, som er i fokus i både den regionale og nationale debat.
Kriseregionen med delvist lukkede grænser og færre og færre mennesker, der rejser over Øresund, og med en hårdt trængt turistbranche. Dette er måske blevet det mest almindelige billede af Øresundsregionen under coronapandemien. Siden 2015 har Danmark og Sverige indført forskellige former for grænsekontrol og grænserguleringer i tre perioder med forskellige motiver: migrationskrisen 2015-2016, bombeattentatet i København i 2019 og coronapandemien i 2020 med samfunds- og grænsebegrænsninger og øget hjemmearbejde.
En grænseregion i fokus. Krisen har medført en erkendelse af, at Øresundsregionen er af stor betydning for udviklingen af både Danmark og Sverige. Landenes ambassadører har rapporteret om et rekordstort antal dansk-svenske ministermøder med fokus på Øresundsregionen. Grænsedebatten har været intens, og indsatsen for at få landene til at beslutte sig for færre grænsehindringer og flere faste forbindelser over Øresund er blevet mere og mere synlig. Det igangværende byggeri af Femern Bælt-tunnelen mellem Tyskland og Danmark sætter yderligere fokus på Øresund som en logistikregion af stor betydning for hele Skandinavien.
Meget debat om Øresundsregionen. Hos Øresundsinstituttet har den øgede interesse for vores grænseregion givet sig udslag i en rekordstor efterspørgsel efter fakta og analyser. Den voksende debat om Øresundsregionen er blevet dækket af vores nyhedsbureau News Øresund gennem regelmæssige samlinger af debatindlæg, klummer og større reportager i danske og svenske medier. Klik her for at læse den seneste samling af næsten 50 publikationer.
Mere end en fordobling af antal rejser over Øresund. Coronapandemien har medført et historisk fald i trafikken på tværs af Øresund. Men nu er der bedring på vej. Efterhånden som grænserne er blevet åbnet, er trafikken over Øresund steget måned for måned. Både biltrafikken over Øresundsbron og antallet af passagerer med Øresundstoget over broen er mere end fordoblet siden årets begyndelse, selv om det skal bemærkes, at der også er en vis sæsonmæssig effekt bag stigningen. På trods af den kraftige stigning er der stadig lang vej til niveauet fra før coronapandemien. I uge 25 var biltrafikken over Øresundsbron 42 procent lavere end i samme uge i 2019, mens antallet af passagerer på Øresundstogene var 63 procent lavere end i en normal uge i 2019, ifølge Skånetrafiken.
Læs mere i månedsbrevet herunder om: 
Medlemsinterview: Helle Ahlenius Pallesen, direktør for foreningen Øresundsadvokater og bestyrelsesmedlem i Øresundsinstituttet, Svenska-danska kulturfonden og Danske Torpare
Dansk-svensk konjunktur
Seneste analyser
Øresundsinstituttets dansk-svenske netværksmøder til efteråret og i vinter
Øresundsinstituttet ønsker alle en god sommer
Jenny Andersson, Kristoffer Dahl Sørensen, Sofi Eriksson, Erik Ottosson,
Sofie Paisley, Anna Palmehag, Johan Wessman och Thea Wiborg